Till umu.se

Helene Ärlestig

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Statsvetenskap

Avdelning:

Centrum för skolledarutveckling

Roller:

Biträdande prefekt
Avdelningschef

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 02 11

Tel:

+46 90 786 62 23

Mobil:

+46 70 256 45 56

E-postadress:

helene.arlestig@umu.seE-post 2

helene.arlestig@pol.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.pol.umu.se/cpd/personal/helene-arlestig Webbsida

Presentation

Helene Ärlestig är föreståndare för Centrum för skolledarutveckling.

Helene Ärlestig är docent i pedagogik. Hon disputerade december 2008 med en avhandling i pedagogik med titeln Communication between Principals and Teachers in Successful Schools. Hon har arbetat som utbildningsledare på Centrum för skolledarutveckling sedan 1997. Helene har innan dess arbetat som rektor i grundskolan.

Forskning/undervisning

Helenes forskningsintresse fokuserar på rektor och lärares kommunikation i relation till skolförbättring. Kommunikation är en komplex process där förmedlande av information, bekräftelse och feedback samt tolkningar av olika budskap samspelar och påverkar våra uppfattningar och agerande. Helene är även intresserad av rektors pedagogiska ledarskap och rektors arbete med kvalitetsfrågor samt mål och resultatstyrning.

Helene är ansvarig för uppdragsutbildningar i pedagogiskt processledarskap samt undervisar på magisterprogrammet i utbildningsledarskap, den nationella rektorsutbildningen och mellanchefsutbildningen för polisen.

Helene är också involverad i flera internationella samarbeten. I Eu-projektet ELTE arbetar representanter från 5 länder att skapa en gemensam europeisk rektorsutbildning. I samverkan med kollegor från University of Texas San Antonio bedrivs ett samarbetes och utbytesprojekt kring rektorers arbete. Helene är också involveras i Charlottown Conversations där ett tiotal forskare från Canada, USA, Tjeckien, Holland, Hong Kong och Sverige har ett gemensam projekt att föra samtal om rektors ledarskap utifrån ett etiskt perspektiv. Målet med samtalen är att de ska resultera i en gemensam bok.

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Ärlestig, Helene

European Perspectives - Developing Successful and Effective School Leadership

2016

-

Törnsén, Monika
Ärlestig, Helene

Barns och elevers rätt till lärande och utveckling

2016

-

Ärlestig, Helene
Johansson, Olof
Nihlfors, Elisabet

Swedish School Leadership Research: An Important but Neglected Area

2016

-

Ärlestig, Helene
Day, Christopher
Johansson, Olof

A Decade of Research on School Principals: Cases from 24 Countries

2016

-

Törnsén, Monika
Ärlestig, Helene

Ledarskap i centrum: om rektor och förskolechef

2014

-


Sidansvarig: Anna Palmgren

Utskriftsversion