Till umu.se

Välkommen till oss!

Här arbetar vi med områden som rör många av de mest avgörande frågorna för mänskligt liv: krig, fred, politik, makt, demokrati, jämställdhet, jämlikhet, frihet och rättvisa. Arbetet rör sig från den allra minsta enheten i samhället, individen, till de allra största; nationer och globala institutioner.

I statsvetenskap och freds- och konfliktstudier brottas vi med den ständiga spänningen mellan samarbete och konflikt som karaktäriserar samhällen, runt om i hela världen. Institutionen har ytterligare ett huvudämne utbildningsledarskap som Centrum för skolledarutveckling ansvarar för.

Utlysning av två doktorandtjänster

Statsvetenskapliga institutionen utlyser två doktorandtjänster.
Läs mer under Utbildning/Utbildning på forskarnivå/Ansökan

Nyheter från institutionen

Pax Nordica 2017: Finlands sak är vår – gäller det fortfarande

2017-02-22
Under 2017 firar vårt grannland Finland 100 år av historia som självständig nationalstat. Det har varit ett dramatiskt århundrade inte bara för Finland utan även för Sverige, som i kraft av gemensam historia och geopolitiskt läge på olika sätt knutit sin säkerhetspolitik till den finska. Årets Pax N...

Sociala värdet av skogar i glesbygd kartlagt

2017-02-15
Glesbygdens skogar ger inte bara virke. De erbjuder också upplevelser, inte minst i form av enskildhet och tystnad. Men skogsägarna efterlyser mer stöttning om de kvaliteterna ska kunna bli affärsmöjligheter. Det visar ett forskningsprojekt vid Umeå universitet.

Västerbottens-Kuriren: Gruvbolagen gynnas av politiken

2017-02-08
PÅ onsdagen presenterades rapporten ”Konflikter om gruvetablering, lokalsamhällets aktörer och vägar till hållbarhet". Rapporten som tagits fram av forskare visar bland annat att gruvbolagen gynnas av den mineralpolitik som förs i Sverige. – Vi kan inte hoppas på att dialog ska lösa grundläggande i...


Publikationer vid Statsvetenskap

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Saati, Abrak
Wimelius, E., Malin

Building peace abroad and coming back home: experiences of Swedish police officers
Policing & Society

2017

-

Lidström, Anders

Public Authorities and Intermunicipal Cooperation in a European Context
Urban Affairs Review, 52(2): 403-409

2017

-

Lidström, Anders

The equal metropolis?: Can Social Policies Counteract Diversity in Swedish Metropolitan Settings?

2017

-

Wimelius E., Malin
Eriksson, Malin
Isaksson, Joakim; et al.

Swedish reception of unaccompanied refugee children: promoting integration?
Journal of International Migration and Integration, 18(1): 143-157

2017

-

Bjärstig, Therese
Camilla, Sandström

Public-private partnerships in a Swedish rural context: A policy tool for the authorities to achieve sustainable rural development?
Journal of Rural Studies, 49: 58-68

2017

Hämta

Maier, Jürgen
Faas, Thorsten
Rittberger, Berthold; et al.

This time it'€™s different?: Effects of the Eurovision Debate on young citizens' and its consequence for EU democracy -€“ evidence from a quasi-experiment in 24 countries
Journal of European Public Policy, 0(0): 1-24

2017

-

Holmgren, Lina
Sandström, Camilla
Zachrisson, Anna

Protected area governance in Sweden: new modes of governance or business as usual?
Local Environment, 22(1): 22-37

2017

-

Reimerson, Elsa

Sami space for agency in the management of the Laponia World Heritage site
Local Environment, 21(7): 808-826

2016

-


Sidansvarig: Christina Boström
2017-02-16

Utskriftsversion

Centrum för skolledarutveckling

Freds- och konfliktstudier

Kurswebbar

Kurswebbar för våra nuvarande studenter hittas under

För våra studenter

Ämneslärarprogrammets kurswebb

Kontaktinformation

Statsvetenskapliga institutionen
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset , plan 5

Tel:  090-786 50 00 (vxl)