Välkommen till oss!

Här arbetar vi med områden som rör många av de mest avgörande frågorna för mänskligt liv: krig, fred, politik, makt, demokrati, jämställdhet, jämlikhet, frihet och rättvisa. Arbetet rör sig från den allra minsta enheten i samhället, individen, till de allra största; nationer och globala institutioner.

I statsvetenskap och freds- och konfliktstudier brottas vi med den ständiga spänningen mellan samarbete och konflikt som karaktäriserar samhällen, runt om i hela världen. Institutionen har ytterligare ett huvudämne utbildningsledarskap som Centrum för skolledarutveckling ansvarar för.

I fokus

Uppsamlings- och omtentamina 2018

Nu finns datum och tider för uppsamlingstentamina och uppsamlingsseminarier i augusti 2018. Glöm inte att anmäla dig i Portalen senast 10 dagar innan! Läs mer i artikeln. Läs artikeln

Nyheter från institutionen

På jakt efter luckor i samhällets krisplaner

2018-07-30
Umeå universitet har tillsammans med Lunds universitet och FOI tilldelats 20 miljoner kronor av MSB för ett femårigt forskningsprojekt som ska undersöka hur olika typer av kriser i samhällsviktig verksamhet kan undvikas och hanteras. Projektet leds av Niklas Eklund på Statsvetenskapliga institutione...

TEDxUmeå 2018: Statsvetare talade om demokratins utmaningar

2018-06-15
När TEDxUmeå arrangerades för femte gången talade Abrak Saati, Statsvetenskapliga institutionen, om utmaningarna mot den liberala demokratin. Många, inte minst i den yngre generationen, tycker inte att det är självklart att man ska leva i en demokrati. För Abrak, som är född i en av världens minst d...

SVT: Politikerna populära i Västerbotten

2018-06-08
Västerbotten är ett av de län i landet som har flest populära lokala politiker – så tolkar i alla fall statsvetaren Anders Lidström skillnaden mellan hur länsborna röstar när det gäller kommun eller riksdag. I flera länets kommuner är det anmärkningsvärt stor skillnad på hur medborgarna röstar i rik...


Publikationer vid Statsvetenskap

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Eriksson, Malin
Eklund Wimelius, Malin
Ghazinour, Mehdi

'I stand on my own two feet but need someone who really cares': Social networks and social capital among unaccompanied minors for becoming established in Swedish society.
The Journal of Refugee Studies

2018

-

Lidström, Anders
Schaap, Linze

The citizen in city-regions: patterns and variations
Journal of Urban Affairs, 40(1): 1-12

2018

-

Lidström, Anders

Territorial political orientations in Swedish city-regions
Journal of Urban Affairs, 40(1): 31-46

2018

-

Dressel, Sabrina
Ericsson, Göran
Sandström, Camilla

Mapping social-ecological systems to understand the challenges underlying wildlife management
Environmental Science and Policy, 84: 105-112

2018

Hämta

Hansson-Forman, Katarina
Reimerson, Elsa
Sjölander-Lindqvist, Annelie; et al.

Governing Large Carnivores: Comparative Insights from Three Different Countries
Society & Natural Resources

2018

Hämta


Centrum för skolledarutveckling

Kontaktinformation

Statsvetenskapliga institutionen
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset , plan 5

Tel:  090-786 50 00 (vxl)