Till umu.se

Alumninätverk

Centrum för skolledarutveckling inledde våren 2016 en årligt återkommande alumniträff för deltagare som slutfört Rektorsprogrammet. Eftersom Centrum för skolledarutveckling har deltagare som läst utbildningen i norra Sverige och i Skåne så kommer alumniträffen att genomföras vartannat år i Umeåområdet och vartannat år i Malmöområdet.

Om du vill få våra utskick om alumniträffarna men vet med dig att du bytt e-postadress sedan du avslutade Rektorsprogrammet, vänligen kontakta Linn Antonsson med din aktuella e-postadress.


Sidansvarig: Linn Antonsson

Utskriftsversion

Gult höstträd

Bild: Michael Nordvall

Utbildningschef

Helene Ärlestig
Centrum för skolledarutveckling

Tel:  090-786 62 23

Kontaktformulär

Administration

Linn Antonsson
Centrum för skolledarutveckling

Tel:  090-786 71 30

Kontaktformulär