Till umu.se

Välkommen till oss!

Här arbetar vi med områden som rör många av de mest avgörande frågorna för mänskligt liv: krig, fred, politik, makt, demokrati, jämställdhet, jämlikhet, frihet och rättvisa. Arbetet rör sig från den allra minsta enheten i samhället, individen, till de allra största; nationer och globala institutioner.

I statsvetenskap och freds- och konfliktstudier brottas vi med den ständiga spänningen mellan samarbete och konflikt som karaktäriserar samhällen, runt om i hela världen. Institutionen har ytterligare ett huvudämne utbildningsledarskap som Centrum för skolledarutveckling ansvarar för.

Nyheter från institutionen

Socialdemokraternas tillbakagång i ny studie

2018-01-17 (från 2018-01-15)
Socialdemokraterna har förlorat en tredjedel av sitt väljarstöd under de senaste fyrtio åren. I dagarna publicerar professor Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, den första systematiska studien om hur nedgången kan förstås utifrån de långsiktiga strukturförändringar s...

Statsvetare ledamot i Klimatpolitiska rådet

2017-12-21
Professor Katarina Eckerberg har nyligen utsetts av regeringen som en av ledamöterna i Klimatpolitiska rådet. Klimatpolitiska rådet är ett oberoende expertorgan som en del av regeringens klimatpolitiska ramverk och ska analysera utvecklingen, utvärdera regeringens samlade politik, ge råd för fortsät...

Extrakt: Forskare letar lösningar på gruvkonflikter

2017-12-20
I Sverige har vi en lång tradition av mineralbrytning, och en lika lång historia av konflikter kring gruvornas påverkan på ekonomi, miljö och människa. Vad spär på konflikterna, och vad kan minska dem? Det har forskaren Anna Zachrisson vid Umeå universitet tittat närmare på.


Publikationer vid Statsvetenskap

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Strandh, Veronica
Eklund Wimelius, Malin
Ghazinour, Mehdi; et al.

Lokal resiliens mot våldsbejakande islamistisk extremism i norra Sverige

2018

-

Eklund, Niklas
Landström, Lena

Polisen-perspektiv på verksamhet och arbete

2018

-

Eklund, Niklas
Landström, Lena

Introduktion

2018

-

Eklund, Niklas

Polisverksamheten: en balansgång mellan politik och juridik

2018

-

Wimelius, E., Malin

Mänskliga rättigheter, svenska myndigheter och svensk polis

2018

-


Centrum för skolledarutveckling

Kontaktinformation

Statsvetenskapliga institutionen
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset , plan 5

Tel:  090-786 50 00 (vxl)