Anmälan och antagning

Antagning och behörighet

Anmälan för höstterminen 2018 har stängt. Det är möjligt att göra en sen anmälan, då kan man antas i mån av plats.

Kurserna ges som distanskurser med 25 % studietakt.

För tillträde till kursen krävs grundläggande högskoleutbildning om 90 hp inom ett huvudområde inklusive ett självständigt arbete om 15 hp. Dispens för kravet om 90 hp (60 p) kan i vissa fall ges. Vidare krävs svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Eng A.

Avklarat rektorsprogram kan räknas in som 30 hp i magisterexamen. Du som inte har denna ingång kan läsa andra kurser på magisternivå och låta dessa poäng ingå i din magisterexamen tillsammans med de kurser du läser i utbildningsledarskap.

Utbildningsledarskap som vetenskap innebär:

"Att beskriva, analysera, förklara och förstå hur chefer och ledare utformar, leder och styr strukturer, kulturer, funktioner och processer. Detta inom organisationer vars uppdrag utgörs av individers lärande och socialisation till samhällsmedborgare.

Vidare hur chefers och ledares bedömningar och prioriteringar baserade på samhälleliga, politiska och ideologiska förutsättningar och strävanden påverkar och styr detta ledarskap." (Jonas Höög)


Sidansvarig: Linn Antonsson

Utskriftsversion

Sen anmälan

Sen anmälan till kursen Utbildningsledarskap: Forsknings- och utredningsmetodik.