Till umu.se

Anmälan och antagning

Rektorsprogrammet vid Umeå universitet startar varje termin och går över sex terminer. Skolhuvudmannen ansvarar för att anmäla rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer till utbildningen. Anmälan görs till Skolverket och lärosätet tar sedan hand om själva antagningen till utbildningen.

Anmälan till Skolverket

Antagning till höstterminen sker under mars-april, och till vårterminen under september-oktober. Umeå universitet bedriver Rektorspro-grammet i norra Norrland samt i södra Götaland omfattande Skåne, Blekinge, södra Halland, södra Småland och Öland. Anmälan sker av skolhuvudmannen till Skolverket. Skolhuvudmän är skyldiga att anmäla rektorer som anställts efter den 15 mars 2010 till Rektorsprogrammet eller en jämförbar utbildning i enlighet med obligatoriet (SFS 2009:1521).

Kompletterande anmälan

När skolhuvudmannens anmälan inkommit till Skolverket tas kompletterande uppgifter in från den anmälde skolledaren. Denna blankett måste fyllas i av skolledaren för att anmälan ska vara komplett och giltig. Först efter att den kompletterande anmälan inkommit sammanställer Skolverket anmälningarna och skickar till lärosätena.

Antagningsbesked med svarskrav

När Umeå universitet mottagit anmälningarna från Skolverket gås de igenom och granskas. Därefter skickas antagningsbesked ut till alla antagna skolledare. Den anmälde skolledaren måste svara på antagningsbeskedet och bekräfta sin plats (alternativt avstå den) för att behålla platsen. I god tid innan kursstart skickas sedan information om utbildningens upplägg, litteratur, praktiskt genomförande och annat som alla nyantagna behöver veta.

Obligatoriskt för nyanställda rektorer

Sedan den 15 mars 2010 är det obligatoriskt för rektorer anställda efter detta datum att genomgå Rektorsprogrammet (SFS 2009:1521). Utbildningen ska vara genomförd inom fyra år och påbörjas så snart som möjligt efter anställningens tillträde. Umeå universitet bedriver Rektorsprogrammet på uppdrag av Skolverket. Anmälan görs av huvudmannen direkt till Skolverket varje vår och höst.

Rektorer som tidigare genomgått den statliga rektorsutbildningen (RUT) omfattas inte av obligatoriet.


Sidansvarig: Linn Antonsson

Utskriftsversion

Anmälan till Rektorsprogrammet

Anmälan till Rektorsprogrammet öppnar den 15 mars och det kommer vara möjligt för huvudmän att anmäla till och med den 16 april. Länk till anmälningssidan kommer senare.

Administration

Linn Antonsson
Centrum för skolledarutveckling

Tel:  090-786 71 30

Kontaktformulär

Administration

Sezen Atik Gümüscü
Centrum för skolledarutveckling

Tel:  090-786 64 77

Kontaktformulär