Nyheter från institutionen

Stöd till forskningsprojekt som kan underlätta planering av vindkraft

2018-11-09
Energimyndigheten gör en bred satsning på forskning om planering och vindkraft. Totalt får tre projekt dela på tolv miljoner kronor. Projekten ska förbättra förutsättningarna att i planeringen göra avvägningar mellan olika intressen för en hållbar storskalig utbyggnad av vindkraften.

Statsvetare erhåller 3,6 miljoner från Forte

2018-10-05
David Feltenius och Jessika Wide, statsvetenskapliga institutionen, har erhållit 3,6 miljoner från Forte för forskningsprojektet "Med företaget som förebild? Om kommunal hemtjänst i en marknadiserad äldreomsorg".

Forte beviljar drygt 50 miljoner till Umeåforskare

2018-10-03
Tio forskningsprojekt och program vid Umeå universitet delar på drygt 50 miljoner kronor från Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

SvD: Olämpligt att talmannen tar hänsyn till budgeten

2018-09-19
Det bör inte vara upp till enskilda aktörer att själva ändra de grundläggande politiska spelreglerna efter behag. Principerna för regeringsbildningen är en för viktig fråga för talmannen att besluta om, skriver Johan Hellström, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet.

Nu väntar förhandlingar om hur Umeå ska styras

2018-09-13
Trots att de rödgröna partierna preliminärt fick 52 procent av rösterna i Umeå är det långt ifrån klart hur kommunen ska styras. Alliansen har fler mandat än Socialdemokraterna och Miljöpartiet som har styrt de senaste fyra åren.

Jämnt valresultat öppnar för blocköverskridande regering

2018-09-13
Efter att riksdagsvalet resulterat i ett nästintill dött lopp mellan alliansen och de rödgröna partierna är den stora frågan hur en ny regering kan komma att se ut. Fortsatt blockpolitik håller dock kvar SD som vågmästare.

På jakt efter luckor i samhällets krisplaner

2018-07-30
Umeå universitet har tillsammans med Lunds universitet och FOI tilldelats 20 miljoner kronor av MSB för ett femårigt forskningsprojekt som ska undersöka hur olika typer av kriser i samhällsviktig verksamhet kan undvikas och hanteras. Projektet leds av Niklas Eklund på Statsvetenskapliga institutione...

TEDxUmeå 2018: Statsvetare talade om demokratins utmaningar

2018-06-15
När TEDxUmeå arrangerades för femte gången talade Abrak Saati, Statsvetenskapliga institutionen, om utmaningarna mot den liberala demokratin. Många, inte minst i den yngre generationen, tycker inte att det är självklart att man ska leva i en demokrati. För Abrak, som är född i en av världens minst d...

SVT: Politikerna populära i Västerbotten

2018-06-08
Västerbotten är ett av de län i landet som har flest populära lokala politiker – så tolkar i alla fall statsvetaren Anders Lidström skillnaden mellan hur länsborna röstar när det gäller kommun eller riksdag. I flera länets kommuner är det anmärkningsvärt stor skillnad på hur medborgarna röstar i rik...

Väljarnas partival skiljer sig allt mer beroende på om man bor i större städer eller på landsbygden

2018-06-05
Det visar aktuell forskning av Anders Lidström vid statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, som redovisas i Dagens Nyheter samt mer utförligt i statsvetarbloggen ”Om Makt och Politik”. Anders Lidström urskiljer en grupp stadspartier bestående av Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Fem...

"Försvaret av demokratin är politikens viktigaste uppgift"

2018-06-01
Det blev ordentlig bredd på frågorna när utrikesministern och hedersdoktorn Margot Wallström besökte Umeå universitet under Umeå universitet möter. Allt från utrikespolitik, migration och feminism till marknadsekonomi och välfärd.

20 miljoner till forskningsprojekt inom samhällssäkerhet

2018-05-15
Statsvetenskapliga institutionen har, tillsammans med Lunds universitet och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), vunnit en utlysning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om 20 miljoner kronor.

TEDxUmeå – 8 maj – på Norrlandsoperan och live

2018-05-03
För femte året i rad arrangeras TEDx i Umeå. På talarlistan finns två forskare vid Umeå universitet: Abrak Saati, Statsvetenskapliga institutionen, och Malcolm Fairbrother, Sociologiska institutionen. TEDx är en plattform för att sprida kunskap, inspirera, väcka nyfikenhet och nya tankegångar.

Statsvetare talare vid TEDxUmeå i maj

2018-04-27
Tisdagen den 8 maj arrangeras för femte gången TEDxUmeå. Abrak Saati, Statsvetenskapliga institutionen, deltar och pratar om utmaningar mot den liberala demokratin. Många, inte minst i den yngre generationen, tycker inte att det är självklart att man ska leva i en demokrati. För Abrak, som är född i...

Pax Nordica tar pulsen på säkerhetsläget

2018-04-13
Vilka är hoten mot säkerheten i Sveriges närområde, kan man lita på medierna och vilka är utmaningarna för den sociala sammanhållningen? Det var några frågor som behandlades under Pax Nordica 2018, som arrangerades vid Umeå universitet på torsdagen.

Pax Nordica 2018: Skymningsläge eller gryningsläge?

2018-04-06
Befinner vi oss i skymningsläge eller i gryningen för en ny tid? Är utvecklingen positiv eller negativ? Är dagens möjligheter för medborgare att själva välja samhällsinformation och hotbild ett uttryck för frihet och mångfald? Kan ett land som Sverige överhuvudtaget prioritera, och på vad bygger i s...

Fler pedagogiskt meriterade lärare vid Umeå universitet

2018-03-28
Förra veckan utnämndes 14 meriterade och fyra excellenta lärare i Umeå universitets pedagogiska meriteringsmodell. I dag finns det totalt 139 meriterade eller excellenta lärare vid Umeå universitet vilket placerar universitetet som tvåa i landet.

Internationella forskare visar på möjligheter att stoppa utarmningen av naturen

2018-03-23
I dag fredag lanserar IPBES en regional rapport om statusen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i Europa och Centralasien och ytterligare tre rapporter om situationen i övriga delar av världen. För att motverka utarmning integreras skyddet för biologisk mångfald och olika naturnyttor inom t...

SvD ledare: Fem förklaringar till socialdemokraternas fall

2018-02-14
I Svenska Dagbladets ledare skriver Per Gudmundson om socialdemokratins kris. Ledaren utgår från den rapport som professor Anders Lidström presenterat om socialdemokraternas tillbakagång 1973-2014. Gudmundson resonerar runt de fem förklaringarna och socialdemokratins framtid.

P4 Västerbotten: Kvinnorörelsen i exil är på väg att flytta hem till Burma

2018-02-02
Kvinnornas pennor har gjort mer för fredsarbetet än de väpnade gruppernas män gjort med vapen i Burma, visar statsvetaren Elisabeth Olivius, Umeå universitet. Olivius forskar om hur kvinnorörelserna sedan mitten av 1990-talet arbetat för fred i Burma, från sin exil utanför Burmas gränser. De håller...

Folkbladet: Fler engagerar sig efter dådet

2018-02-02
Dådet på Drottninggatan har beskrivits som det värsta av sitt slag i Sverige och är något som engagerat många. Nu när åtalet väckts ser allmänintresset större ut än vanligt. - När något stort sker på en nationell nivå så blir alla berörda, säger statsvetaren Veronica Strandh och fortsätter. - Det så...

Socialdemokraternas tillbakagång i ny studie

2018-01-17 (från 2018-01-15)
Socialdemokraterna har förlorat en tredjedel av sitt väljarstöd under de senaste fyrtio åren. I dagarna publicerar professor Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, den första systematiska studien om hur nedgången kan förstås utifrån de långsiktiga strukturförändringar s...

Statsvetare ledamot i Klimatpolitiska rådet

2017-12-21
Professor Katarina Eckerberg har nyligen utsetts av regeringen som en av ledamöterna i Klimatpolitiska rådet. Klimatpolitiska rådet är ett oberoende expertorgan som en del av regeringens klimatpolitiska ramverk och ska analysera utvecklingen, utvärdera regeringens samlade politik, ge råd för fortsät...

Extrakt: Forskare letar lösningar på gruvkonflikter

2017-12-20
I Sverige har vi en lång tradition av mineralbrytning, och en lika lång historia av konflikter kring gruvornas påverkan på ekonomi, miljö och människa. Vad spär på konflikterna, och vad kan minska dem? Det har forskaren Anna Zachrisson vid Umeå universitet tittat närmare på.

Nyhetsarkiv