Till umu.se

Anmälan och antagning

Ansökningsperiod

Anmälan för vårterminen 2018 är öppen mellan 15 september och 16 oktober 2017. Det är också möjligt att göra en sen anmälan, då kan man antas i mån av plats.

Antagning och behörighet

Kurserna ges som distanskurser med 25 % studietakt. Anmälan för höstens kurs ska göras via Umeå universitets ordinarie antagning som öppnar den 15 september och stänger den 16 oktober.

Avklarat rektorsprogram kan tillgodoräknas som 30 hp för magisterexamen men du som inte har denna ingång kan läsa andra kurser på magisternivå och låta dessa poäng ingå i din magisterexamen tillsammans med de kurser du läser i utbildningsledarskap.

För tillträde till kursen krävs grundläggande högskoleutbildning om 90 hp inom ett huvudområde inklusive ett självständigt arbete om 15 hp. Dispens för kravet om 90 hp (60 p) kan i vissa fall ges. Vidare krävs svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Eng A.

Utbildningsledarskap som vetenskap


Sidansvarig: Linn Antonsson

Utskriftsversion