Till umu.se

Välkommen till oss!

Här arbetar vi med områden som rör många av de mest avgörande frågorna för mänskligt liv: krig, fred, politik, makt, demokrati, jämställdhet, jämlikhet, frihet och rättvisa. Arbetet rör sig från den allra minsta enheten i samhället, individen, till de allra största; nationer och globala institutioner.

I statsvetenskap och freds- och konfliktstudier brottas vi med den ständiga spänningen mellan samarbete och konflikt som karaktäriserar samhällen, runt om i hela världen. Institutionen har ytterligare ett huvudämne utbildningsledarskap som Centrum för skolledarutveckling ansvarar för.

Nyheter från institutionen

Internationella forskare visar på möjligheter att stoppa utarmningen av naturen

2018-03-23
I dag fredag lanserar IPBES en regional rapport om statusen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i Europa och Centralasien och ytterligare tre rapporter om situationen i övriga delar av världen. För att motverka utarmning integreras skyddet för biologisk mångfald och olika naturnyttor inom t...

SvD ledare: Fem förklaringar till socialdemokraternas fall

2018-02-14
I Svenska Dagbladets ledare skriver Per Gudmundson om socialdemokratins kris. Ledaren utgår från den rapport som professor Anders Lidström presenterat om socialdemokraternas tillbakagång 1973-2014. Gudmundson resonerar runt de fem förklaringarna och socialdemokratins framtid.

P4 Västerbotten: Kvinnorörelsen i exil är på väg att flytta hem till Burma

2018-02-02
Kvinnornas pennor har gjort mer för fredsarbetet än de väpnade gruppernas män gjort med vapen i Burma, visar statsvetaren Elisabeth Olivius, Umeå universitet. Olivius forskar om hur kvinnorörelserna sedan mitten av 1990-talet arbetat för fred i Burma, från sin exil utanför Burmas gränser. De håller...


Publikationer vid Statsvetenskap

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Hansson-Forman, Katarina
Reimerson, Elsa
Sjölander-Lindqvist, Annelie; et al.

Governing Large Carnivores: Comparative Insights from Three Different Countries
Society & Natural Resources

2018

Hämta

Dressel, Sabrina
Ericsson, Göran
Sandström, Camilla

Mapping social-ecological systems to understand the challenges underlying wildlife management
Environmental Science and Policy, 84: 105-112

2018

-

Hudson, Christine

Sharing fairly?: mobility, citizenship, and gender relations in two Swedish city-regions
Journal of Urban Affairs, 40(1): 82-97

2018

-

Eklund, Niklas
Landström, Lena

Polisen: perspektiv på verksamhet och arbete

2018

-

Wimelius, E., Malin

Mänskliga rättigheter, svenska myndigheter och svensk polis

2018

-


Centrum för skolledarutveckling

Kontaktinformation

Statsvetenskapliga institutionen
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset , plan 5

Tel:  090-786 50 00 (vxl)