Utbildning

Centrum för skolledarutveckling bedriver uppdragsutbildning som främst riktar sig till yrkesverksamma skolledare. Vi är utsedda att genomföra de statliga utbildningarna Rektorsprogrammet, Fortbildning för rektorer och Fortbildning för förskolechefer. Vi ger även andra utbildningar.

Utbildningsledarskap

Att beskriva, analysera, förklara och förstå hur chefer och ledare utformar, leder och styr strukturer, kulturer, funktioner och processer inom organisationer vars uppdrag utgörs av individers lärande och socialisation till samhällsmedborgare. I det sammanhanget fokuserar vi på hur chefers och ledares bedömningar och prioriteringar baserade på samhälleliga, politiska och ideologiska förutsättningar och strävanden påverkar och styr detta ledarskap.

Vår utbildning rör frågor om hur människan bygger upp, utformar, förändrar och leder verksamheter med inriktning på lärande och personlig utveckling. Utgångspunkten för en förståelse av ledarskap och organisation är att ledarskap ses som en kontinuerligt pågående process, där ledare, följare och situation samspelar. En enskild person kan i olika skeden ha avgörande betydelse men resultatet av fleras aktiviteter är det som på lång sikt formar en verksamhet och påverkar dess resultat. I ett sådant perspektiv på ledarskap blir kunskap om individ, grupp, organisationsform och omvärld nödvändig.

Forskning och erfarenhet

Vid Centrum för skolledarutveckling har vi lång erfarenhet av att utbilda skolledare. Vi har sedan starten 1993 ägnat oss åt utbildning av rektorer, förskolechefer, skolchefer (på olika nivå) och politiker. Vi har även seminarieverksamhet för skolchefer. Vi bedriver forskning inom det utbildningsvetenskapliga fältet med fokus på skolans ledarskap. Vår särskilda styrka som utbildningsanordnare är därför den nära kopplingen till den omfattande forskningen om skola och ledarskap som förmedlas av våra utbildare.

Vill du veta mer?

Läs om våra olika utbildningar genom navigationen i vänstermenyn. Där finner du allmänna fakta om utbildningarna, aktuella anmälningsdatum, inbjudningar och annan relevant information. Du är också välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon.


Sidansvarig: Linn Antonsson

Utskriftsversion

Diplom, med blågul rosett

Utbildningschef

Helene Ärlestig
Centrum för skolledarutveckling

Tel:  090-786 62 23

Kontaktformulär

Biträdande utbildningschef

Katarina Norberg
Centrum för skolledarutveckling

Tel:  090-786 95 39

Kontaktformulär

Biträdande utbildningschef

Ulf Leo
Centrum för skolledarutveckling

Tel:  090-786 51 15

Kontaktformulär