Till umu.se

Välkommen till oss!

Här arbetar vi med områden som rör många av de mest avgörande frågorna för mänskligt liv: krig, fred, politik, makt, demokrati, jämställdhet, jämlikhet, frihet och rättvisa. Arbetet rör sig från den allra minsta enheten i samhället, individen, till de allra största; nationer och globala institutioner.

I statsvetenskap och freds- och konfliktstudier brottas vi med den ständiga spänningen mellan samarbete och konflikt som karaktäriserar samhällen, runt om i hela världen. Institutionen har ytterligare ett huvudämne utbildningsledarskap som Centrum för skolledarutveckling ansvarar för.

Kursstart vt 2017

Nu ligger alla scheman för vårens första kurser ute på kurswebben. Där finner du även kursplaner och litteraturlistor. Kurswebb för grundnivå, avancerad nivå och program hittar du under För våra studenter. Välj vårtermin i vänstermenyn. 

Nyheter från institutionen

Vargens återkomst har ökat klyftan mellan stad och land

2017-01-11
I takt med att den svenska vargstammen har vuxit och fler har kommit i kontakt med varg, har också motståndet mot varg ökat. Vargpolitiken har även skärpt motsättningen mellan stad och landsbygd. Det visar Max Eriksson i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Boklansering: Umeå stadshistoria 1950-2010

2016-11-30
Umeå stads historia 1950-2010 är en ny bok om Umeå kommuns historia, beställd och finansierad av Umeå kommun, utförd som ett forskningsprojekt vid CERUM av statsvetaren Rolf Hugoson. Torsdag 8 december kl 15.30 presenteras delar av boken och inbjuds till diskussion.

VK: Nära att Umeå fick en Kumlaanstalt

2016-11-29
Det är svårt att föreställa sig hur staden hade varit om inte Umeå fått universitetet. Det menar statsvetaren Rolf Hugoson som skrivit en ny bok om Umeås historia, de senaste sex decennierna. En händelse som Rolf Hugosson tar upp är bland annat att Umeå på 1960-talet var aktuell för ett högt säkerhe...


Publikationer vid Statsvetenskap

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Bjärstig, Therese
Camilla, Sandström

Public-private partnerships in a Swedish rural context: A policy tool for the authorities to achieve sustainable rural development?
Journal of Rural Studies, 49: 58-68

2017

Hämta

Johansson, Maria
Sandström, Camilla
Pedersen, Eja; et al.

Factors governing human fear of wolves: moderating effects of geographical location and standpoint on protected nature
European Journal of Wildlife Research, 62(6): 749-760

2016

Hämta

Baker, Susan
Eckerberg, Katarina

Ecological restoration success: a policy analysis understanding
Restoration Ecology, 24(3): 284-290

2016

Hämta

Löf, Annette

Locking in and locking out: a critical analysis of the governance of reindeer husbandry in Sweden
Critical Policy Studies, 10(4): 426-447

2016

-

Allard, Christina
Reimerson, Elsa
Sandström, Camilla

Contrasting nature, contrasting rights - concluding remarks

2016

-

Reimerson, Elsa

International arenas, local space for agency and national discourse as mediator: protected areas in Swedish and Norwegian Sápmi

2016

-

Reimerson, Elsa

Sami space for agency in the management of the Laponia World Heritage site
Local Environment, 21(7): 808-826

2016

-

Steinwall, Anders

To do or not to do: dealing with the dilemma of intervention in Swedish nature conservation

2016

Hämta


Sidansvarig: Christina Boström
2016-12-19

Utskriftsversion

Centrum för skolledarutveckling

Freds- och konfliktstudier

Kurswebbar

Kurswebbar för våra nuvarande studenter hittas under

För våra studenter

Ämneslärarprogrammets kurswebb

Kontaktinformation

Statsvetenskapliga institutionen
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset , plan 5

Tel:  090-786 50 00 (vxl)

Ny litteratur

Elsa Reimerson: Nature. Culture. Rights