Till umu.se

Välkommen till oss!

Här arbetar vi med områden som rör många av de mest avgörande frågorna för mänskligt liv: krig, fred, politik, makt, demokrati, jämställdhet, jämlikhet, frihet och rättvisa. Arbetet rör sig från den allra minsta enheten i samhället, individen, till de allra största; nationer och globala institutioner.

I statsvetenskap och freds- och konfliktstudier brottas vi med den ständiga spänningen mellan samarbete och konflikt som karaktäriserar samhällen, runt om i hela världen. Institutionen har ytterligare ett huvudämne utbildningsledarskap som Centrum för skolledarutveckling ansvarar för.

Information inför terminsstart

Mer information om utbildning för antagna studenter finns på Statsvetenskapliga institutionens kurswebb "För våra studenter".

Där kan du hitta

  • Kontaktuppgifter
  • Välkomstbrev
  • Kursplan och litteraturlista
  • Schema
  • Kursansvarig lärare

Till För våra studenter

Ny struktur för hemsidans kurswebbar

Inför hösten 2017 har "För våra studenter" och kurswebbarna ändrats och utgår nu ifrån ämne inte nivå.

Det innebär att det är översikter för Statsvetenskap, Freds- och konfliktstudier samt Övriga ämnen. Under varje ämne ligger sedan de program, eller delar därav, som institutionen ansvarar för. Pol kand-programmet som har flera ämnen ligger nu under Statsvetenskap.

Se även höger meny för direktlänkar.

Nyheter från institutionen

Statsvetare deltar vid symposium om Bright and dark sides of democratization

2017-09-21
Professor Anna Jarstad, statsvetenskapliga institutionen, deltar vid Knut och Alice Wallenberg Stiftelsens symposium om Bright and dark sides of democratization. Symposiet är en del av stiftelsens 100-årsjubileum. Anna Jarstad deltar i panelen för The Role of External Actors, den 21 september i Upp...

TITAN – boksläpp och symposium

2017-08-21
I juni släpptes "Feminism som lönearbete", skriven av Maria Carbin, Elin Kvist, Johanna Overud och Katharina Tollin. Det är den tredje boken i serien "Feminism som..." som producerats av projektet TITAN.

VK-debatt: Kommer världens äldsta fredsmission att avslutas?

2017-08-09
Det har gått mer än 50 år sedan FN inledde sin fredsoperation på Cypern. Nu har FN signalerat att missionen kommer att avslutas om inte parterna enas om en återförening av ön. Professor Anna Jarstad, Umeå universitet, resonerar i en debattartikel kring den långdragna konflikten mellan Grekland och T...


Publikationer vid Statsvetenskap

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Bjärstig, Therese

Does Collaboration Lead to Sustainability? A Study of Public-Private Partnerships in the Swedish Mountains
Sustainability, 9(10): 1685-1707

2017

-

Krange, Olve
Sandström, Camilla
Tangeland, Torvald; et al.

Approval of Wolves in Scandinavia: A Comparison Between Norway and Sweden
Society & Natural Resources, 30(9): 1127-1140

2017

-

Olivius, Elisabeth

The Ideal Refugees: Gender, Islam, and the Sahrawi Politics of Survival : The Concerned Women of Buduburam: Refugee Activists and Humanitarian Dilemmas
The international migration review

2017

-

Olivius, Elisabeth

Refugees, global governance and the local politics of violence against women

2017

-

Veronica, Strandh
Eklund, Niklas

Emergent groups in disaster research: Varieties of scientific observation over time and across studies of nine natural disasters
Journal of Contingencies and Crisis Management

2017

-


Centrum för skolledarutveckling

Kontaktinformation

Statsvetenskapliga institutionen
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset , plan 5

Tel:  090-786 50 00 (vxl)