Rekryteringsutbildning för utbildningsledarskap

Utbildningen syftar till att främja rekryteringen av skolledare, till exempel rektorer och förskolechefer. Den vänder sig till yrkes-verksamma pedagoger och andra som har intresse av ledaruppdrag inom skolan. Utbildningen är också mycket lämplig för personer som har eller kommer att ha andra ledaruppgifter inom skolan.

Utbildningens syfte och innehåll

Rekryteringsutbildningen tydliggör rektors och förskolechefs uppdrag och innebörden av att leda en pedagogisk verksamhet med syfte att:

  • Utveckla förståelsen för och analysera rektors/förskolechefs vardagliga praktik och därmed få en uppfattning om de egna förutsättningarna för rollen.
  • Ge en god kompetensutveckling för en fortsatt verksamhet i skola och förskola.
  • Ge möjlighet till ett aktivt lärande i samspel med andra kursdeltagare.

Rekryteringsutbildningen motsvarar 7.5 hp och den innehåller fem huvudmoment vilka genomsyrar hela utbildningen:

  1. Rektors/förskolechefs uppdrag.
  2. Rektor/förskolechef i rollen som chef och ledare. Att leda organisationen, att leda människorna och att leda lärandet.
  3. Skolan som politiskt styrd verksamhet. Rektor/förskolechef som garant för en rättssäker och likvärdig skola/förskola.
  4. Etiskt ledarskap.
  5. Mål- och resultatstyrning med utgångspunkt i systematiskt kvalitetsarbete.

Rekryteringsutbildningen har anpassats efter innehållet i det nya Rektorsprogrammet. Momenten Skoljuridik och myndighetsutövning samt Mål- och resultatstyrning betonas särskilt. Delar av Rekryteringsutbildningen genomförs i samverkan med deltagarens huvudman. Utbildningen är förlagd till Umeå och pågår under september/oktober till maj årligen.


Sidansvarig: Linn Antonsson

Utskriftsversion

Gult höstträd

Bild: Michael Nordvall

Administration

Linn Antonsson
Centrum för skolledarutveckling

Tel:  090-786 71 30

Kontaktformulär

Kursansvarig

Susanne Nilsson
Centrum för skolledarutveckling

Tel:  090-786 90 96

Kontaktformulär