Till umu.se

Välkommen till oss!

Här arbetar vi med områden som rör många av de mest avgörande frågorna för mänskligt liv: krig, fred, politik, makt, demokrati, jämställdhet, jämlikhet, frihet och rättvisa. Arbetet rör sig från den allra minsta enheten i samhället, individen, till de allra största; nationer och globala institutioner.

I statsvetenskap och freds- och konfliktstudier brottas vi med den ständiga spänningen mellan samarbete och konflikt som karaktäriserar samhällen, runt om i hela världen. Institutionen har ytterligare ett huvudämne utbildningsledarskap som Centrum för skolledarutveckling ansvarar för.

Nyheter från institutionen

SR: Professor Anna Jarstad om när stater delas

2017-10-12
Reportage i "Godmorgon, världen" från Katalonien och diskussion om vad som krävs för att stater ska kunna delas fredligt. Professor Anna Jarstad deltar 18 minuter in i sändning.

Statsvetare deltar vid symposium om Bright and dark sides of democratization

2017-09-21
Professor Anna Jarstad, statsvetenskapliga institutionen, deltar vid Knut och Alice Wallenberg Stiftelsens symposium om Bright and dark sides of democratization. Symposiet är en del av stiftelsens 100-årsjubileum. Anna Jarstad deltar i panelen för The Role of External Actors, den 21 september i Upp...

TITAN – boksläpp och symposium

2017-08-21
I juni släpptes "Feminism som lönearbete", skriven av Maria Carbin, Elin Kvist, Johanna Overud och Katharina Tollin. Det är den tredje boken i serien "Feminism som..." som producerats av projektet TITAN.


Publikationer vid Statsvetenskap

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Widman, Ulrika
Bjärstig, Therese

Protecting forests’ social values through partnerships
Scandinavian Journal of Forest Research, 32(7): 633-644

2017

-

Strandh, Veronica

Frivilliga – en viktig men omdiskuterad resurs i kris- och katastrofhantering
Mänsklig Säkerhet

2017

-

Karlsson, Rasmus

Expanding Opportunity in the Anthropocene
Ethics, Policy & Environment, 20(3): 240-242

2017

-

Saati, Abrak

Participatory constitution-building in Nepal: a comparison of the 2008-2012 and the 2013-2015 process
Journal of Politics and Law, 10(4): 29-39

2017

-

Krange, Olve
Sandström, Camilla
Tangeland, Torvald; et al.

Approval of Wolves in Scandinavia: A Comparison Between Norway and Sweden
Society & Natural Resources, 30(9): 1127-1140

2017

-


Centrum för skolledarutveckling

Kontaktinformation

Statsvetenskapliga institutionen
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset , plan 5

Tel:  090-786 50 00 (vxl)