Publikationer vid Centrum för skolledarutveckling

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Norberg, Katarina

Educational leadership and im/migration: preparation, practice and policy - the Swedish case
International Journal of Educational Management, 31(5): 633-645

2017

-

Murakami, Elizabeth T.
Törnsen, Monika

Female secondary school principals: Equity in the development of professional identities
Educational Management Administration & Leadership, 45(5): 806-824

2017

-

Lapointe, Claire
Langlois, Lyse
Valois, Pierre; et al.

An International Cross-Cultural Validation of the Ethical Leadership Questionnaire (ELQ)
International Studies in Educational Administration, 44(2): 55-76

2016

-

Törnsén, Monika

Rektors ledning och styrning av elevhälsan

2016

-

Skott, Pia
Törnsén, Monika

Kalejdoskop: om skolledare i lokala kontexter

2016

-

Aas, Marit
Törnsen, Monika

Norske og svenske skolelederprogram: en sammenligning
Bedre Skole

2016

Hämta

Aas, Marit
Törnsén, Monika

Examining Norwegian and Swedish Leadership training programs in light of international research
Nordic Studies in Education, 36(2): 173-187

2016

-

Leo, Ulf

Rättslig reglering och professionella normer som påverkar rektorers ledarskap

2016

-

Norberg, Katarina

Upphovsrätt

2016

-

Johansson, Olof

Rektor: ett stabilt yrke i ständig förändring

2016

-

Norberg, Katarina

Rektor, förskolechef, etik och beslutsfattande

2016

-

Pashiardis, Petros
Johansson, Olof

Introduction: What is successful and effective school leadership?

2016

-

Ärlestig, Helene

European perspectives

2016

-

Ärlestig, Helene
Johansson, Olof
Nihlfors, Elisabet

Swedish school leadership research: an important but neglected area

2016

-

Kofod, Klas Kasper
Johansson, Olof
Merok Paulsen, Jan; et al.

Political Cultures

2016

-

Pashiardis, Petros
Pashiardis, Georgia
Johansson, Olof

Understanding the impact of successful and effective school leadership as practised

2016

-

Kolam, Kerstin

Rektor, förskolechef och media

2016

-

Törnsén, Monika
Ärlestig, Helene

Barns och elevers rätt till lärande och utveckling

2016

-

Törnsén, Monika

Har framgångsrika skolor framgångsrika rektorer?

2015

-

Moos, Lejf
Johansson, Olof
Merok Paulsen, Jan; et al.

Democracy in Complex Networks: Political Leaders and Administrative Professionals

2015

-


Sidansvarig: Linn Antonsson

Utskriftsversion

Höstträd

Bild: Michael Nordvall