Till umu.se

Välkommen till oss!

Här arbetar vi med områden som rör många av de mest avgörande frågorna för mänskligt liv: krig, fred, politik, makt, demokrati, jämställdhet, jämlikhet, frihet och rättvisa. Arbetet rör sig från den allra minsta enheten i samhället, individen, till de allra största; nationer och globala institutioner.

I statsvetenskap och freds- och konfliktstudier brottas vi med den ständiga spänningen mellan samarbete och konflikt som karaktäriserar samhällen, runt om i hela världen. Institutionen har ytterligare ett huvudämne utbildningsledarskap som Centrum för skolledarutveckling ansvarar för.

Nyheter från institutionen

Pax Nordica tar pulsen på säkerhetsläget

2018-04-13
Vilka är hoten mot säkerheten i Sveriges närområde, kan man lita på medierna och vilka är utmaningarna för den sociala sammanhållningen? Det var några frågor som behandlades under Pax Nordica 2018, som arrangerades vid Umeå universitet på torsdagen.

Pax Nordica 2018: Skymningsläge eller gryningsläge?

2018-04-06
Befinner vi oss i skymningsläge eller i gryningen för en ny tid? Är utvecklingen positiv eller negativ? Är dagens möjligheter för medborgare att själva välja samhällsinformation och hotbild ett uttryck för frihet och mångfald? Kan ett land som Sverige överhuvudtaget prioritera, och på vad bygger i s...

Fler pedagogiskt meriterade lärare vid Umeå universitet

2018-03-28
Förra veckan utnämndes 14 meriterade och fyra excellenta lärare i Umeå universitets pedagogiska meriteringsmodell. I dag finns det totalt 139 meriterade eller excellenta lärare vid Umeå universitet vilket placerar universitetet som tvåa i landet.


Publikationer vid Statsvetenskap

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Eklund, Niklas

Citizens' views on governance in two Swedish city-regions
Journal of Urban Affairs, 40(1): 117-129

2018

-

Lidström, Anders
Schaap, Linze

The citizen in city-regions: patterns and variations
Journal of Urban Affairs, 40(1): 1-12

2018

-

Hudson, Christine

Sharing fairly?: mobility, citizenship, and gender relations in two Swedish city-regions
Journal of Urban Affairs, 40(1): 82-97

2018

-

Dressel, Sabrina
Ericsson, Göran
Sandström, Camilla

Mapping social-ecological systems to understand the challenges underlying wildlife management
Environmental Science and Policy, 84: 105-112

2018

-

Lidström, Anders

Territorial political orientations in Swedish city-regions
Journal of Urban Affairs, 40(1): 31-46

2018

-


Centrum för skolledarutveckling

Kontaktinformation

Statsvetenskapliga institutionen
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset , plan 5

Tel:  090-786 50 00 (vxl)