Till umu.se

Välkommen till oss!

Här arbetar vi med områden som rör många av de mest avgörande frågorna för mänskligt liv: krig, fred, politik, makt, demokrati, jämställdhet, jämlikhet, frihet och rättvisa. Arbetet rör sig från den allra minsta enheten i samhället, individen, till de allra största; nationer och globala institutioner.

I statsvetenskap och freds- och konfliktstudier brottas vi med den ständiga spänningen mellan samarbete och konflikt som karaktäriserar samhällen, runt om i hela världen. Institutionen har ytterligare ett huvudämne utbildningsledarskap som Centrum för skolledarutveckling ansvarar för.

Uppsamlingstentamen/-seminarium och omtentamen inför ht 2017

Nu är Portalen öppen för anmälningar till höstens uppsamlingstetamen/-seminarium och omtentamen i augusti. Uppsamlingstentamen kommer att ske fyra olika dagar men bara vid ett tillfälle per kurs så det är viktigt att du anmäler dig till rätt tillfälle.

Observera att det är nya regler för salstenamen från hösten 2017.
Läs mer i länken nedan.

För mer information om uppsamlingstentamen/-seminarium och omtentamen

Ny struktur för hemsidans kurswebbar

Inför hösten 2017 har "För våra studenter" och kurswebbarna ändrats och utgår nu ifrån ämne inte nivå.

Det innebär att det är översikter för Statsvetenskap, Freds- och konfliktstudier samt Övriga ämnen. Under varje ämne ligger sedan de program, eller delar därav, som institutionen ansvarar för. Pol kand-programmet som har flera ämnen ligger nu under Statsvetenskap.

Se även höger meny för direktlänkar.

Sen anmälan till höstens utbildningar

Det är möjligt att lämna in en sen anmälan till:

  • Program från den 14 juli, om det finns platser kvar
  • Fristående kurser går det redan nu att göra en sen anmälan till.

Gör din ansökan på www.antagning.se

Nyheter från institutionen

Statsvetare från Umeå universitet deltar i Almedalsveckan

2017-06-29
Vid årets Almedalsvecka deltar tre statsvetare i fem olika seminarier där frågor kring klimat, biologisk mångfald, äganderätt, skolledares villkor och skolledare som profession diskuteras.

Likartade markkonflikter i Afrika och Norden

2017-06-21
Naturresursen marken är i hela världen en källa till välstånd, livskvalitet och till konflikter. Likheterna kan vara större än de ser ut mellan kalla Norden och heta Afrika. Men det går att bygga broar mellan naturvård och utveckling. Det framkom vid en global konferens i Umeå.

Markkonflikter i fokus på stor konferens

2017-06-15
Hur naturresurser används skapar ofta konflikter. 18-22 juni anordnas en stor global konferens i Umeå om markanvändning. Bland annat diskuteras hur man kan bygga en bro mellan naturvård och utveckling – i Sverige lika väl som i Kenya.


Publikationer vid Statsvetenskap

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Eckerberg, Katarina
Buizer, Marleen

Promises and dilemmas in forest fire management decision-making: exploring conditions for community engagement in Australia and Sweden
Forest Policy and Economics, 80: 133-140

2017

-

Eklund, Niklas
van der Watt, Lize-Marié

Refracting (geo)political choices in the Arctic
The Polar Journal

2017

-

Widman, Ulrika
Bjärstig, Therese

Protecting Forests’ Social Values through Partnerships
Scandinavian Journal of Forest Research

2017

-

Olivius, Elisabeth

Sites of Repression and Resistance: Political Space in Refugee Camps in Thailand
Critical Asian studies (Print)

2017

-

Olivius, Elisabeth
Rönnblom, Malin

Feminism i företagsform? Konsultbranschen som en arena för jämställdhetsarbete
Tidsskrift for kjønnsforskning, 41(1): 73-94-

2017

-


Centrum för skolledarutveckling

Kontaktinformation

Statsvetenskapliga institutionen
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset , plan 5

Tel:  090-786 50 00 (vxl)