Forskning

Utbildningsledarskap handlar om: Att beskriva, analysera, förklara och förstå hur chefer och ledare utformar, leder och styr strukturer, kulturer, funktioner och processer inom organisationer vars uppdrag utgörs av individers lärande och socialisation till samhällsmedborgare. I det sammanhanget fokuserar Centrum för skolledarutveckling på hur chefers och ledares bedömningar och prioriteringar baserade på samhälleliga, politiska och ideologiska förutsättningar och strävanden påverkar och styr detta ledarskap.

Centrum för skolledarutveckling har ett stort antal disputerade forskare knutna till sig som forskar om skolans ledarskap i ett brett perspektiv. Vi har även ett omfattande internationellt samarbete med kollegor vid utländska universitet.

Läs mer om forskningsprojekt, litteratur och publikationer.


Sidansvarig: Linn Antonsson

Utskriftsversion

Höstträd

Bild: Michael Nordvall