Till umu.se

Välkommen till oss!

Här arbetar vi med områden som rör många av de mest avgörande frågorna för mänskligt liv: krig, fred, politik, makt, demokrati, jämställdhet, jämlikhet, frihet och rättvisa. Arbetet rör sig från den allra minsta enheten i samhället, individen, till de allra största; nationer och globala institutioner.

I statsvetenskap och freds- och konfliktstudier brottas vi med den ständiga spänningen mellan samarbete och konflikt som karaktäriserar samhällen, runt om i hela världen. Institutionen har ytterligare ett huvudämne utbildningsledarskap som Centrum för skolledarutveckling ansvarar för.

Nyheter från institutionen

Riksbanksmiljoner lyfter forskning i Umeå

2016-10-21
Forskningen i Umeå får ett rejält tillskott när Riksbankens Jubileumsfond delar ut medel till svensk forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Ett program och tre projekt vid Umeå universitet får dela på nära 53 miljoner kronor. Mest i hela Sverige får forskningsprogrammet Varianter av fred vi...

Ny löpande utvärdering av innovationsåtgärder inom Landsbygdsprogrammet till statsvetenskap

2016-10-18
Statsvetenskapliga institutionen har uppdragits av utvärderingssekretariatet på Jordbruksverket att göra en löpande lärande utvärdering av Europeiska innovationspartnerskapet EIP-Agri som är en del av EU:s landsbygdspolitik 2014-2020. Uppdraget ska göras av forskarna Katarina Eckerberg, Therese Bjär...

Podd: Samtal med statsvetare om samverkan inom naturresursförvaltning

2016-10-18
Den svenska fjällregionen är en arena för upprepade intressekonflikter. Det kan handla om konkurrens mellan jakt och fiske, skogsbruk och gruvnäring eller konflikten mellan kommersiella intressen och naturskydd. Stort ansvar, för att samverka bättre, faller på olika samhällsaktörer – inte minst på l...


Publikationer vid Statsvetenskap

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Reimerson, Elsa

International arenas, local space for agency and national discourse as mediator: protected areas in Swedish and Norwegian Sápmi

2017

-

Eckerberg, Katarina
Larsson, Magnus
Miljand, Matilda

Knowledge, policy, and expertise: the UK Royal Commission on Environmental Pollution 1970-2011, by Susan Owens, Oxford, Oxford University Press, 2015
Environmental Politics, 25(4): 761-763

2016

-

Olivius, Elisabeth

Constructing Humanitarian Selves and Refugee Others: Gender Equality and the Global Governance of Refugees
International feminist journal of politics, 18(2): 270-290

2016

-

Olivius, Elisabeth

Refugee men as perpetrators, allies or troublemakers?: Emerging discourses on men and masculinities in humanitarian aid
Women's Studies International Forum, 56: 56-65

2016

-

Eklund, Niklas

Citizens´Views on Governance in Two Swedish City-Regions
Journal of Urban Affairs

2016

-

Holmgren, Lina
Camilla, Sandström
Zachrisson, Anna

Protected area governance in Sweden: new modes of governance or business as usual?
Local Environment

2016

-

Lidström, Anders

Sweden

2016

-

Lidström, Anders
Copus, Colin
Iglesias, Angel; et al.

Have Mayors Will Travel: Trends and Developments in the Direct election of the Mayor: A five-Nation Study

2016

-


Sidansvarig: Christina Boström
2016-04-12

Utskriftsversion

Centrum för skolledarutveckling

Freds- och konfliktstudier

Kurswebbar

Kurswebbar för våra nuvarande studenter hittas under

För våra studenter

Ämneslärarprogrammets kurswebb

Kontaktinformation

Statsvetenskapliga institutionen
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset , plan 5

Tel:  090-786 50 00 (vxl)

Ny litteratur

Elsa Reimerson: Nature. Culture. Rights