Till umu.se

Forskning

Centrum för skolledarutveckling har ett stort antal disputerade forskare knutna till sig som forskar om skolans ledarskap i ett brett perspektiv. Vi har även ett omfattande internationellt samarbete med kollegor vid utländska universitet.

Läs mer om forskningsprojekt, litteratur och publikationer.


Sidansvarig: Linn Antonsson

Utskriftsversion

Höstträd

Bild: Michael Nordvall