Fortbildning för förskolechefer

Behöver du stärka din förmåga att leda och styra förskolan? Anta utmaningen! Anmäl dig till kursen Fortbildning för förskolechefer. Det kan göra skillnad.

På uppdrag av Skolverket anordnas en ny kursomgång av Fortbildning för förskolechefer med start våren 2019. Utbildningen är förlagd till norra Sverige.

Några röster från tidigare deltagare:

"För mig har all den litteratur vi läst under utbildningen varit väldigt inspirerande och väckt mycket mer tankar kring både min roll som ledare och som pedagog än vad jag hade förväntat mig…"

"Att analysera nuläget efter att ha läst denna utbildning under nästan ett års tid kan beskrivas som en total makeover av hur jag ser på ledarskapet och min roll i ett pedagogiskt sammanhang…"

"Jag har lagt mycket fokus på att respektive arbetslag ska vara fungerande, var för sig och därmed tappat samarbetet och kommunikationen mellan avdelningarna. Efter självvärderingsenkäten, har vi gjort ett flertal små och stora förändringar för att öka upp samarbetet mellan avdelningarna."

"Under fortbildningens gång har mitt dilemma ändrats från att från början handla om en utveckling av ett praktiskt hanterande av det systematiska kvalitetsarbetet, till en i nuläget personlig utveckling, där jag inser att jag behöver utveckla mitt pedagogiska ledarskap så att jag på ett professionellt sätt kan styra och leda mina medarbetare till ett tillfredställande kvalitetsarbete för verksamheten."


Sidansvarig: Linn Antonsson

Utskriftsversion

Administration

Linn Antonsson
Centrum för skolledarutveckling

Tel:  090-786 71 30

Kontaktformulär

Kursansvarig

Ingmarie Munkhammar
Centrum för skolledarutveckling

Tel:  090-786 51 20

Kontaktformulär