Välkommen till oss!

Här arbetar vi med områden som rör många av de mest avgörande frågorna för mänskligt liv: krig, fred, politik, makt, demokrati, jämställdhet, jämlikhet, frihet och rättvisa. Arbetet rör sig från den allra minsta enheten i samhället, individen, till de allra största; nationer och globala institutioner.

I statsvetenskap och freds- och konfliktstudier brottas vi med den ständiga spänningen mellan samarbete och konflikt som karaktäriserar samhällen, runt om i hela världen. Institutionen har ytterligare ett huvudämne utbildningsledarskap som Centrum för skolledarutveckling ansvarar för.

NOOS-seminariet 4-5 februari 2019 i Umeå

Det nationella Nätverket i offentlig organisation och styrning (NOOS) är ett tvärvetenskapligt samverkansnätverk mellan samhällsvetenskapliga institutioner vid svenska universitet och högskolor. Varje år hålls en konferens som riktar sig till doktorander och deras handledare som intresserar sig för frågor som i vid bemärkelse berör den offentliga sektorn. Vi välkomnar mångfald i ämnestillhörigheter!

Mer information på konferensens hemsida

Nyheter från institutionen

Statsvetare erhåller 3,6 miljoner från Forte

2018-10-05
David Feltenius och Jessika Wide, statsvetenskapliga institutionen, har erhållit 3,6 miljoner från Forte för forskningsprojektet "Med företaget som förebild? Om kommunal hemtjänst i en marknadiserad äldreomsorg".

Forte beviljar drygt 50 miljoner till Umeåforskare

2018-10-03
Tio forskningsprojekt och program vid Umeå universitet delar på drygt 50 miljoner kronor från Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

SvD: Olämpligt att talmannen tar hänsyn till budgeten

2018-09-19
Det bör inte vara upp till enskilda aktörer att själva ändra de grundläggande politiska spelreglerna efter behag. Principerna för regeringsbildningen är en för viktig fråga för talmannen att besluta om, skriver Johan Hellström, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet.


Publikationer vid Statsvetenskap

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Symons, Jonathan
Karlsson, Rasmus

Ecomodernist citizenship: rethinking political obligations in a climate-changed world
Citizenship Studies, 22(7): 685-704

2018

-

Eriksson, Malin
Wimelius, Malin E.
Ghazinour, Mehdi

'I stand on my own two feet but need someone who really cares': Social networks and social capital among unaccompanied minors for becoming established in Swedish society
The Journal of Refugee Studies

2018

-

Walther, Daniel
Hellström, Johan
Bergman, Torbjörn

Government instability and the state
Political Science Research and Methods

2018

-

Strandh, Veronica
Eklund, Niklas

Emergent groups in disaster research: varieties of scientific observation over time and across studies of nine natural disasters
Journal of Contingencies and Crisis Management, 26(3): 329-337

2018

-

Hansson-Forman, Katarina
Reimerson, Elsa
Sjölander-Lindqvist, Annelie; et al.

Governing Large Carnivores: Comparative Insights from Three Different Countries
Society & Natural Resources, 31(7): 837-852

2018

Hämta


Centrum för skolledarutveckling

Kontaktinformation

Statsvetenskapliga institutionen
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset , plan 5

Tel:  090-786 50 00 (vxl)