Till umu.se

Välkommen till oss!

Här arbetar vi med områden som rör många av de mest avgörande frågorna för mänskligt liv: krig, fred, politik, makt, demokrati, jämställdhet, jämlikhet, frihet och rättvisa. Arbetet rör sig från den allra minsta enheten i samhället, individen, till de allra största; nationer och globala institutioner.

I statsvetenskap och freds- och konfliktstudier brottas vi med den ständiga spänningen mellan samarbete och konflikt som karaktäriserar samhällen, runt om i hela världen. Institutionen har ytterligare ett huvudämne utbildningsledarskap som Centrum för skolledarutveckling ansvarar för.

Nyheter från institutionen

Boklansering: Umeå stadshistoria 1950-2010

2016-11-30
Umeå stads historia 1950-2010 är en ny bok om Umeå kommuns historia, beställd och finansierad av Umeå kommun, utförd som ett forskningsprojekt vid CERUM av statsvetaren Rolf Hugoson. Torsdag 8 december kl 15.30 presenteras delar av boken och inbjuds till diskussion.

VK: Nära att Umeå fick en Kumlaanstalt

2016-11-29
Det är svårt att föreställa sig hur staden hade varit om inte Umeå fått universitetet. Det menar statsvetaren Rolf Hugoson som skrivit en ny bok om Umeås historia, de senaste sex decennierna. En händelse som Rolf Hugosson tar upp är bland annat att Umeå på 1960-talet var aktuell för ett högt säkerhe...

P4 Statsvetare: Frågan om regionen kommer tillbaka

2016-11-25
Att det inte blir någon storregion i Norrland just nu förvånar statsvetaren Anders Lidström som menar att frågan ändå inte är död. Frågan är lagd på is, inte i malpåse, menar Anders Lidström, professor vid statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet. – Det kommer fler val framöver och om a...


Publikationer vid Statsvetenskap

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Bjärstig, Therese
Camilla, Sandström

Public-private partnerships in a Swedish rural context: A policy tool for the authorities to achieve sustainable rural development?
Journal of Rural Studies, 49: 58-68

2017

-

Reimerson, Elsa

International arenas, local space for agency and national discourse as mediator: protected areas in Swedish and Norwegian Sápmi

2017

-

Lauri, Marcus

Vad är problemet med Husby?

2016

-

Lidström, Anders
Katarina, Roos

County councils in a multi-level position: formal powers and assumed autonomy

2016

-

Hanberger, Anders
Eklund Wimelius, Malin
Ghazinour, Mehdi; et al.

Local Service-Delivery Networks for Unaccompanied Children in Sweden: Evaluating Their Effectiveness
Journal of social service research, 42(5): 675-688

2016

-

Bjärstig, Therese
Eckerberg, Katarina

Miljöpolitik - Bilden av Sverige som föregångare i ett komplext politikområde

2016

-

Wimelius E., Malin
Eriksson, Malin
Isaksson, Joakim; et al.

Swedish reception of unaccompanied refugee children: promoting integration?
Journal of International Migration and Integration

2016

-

Widman, Ulrika

Protecting forests through partnerships

2016

Hämta


Sidansvarig: Christina Boström
2016-04-12

Utskriftsversion

Centrum för skolledarutveckling

Freds- och konfliktstudier

Kurswebbar

Kurswebbar för våra nuvarande studenter hittas under

För våra studenter

Ämneslärarprogrammets kurswebb

Kontaktinformation

Statsvetenskapliga institutionen
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset , plan 5

Tel:  090-786 50 00 (vxl)

Ny litteratur

Elsa Reimerson: Nature. Culture. Rights