Till umu.se

Välkommen till oss!

Här arbetar vi med områden som rör många av de mest avgörande frågorna för mänskligt liv: krig, fred, politik, makt, demokrati, jämställdhet, jämlikhet, frihet och rättvisa. Arbetet rör sig från den allra minsta enheten i samhället, individen, till de allra största; nationer och globala institutioner.

I statsvetenskap och freds- och konfliktstudier brottas vi med den ständiga spänningen mellan samarbete och konflikt som karaktäriserar samhällen, runt om i hela världen. Institutionen har ytterligare ett huvudämne utbildningsledarskap som Centrum för skolledarutveckling ansvarar för.

Nyheter från institutionen

P4: Statsvetare tveksam till undersökning om självständigt Norrland

2016-09-20
Statsvetaren Niklas Eklund, Umeå universitet, är tveksam till KIT/Novus undersökning som påstår att 41 procent av norrlänningarna är för ett självständigt Norrland. Endast 300 personer svarade på undersökningen, påpekar han.

SVT: Umeåprofessor förvånad över röster för självständigt Norrland

2016-09-14
Ungefär 40 procent av de som tillfrågats i en opinionsundersökning av KIT/Novus säger att de i en folkomröstning skulle rösta för ett självständigt Norrland. Förvånande, tycker Anders Lidström, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet, som i sin forskning tittat på inställningen till ett regi...

VK Debatt: Femtio år av borgerlig tillbakagång i Umeå

2016-09-05
För femtio år sedan dominerade borgerligheten i Umeåpolitiken. Idag har samtliga borgerliga partier ett röststöd under riksgenomsnittet. "Jämfört med landets övriga stora och medelstora städer och med andra universitetsstäder framstår den borgerliga tillbakagången i Umeå som unik", skriver Anders L...


Publikationer vid Statsvetenskap

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Reimerson, Elsa

International arenas, local space for agency and national discourse as mediator: protected areas in Swedish and Norwegian Sápmi

2017

-

Lidström, Anders

Sweden

2016

-

Lidström, Anders
Copus, Colin
Iglesias, Angel; et al.

Have Mayors Will Travel: Trends and Developments in the Direct election of the Mayor: A five-Nation Study

2016

-

Lidström, Anders
Baldersheim, Harald
Copus, Colin; et al.

Reforming Local Councils and the Role of the Councillors: A Comparative Analysis of Fifteen European Countries

2016

-

Overvåg, Kjell
Skjeggedal, Terje
Sandström, Camilla

Statlig styrning versus lokal autonomi i forvaltning av fjellområdene

2016

-

Holmgren, Lina
Sandström, Camilla
Zachrisson, Anna

Protected area governance in Sweden: new modes of governance or business as usual?
Local Environment

2016

-

Overvåg, Kjell
Skjeggedal, Terje
Sandström, Camilla

Nasjonalparkforvaltning i Norge i lys av europeiska modeller

2016

-

Riley, Shawn, J.
Sandström, Camilla

Human Dimension Insights for Reintroductions of Fish and Wildlife Species

2016

-


Sidansvarig: Christina Boström
2016-04-12

Utskriftsversion

Centrum för skolledarutveckling

Freds- och konfliktstudier

Kurswebbar

Kurswebbar för våra nuvarande studenter hittas under

För våra studenter

Ämneslärarprogrammets kurswebb

Kontaktinformation

Statsvetenskapliga institutionen
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset , plan 5

Tel:  090-786 50 00 (vxl)

Ny litteratur

Elsa Reimerson: Nature. Culture. Rights