Till umu.se

Katarina Norberg

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Statsvetenskap

Avdelning:

Centrum för skolledarutveckling

Roller:

Studierektor

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 08 07

Tel:

+46 90 786 95 39

Mobil:

+46 70 216 43 32

E-postadress:

katarina.norberg@umu.seE-post

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.pol.umu.se/cpd/personal/katarina-norberg Webbsida

Presentation

Katarina Norberg är docent i pedagogik. Hon disputerade 2004 med avhandlingen ”The School as a Moral Arena. Constitutive values and deliberation in Swedish curriculum practice”. Katarina har varit anställd vid Centrum för skolledarutveckling sedan 2001.

Forskning/undervisning
Katarinas forskningsintresse riktar sig främst mot hur skolans värdegrund gestaltas i den dagliga praktiken med fokus på skolans etiska och interkulturella ledarskap. Hon är involverad i ett flertal internationella forskningssamarbeten som International Successful School Principals Project under ledning av professor Christopher Day, University of Nottingham och The International School Leadership Netword – the Social Justice Strand, under ledning av professor Howard Stevenson, University of Nottingham

Förutom undervisningsuppdrag inom det Nationella Rektorsprogrammet har Katarina under ett flertal år varit ansvarig för Skolverkets utbildning om hedersrelaterad problematik i skolan och senast uppdragsutbildningen med fokus på Nyanländas lärande. Katarina är även involverad i mellanchefsutbildningen inom Polisen.

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Norberg, Katarina

Educational leadership and im/migration: preparation, practice and policy - the Swedish case
International Journal of Educational Management, 31(5): 633-645

2017

-

Lapointe, Claire
Langlois, Lyse
Valois, Pierre; et al.

An International Cross-Cultural Validation of the Ethical Leadership Questionnaire (ELQ)
International Studies in Educational Administration, 44(2): 55-76

2016

-

Norberg, Katarina

Skolledarskap i mångkulturella miljöer

2014

-

Norberg, Katarina
Ärlestig, Helene
Angelle, Pamela S

Global conversations about social justice: The Swedish-US example
Management in Education, 28(3): 101-105

2014

-

Norberg, Katarina
Johansson, Olof

Det pedagogiska ledarskapets etiska dimension

2014

-


Sidansvarig: Anna Palmgren

Utskriftsversion