Centrum för skolledarutveckling

Vid Centrum för skolledarutveckling ges utbildning för framförallt rektorer och förskolechefer. Här finns en levande forskningsmiljö om skola och ledarskap och det anordnas uppskattade seminarier och konferenser inom ämnesområdet.

Välkommen till Centrum för skolledarutveckling!

Centrum för skolledarutveckling bildades 1993 och är en självständig enhet under Statsvetenskapliga institutionen. Vi har lång erfarenhet och bred kunskap inom området utbildningsledarskap. Sedan starten har vi utbildat skolledare, politiker, poliser samt haft seminarieverksamhet för skolchefer och skolpolitiker. Vi bedriver också omfattande forskning inom utbildningsvetenskap med särskilt fokus på skolans ledarskap i vid bemärkelse.

Centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet är ett av sex lärosäten som fått uppdraget att genomföra det nationella Rektorsprogrammet 2015-2021. Inom ramen för Rektorsprogrammet utbildar vi rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer. Från och med hösten 2015 ansvarar vi för utbildningen i norra Norrland samt i södra Götaland omfattande Skåne, Blekinge, södra Halland, södra Småland och Öland. I maj 2016 startade vi ett ledningsråd där representanter för skolhuvudmannen i Norrland, Skåne och södra Götaland deltar.


Sidansvarig: Linn Antonsson

Utskriftsversion