Till umu.se

För våra anställda

Informationen till institutionens anställda ligger på ett skyddat intranät.

Nya interna sidor

"För våra anställda" är flyttad till Cambro.

Kalendrar för Institutionsaktiviteter, Sammanträdesrummet och Lilla mötesrummet importeras till varje persons Kalenderfunktion i Outlook. För att få tillgång till dem måste du läsa de tre mejl som skickats från e-postadressen statsvetenskap@pol.umu.se om Delad kalender och välja "Öppna kalender". Kalendrarna läggs då automatiskt till i din egen Outlook.

Obs! När du ska läggas in aktiviteter eller boka sammanträdesrummet var noga med att kontrollera att du jobbar i rätt kalender.


Relaterad information

Cambro