Till umu.se

Välkommen till oss!

Här arbetar vi med områden som rör många av de mest avgörande frågorna för mänskligt liv: krig, fred, politik, makt, demokrati, jämställdhet, jämlikhet, frihet och rättvisa. Arbetet rör sig från den allra minsta enheten i samhället, individen, till de allra största; nationer och globala institutioner.

I statsvetenskap och freds- och konfliktstudier brottas vi med den ständiga spänningen mellan samarbete och konflikt som karaktäriserar samhällen, runt om i hela världen. Institutionen har ytterligare ett huvudämne utbildningsledarskap som Centrum för skolledarutveckling ansvarar för.

Nyheter från institutionen

SvD ledare: Fem förklaringar till socialdemokraternas fall

2018-02-14
I Svenska Dagbladets ledare skriver Per Gudmundson om socialdemokratins kris. Ledaren utgår från den rapport som professor Anders Lidström presenterat om socialdemokraternas tillbakagång 1973-2014. Gudmundson resonerar runt de fem förklaringarna och socialdemokratins framtid.

P4 Västerbotten: Kvinnorörelsen i exil är på väg att flytta hem till Burma

2018-02-02
Kvinnornas pennor har gjort mer för fredsarbetet än de väpnade gruppernas män gjort med vapen i Burma, visar statsvetaren Elisabeth Olivius, Umeå universitet. Olivius forskar om hur kvinnorörelserna sedan mitten av 1990-talet arbetat för fred i Burma, från sin exil utanför Burmas gränser. De håller...

Folkbladet: Fler engagerar sig efter dådet

2018-02-02
Dådet på Drottninggatan har beskrivits som det värsta av sitt slag i Sverige och är något som engagerat många. Nu när åtalet väckts ser allmänintresset större ut än vanligt. - När något stort sker på en nationell nivå så blir alla berörda, säger statsvetaren Veronica Strandh och fortsätter. - Det så...


Publikationer vid Statsvetenskap

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Lidskog, Rolf
Bishop, Kevin
Eklöf, Karin; et al.

From Wicked Problem to Governable Entity?: The Effects of Forestry on Mercury in Aquatic Ecosystems
Forest Policy and Economics, 90: 90-96

2018

-

Bjärstig, Therese
Sténs, Anna

Social Values of Forests and Production of New Goods and Services: The Views of Swedish Family Forest Owners
Small-scale Forestry, 17(1): 125-146

2018

-

Karlsson, Rasmus

The high-energy planet
Global Change, Peace & Security

2018

-

Bjärstig, Therese
Thellbro, Camilla
Stjernström, Olof; et al.

Between protocol and reality: Swedish municipal comprehensive planning
European Planning Studies, 26(1): 35-54

2018

Hämta

Strandh, Veronica
Eklund Wimelius, Malin
Ghazinour, Mehdi; et al.

Lokal resiliens mot våldsbejakande islamistisk extremism i norra Sverige

2018

-


Centrum för skolledarutveckling

Kontaktinformation

Statsvetenskapliga institutionen
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset , plan 5

Tel:  090-786 50 00 (vxl)