Till umu.se

Välkommen till oss!

Här arbetar vi med områden som rör många av de mest avgörande frågorna för mänskligt liv: krig, fred, politik, makt, demokrati, jämställdhet, jämlikhet, frihet och rättvisa. Arbetet rör sig från den allra minsta enheten i samhället, individen, till de allra största; nationer och globala institutioner.

I statsvetenskap och freds- och konfliktstudier brottas vi med den ständiga spänningen mellan samarbete och konflikt som karaktäriserar samhällen, runt om i hela världen. Institutionen har ytterligare ett huvudämne utbildningsledarskap som Centrum för skolledarutveckling ansvarar för.

Studera hos oss i höst

Statsvetenskapliga institutionen har utbildning i statsvetenskap och freds- och konfliktstudier och du kan ta examen på kandidat-, magister- eller masternivå. Använd länkarna nedan för att hitta din utbildning eller använd menyn till vänster och läs mer under Utbildning. Om du vill se information om utbildningarna för nuvarande läsår 2016/2017 så kan du titta under För våra studenter.

Utbildning i Statsvetenskap Utbildning i Freds- och konfliktstudier Politice kandidatprogrammet Masterprogrammet Krishantering och fredsbyggande Magister- och masterexamen

För att studera i höst måste du anmäla dig senast 15 april via studera.nu.

Studera.nu

Inget intag för programmet för internationall kris-
och konflikthantering hösten 2017

Programmet för internationell kris- och konflikthantering (IKK) kommer att revideras under läsåret 2017/2018. Vi gör därför inget intag på programmet till ht 2017, men ser fram emot att välkomna nya studenter till ett reviderat program, helt förlagt till Umeå, ht 2018.

Nyheter från institutionen

Direktsändning från panelsamtalet om Demokrati, EU, Brexit och Populism

2017-03-24
Måndagen den 27 mars kl 16.00-18.00 hålls ett panelsamtal med Åsa Romson, ordförande EU-nämnden, Annika Ström Melin, Dagens nyheter, Christofer Fjellner, EU-parlamentariker, Magnus Blomgren, statsvetare, Umeå universitet. Ola Nordebo, VK, är moderator.

Nätverket för Europaforskning:
Vart är EU på väg?

2017-03-23
Måndag–tisdag 27–28 mars träffas Svenska nätverket för Europaforskning i statsvetenskap (SNES) i Umeå för sin årliga konferens. En akademisk konferens – som på måndag också bjuder in till en öppen paneldiskussion under rubriken "Demokrati, EU, Brexit och populism".

Lokalt engagemang i naturvård och friluftsliv har utvärderats

2017-03-20
Lokala naturvårdssatsningen (LONA) har nu funnits i över tio år, där staten ger bidrag till lokala initiativ inom naturvård och friluftsliv och lokala aktörer medfinansierar. Katarina Eckerberg tillsammans med Therese Bjärstig, Matilda Miljand och Irina Mancheva vid statsvetenskapliga institutionen ...


Publikationer vid Statsvetenskap

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Eklund, Niklas
Elfving, Jörgen

Russian Private Military Companies--Redwater?
Eurasian Daily Monitor, 14(39)

2017

-

Karlsson, Rasmus

The Environmental Risks of Incomplete Globalization
Globalizations, 14(4): 550-562

2017

-

Wimelius, Malin E.
Eriksson, Malin
Isaksson, Joakim; et al.

Swedish reception of unaccompanied refugee children: promoting integration?
Journal of International Migration and Integration, 18(1): 143-157

2017

-

Maier, Jürgen
Faas, Thorsten
Rittberger, Berthold; et al.

This time it's different?: Effects of the Eurovision Debate on young citizens and its consequence for EU democracy: evidence from a quasi-experiment in 24 countries
Journal of European Public Policy

2017

-

Timofejevs Henriksson, Peteris

The Europeanisation of Latvia's Public Policy: The Case of Foreign Aid Policy, 2004-2010

2017

-

Åkebo, Malin

Ceasefire agreements and peace processes: a comparative study

2017

-

Saati, Abrak
Eklund Wimelius, Malin

Building peace abroad and coming back home: experiences of Swedish police officers
Policing & society

2017

-

Beland Lindahl, Karin
Sténs, Anna
Sandström, Camilla; et al.

The Swedish forestry model: more of everything?
Forest Policy and Economics, 77: 44-55

2017

Hämta


Centrum för skolledarutveckling

Freds- och konfliktstudier

Kurswebbar

Kurswebbar för våra nuvarande studenter hittas under

För våra studenter

Ämneslärarprogrammets kurswebb

Kontaktinformation

Statsvetenskapliga institutionen
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset , plan 5

Tel:  090-786 50 00 (vxl)