Till umu.se

Välkommen till oss!

Här arbetar vi med områden som rör många av de mest avgörande frågorna för mänskligt liv: krig, fred, politik, makt, demokrati, jämställdhet, jämlikhet, frihet och rättvisa. Arbetet rör sig från den allra minsta enheten i samhället, individen, till de allra största; nationer och globala institutioner.

I statsvetenskap och freds- och konfliktstudier brottas vi med den ständiga spänningen mellan samarbete och konflikt som karaktäriserar samhällen, runt om i hela världen. Institutionen har ytterligare ett huvudämne utbildningsledarskap som Centrum för skolledarutveckling ansvarar för.

Uppsamlingstentamen/-seminarium och omtentamen inför ht 2017

Nu är Portalen öppen för anmälningar till höstens uppsamlingstetamen/-seminarium och omtentamen i augusti. Uppsamlingstentamen kommer att ske fyra olika dagar men bara vid ett tillfälle per kurs så det är viktigt att du anmäler dig till rätt tillfälle.

Observera att det är nya regler för salstenamen från hösten 2017.
Läs mer i länken nedan.

För mer information om uppsamlingstentamen/-seminarium och omtentamen

Ny struktur för hemsidans kurswebbar

Inför hösten 2017 har "För våra studenter" och kurswebbarna ändrats och utgår nu ifrån ämne inte nivå.

Det innebär att det är översikter för Statsvetenskap, Freds- och konfliktstudier samt Övriga ämnen. Under varje ämne ligger sedan de program, eller delar därav, som institutionen ansvarar för. Pol kand-programmet som har flera ämnen ligger nu under Statsvetenskap.

Se även höger meny för direktlänkar.

Sen anmälan till höstens utbildningar

Det är möjligt att lämna in en sen anmälan till:

  • Program från den 14 juli, om det finns platser kvar
  • Fristående kurser går det redan nu att göra en sen anmälan till.

Gör din ansökan på www.antagning.se

Nyheter från institutionen

VK-debatt: Kommer världens äldsta fredsmission att avslutas?

2017-08-09
Det har gått mer än 50 år sedan FN inledde sin fredsoperation på Cypern. Nu har FN signalerat att missionen kommer att avslutas om inte parterna enas om en återförening av ön. Professor Anna Jarstad, Umeå universitet, resonerar i en debattartikel kring den långdragna konflikten mellan Grekland och T...

Statsvetare från Umeå universitet deltar i Almedalsveckan

2017-06-29
Vid årets Almedalsvecka deltar tre statsvetare i fem olika seminarier där frågor kring klimat, biologisk mångfald, äganderätt, skolledares villkor och skolledare som profession diskuteras.

Likartade markkonflikter i Afrika och Norden

2017-06-21
Naturresursen marken är i hela världen en källa till välstånd, livskvalitet och till konflikter. Likheterna kan vara större än de ser ut mellan kalla Norden och heta Afrika. Men det går att bygga broar mellan naturvård och utveckling. Det framkom vid en global konferens i Umeå.


Publikationer vid Statsvetenskap

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Hudson, Christine
Rönnblom, Malin
Teghtsoonian, Katherine

Gender, Governance and Feminist Analysis: Missing in Action?

2017

-

Hudson, Christine
Sandberg, Linda
Schmauch, Ulrika

The co-creation (of) culture? The case of Umeå, European Capital of Culture2014
European Planning Studies, 25(9): 1538-1555

2017

-

Widman, Ulrika
Bjärstig, Therese

Protecting Forests’ Social Values through Partnerships
Scandinavian Journal of Forest Research, 32(7): 645-656

2017

-

Bjärstig, Therese
Thellbro, Camilla
Stjernström, Olof; et al.

Between protocol and reality – Swedish municipal comprehensive planning
European Planning Studies

2017

-

Eklund, Niklas
Elfving, Jörgen

Ryska privata säkerhetsföretag - "Redwater"?
Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift

2017

-


Centrum för skolledarutveckling

Kontaktinformation

Statsvetenskapliga institutionen
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset , plan 5

Tel:  090-786 50 00 (vxl)