Till umu.se

Välkommen till oss!

Här arbetar vi med områden som rör många av de mest avgörande frågorna för mänskligt liv: krig, fred, politik, makt, demokrati, jämställdhet, jämlikhet, frihet och rättvisa. Arbetet rör sig från den allra minsta enheten i samhället, individen, till de allra största; nationer och globala institutioner.

I statsvetenskap och freds- och konfliktstudier brottas vi med den ständiga spänningen mellan samarbete och konflikt som karaktäriserar samhällen, runt om i hela världen. Institutionen har ytterligare ett huvudämne utbildningsledarskap som Centrum för skolledarutveckling ansvarar för.

Nyheter från institutionen

”Styrningen av socialt arbete skapar distans”

2016-05-24
Det svenska välfärdssystemet har genomgått en grundläggande förändring i avseende på dess organisering och styrning. Studier visar att detta medfört en svällande administration, ökande arbetsbördor och stress för anställda. Men problemen går djupare än så. Genom intervjuer med socialarbetare i svens...

Företagsekonomisk styrning av offentlig verksamhet leder till avhumanisering

2016-05-22
Företagsekonomiska modeller för styrning av offentlig verksamhet avhumaniserar de som kommer i kontakt med välfärdens institutioner. Det visar Marcus Lauri, Umeå universitet, i sin avhandling.

Marcus Lauri disputerar 20 maj kl 13.15

2016-05-19
Marcus Lauri disputerar med sin avhandling "Narratives of governing: Rationalization, responsibility and resistance in social work". Den svenska titeln är: Berättelser om styrning: Rationalisering, ansvar och motstånd i socialt arbete. Disputationen sker fredag den 20 maj kl 13.15. Lokal: Hörsal D,...


Publikationer vid Statsvetenskap

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Hongslo, Eirin
Hovik, Sissel
Zachrisson, Anna; et al.

Decentralization of Conservation Management in Norway and Sweden—Different Translations of an International Trend
Society & Natural Resources, 29(8): 998-1014

2016

-

Olivius, Elisabeth

Refugee men as perpetrators, allies or troublemakers? Emerging discourses on men and masculinities in humanitarian aid
Women's Studies International Forum, 56: 56-65

2016

-

Olivius, Elisabeth

Constructing Humanitarian Selves and Refugee Others: Gender Equality and the Global Governance of Refugees
International feminist journal of politics, 18(2): 270-290

2016

-

Borgström, Sara
Zachrisson, Anna
Eckerberg, Katarina

Funding ecological restoration policy in practice: patterns of short-termism and regional biases
Land use policy, 52: 439-453

2016

-

Carlbaum, Sara

Equivalence and performance gaps in Swedish school inspection: context and the politics of blame
Discourse. Studies in the Cultural Politics of Education, 37(1): 133-148

2016

-

Lauri, Marcus

Narratives of governing: rationalization, responsibility and resistance in social work

2016

Hämta

Saati, Abrak

Different Types of Participation in Constitution Making Processes: Towards a Conceptualization
Southern African Journal of Policy and Development, 2(2): 18-28

2016

Hämta

Eckerberg, Katarina
Larsson, Magnus
Miljand, Matilda

Knowledge, policy, and expertise: the UK Royal Commission on Environmental Pollution 1970-2011, by Susan Owens, Oxford, Oxford University Press, 2015
Environmental Politics, 25(4): 761-763

2016

-


Sidansvarig: Christina Boström
2016-04-12

Utskriftsversion

Centrum för skolledarutveckling

Freds- och konfliktstudier

Kurswebbar

Kurswebbar för våra nuvarande studenter hittas under

För våra studenter

Ämneslärarprogrammets kurswebb

Kontaktinformation

Statsvetenskapliga institutionen
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset , plan 5

Tel:  090-786 50 00 (vxl)

Ny litteratur

Elsa Reimerson: Nature. Culture. Rights