Till umu.se

Ulf Leo

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Statsvetenskap

Avdelning:

Centrum för skolledarutveckling

Roller:

Studierektor

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 09 01

Tel:

+46 90 786 51 15

E-postadress:

ulf.leo@umu.seE-post 1

ulf.leo@pol.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.pol.umu.se/cpd/personal/ulf-leo Webbsida

Presentation

Ulf Leo är biträdande utbildningschef vid Centrum för skolledarutveckling och är ansvarig för skolledarskapskursen.

Ulf är docent i rättssociologi med inriktning på utbildningsledarskap, och han disputerade 2010 med en avhandling med titeln ”Rektorer bör och rektorer gör”. Han har arbetat som utbildningsledare på Centrum för skolledarutveckling sedan 2010. Ulf har innan dess arbetat som lärare och rektor i grundskolan.

Forskning/undervisning
Ulfs forskningsintresse är inriktat på ledning och styrning i och av skola och förskola. Pedagogiskt ledarskap, professionella normer, demokratiuppdraget, fördelat ledarskap och utbildning för hållbar utveckling är teman i tidigare och pågående forskning.

Ulf är co-convener i gruppen för Educational Leadership vid European Conference on Educational Research (ECER)

Ulf har haft ett tioårigt utbildningsuppdrag för Sida genom Lunds universitet; Child Rights, Classroom and School Management där han varit med och utbildat drygt 600 skolledare på olika nivåer i skolsystemet i 18 utvecklingsländer. Detta inkluderar handledning av projekt för att implementera barnkonvention i skolsystem och klassrum i länder som till exempel Malawi, Colombia och Egypten.

Publikationer, urval
Leo, Ulf (2016) Rättslig reglering och professionella normer som påverkar rektorers ledarskap (s. 245 – 259). I Andenæs, Kristian & Møller, Jorunn (red). Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Oslo: Universitetsforlaget

Leo, Ulf (2015) Professional Norms Guiding School Principals’ Pedagogical Leadership. Journal of Educational Management. Vol 29. Issue 6. Emerald

Leo, Ulf & Wickenberg, Per (2015) Under One Umbrella. I Simonovska, Venka; Mannix McNamara, Patricia (red.) Schools for Health and Sustainability. Springer

Leo, Ulf (2014) Normföljare i pedagogiskt ledarskap. I Törnsén, Monika; Ärlestig, Helene (red.) Ledarskap i centrum – om rektor och förskolechef. Malmö: Gleerups

Leo, Ulf (2014): Ledning av inre organisation för lärande – att synliggöra professionella normer. I: Nihlfors, Elisabeth & Johansson, Olof (red.): Skolledare i mötet mellan nationella mål och lokal policy. Malmö: Gleerups.

Leo, Ulf & Wickenberg, Per (2013) Professional norms in school leadership - Change efforts in implementation of education for sustainable development. Journal of Educational Change, Springer, Volume 14, Issue 4, pp 403-422

Leo, Ulf (2013) Rektorers pedagogiska ledarskap - en kunskapsöversikt. Forskning i korthet 2013:4. Kommunförbundet Skåne.

Leo, Ulf (2013) School Principals’ Norms: Between Law and Action. I Baier, Matthias (red.) Social and Legal Norms: towards a socio-legal understanding of normativity. Farnham, Surrey: Ashgate

Leo, Ulf (2013) Rektorer ska, bör och gör – normer som påverkar rektorer. I Johansson, Olof & Svedberg, Lars. Att leda mot skolans mål. Malmö: Gleerups

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Leo, Ulf

Rättslig reglering och professionella normer som påverkar rektorers ledarskap

2016

-


Sidansvarig: Anna Palmgren

Utskriftsversion