För våra anställda

Information till institutionens anställda ligger på ett skyddat intranät.

Interna sidor

"För våra anställda" finns i Cambro. Från 1/1 2018 kommer institutionen att ha en samarbetsyta i Aurora för intern information. Cambro kommer att finnas kvar enbart för arkivering av gamla dokument 2006-2017.

Aurora är den yta du kommer till när du klickar på Medarbetare, överst på universitetets hemsida.

Gemensamma kalendrar

Kalendrar för Institutionsaktiviteter, Sammanträdesrummet och Lilla mötesrummet importeras till varje persons Kalenderfunktion i Outlook. Därutöver finns två bokningsbara arbetsplatser som bokas i egna kalendrar: Arbetsplats A och B.

För att få tillgång till dem måste du läsa de mejl som skickats från e-postadressen statsvetenskap@pol.umu.se om Delad kalender och välja "Öppna kalender". Kalendrarna läggs då automatiskt till i din egen Outlook.

OBS! När du ska lägga in aktiviteter eller boka sammanträdesrummet var noga med att kontrollera att du jobbar i rätt kalender.

För att minska antalet mejl

När du har en aktivitet/möte och vanligtvis brukar mejla dokument inför mötet. Undvik detta. Lägg in dokumentet i kalendern för institutionsaktiviteter. Då kan var och en hämta dem därifrån.

Den gemensamma e-postlistan kommer att läggas ner 2018.


Relaterad information

Cambro