Om oss

Centrum för skolledarutveckling har lång erfarenhet och bred kunskap inom området utbildningsledarskap. Vi har sedan starten 1993 utbildat skolledare, politiker, poliser samt haft seminarieverksamhet för skolchefer och skolpolitiker. Vi bedriver också omfattande forskning inom utbildningsvetenskap med särskilt fokus på skolans ledarskap i vid bemärkelse.

Centrum för skolledarutveckling

Vi är en självständig enhet under Statsvetenskapliga institutionen som bildades 1993. Vi bedriver utbildning för framförallt rektorer och förskolechefer, anordnar uppskattade seminarier och konferenser inom ämnesområdet och har en levande forskningsmiljö. Våra kompetenta utbildare kommer från skilda akademiska discipliner och är även verksamma som forskare. Vår särskilda styrka som utbildningsanordnare är därför den nära kopplingen till den omfattande utbildningsvetenskapliga forskningen.

Skolverket beslutade i december 2014 vilka lärosäten som får bedriva Rektorsprogrammet 2015-2021. Centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet är ett av sex lärosäten som får uppdraget att genomföra det nationella Rektorsprogrammet. Detta innebär att Centrum för skolledarutveckling, som redan idag bedriver Rektorsprogrammet, fortsätter att utbilda rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer.

Centrum för skolledarutveckling har sedan tidigare, på uppdrag av Skolverket, förlagt sin utbildning till de fyra nordligaste länen och Skåne. Sedan hösten 2015 ger vi utbildningen i norra Norrland samt i södra Götaland omfattande Skåne, Blekinge, södra Halland, södra Småland och Öland.

Vill du veta mer?

Läs mer om våra olika utbildningar, seminarier och forskningsprojekt genom navigationen i vänstermenyn. Du är också välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon. Under rubriken Personal hittar du våra kontaktuppgifter om det är någon särskild du söker. Kontakt till ledning och administration finner du i rutan här till höger.

Välkommen att utveckla dig som ledare hos oss på Centrum för skolledarutveckling!


Sidansvarig: Linn Antonsson

Utskriftsversion

Utbildningschef

Helene Ärlestig
Centrum för skolledarutveckling

Tel:  090-786 62 23

Kontaktformulär

Administration

Linn Antonsson
Centrum för skolledarutveckling

Tel:  090-786 71 30

Kontaktformulär

Administration

Sezen Atik Gümüscü
Centrum för skolledarutveckling

Tel:  090-786 64 77

Kontaktformulär

Administration

Ewa Morén
Centrum för skolledarutveckling

Tel:  090-786 78 14

Kontaktformulär