Till umu.se

Nyheter från institutionen

VK-debatt: Kommer världens äldsta fredsmission att avslutas?

2017-08-09
Det har gått mer än 50 år sedan FN inledde sin fredsoperation på Cypern. Nu har FN signalerat att missionen kommer att avslutas om inte parterna enas om en återförening av ön. Professor Anna Jarstad, Umeå universitet, resonerar i en debattartikel kring den långdragna konflikten mellan Grekland och T...

Statsvetare från Umeå universitet deltar i Almedalsveckan

2017-06-29
Vid årets Almedalsvecka deltar tre statsvetare i fem olika seminarier där frågor kring klimat, biologisk mångfald, äganderätt, skolledares villkor och skolledare som profession diskuteras.

Likartade markkonflikter i Afrika och Norden

2017-06-21
Naturresursen marken är i hela världen en källa till välstånd, livskvalitet och till konflikter. Likheterna kan vara större än de ser ut mellan kalla Norden och heta Afrika. Men det går att bygga broar mellan naturvård och utveckling. Det framkom vid en global konferens i Umeå.

Markkonflikter i fokus på stor konferens

2017-06-15
Hur naturresurser används skapar ofta konflikter. 18-22 juni anordnas en stor global konferens i Umeå om markanvändning. Bland annat diskuteras hur man kan bygga en bro mellan naturvård och utveckling – i Sverige lika väl som i Kenya.

SVT Västerbotten: Statsvetaren: ”Ett högt pris de spelar”

2017-05-30
Statsvetaren Magnus Blomgren, vid Umeå universitet, är förvånad över Socialdemokraternas vändning i centrumbro-frågan i Skellefteå. – Det är intressant. Jag och andra har använt Skellefteå som exempel på ett ställe där man respekterat folkviljan, säger Magnus Blomgren.

Riksdagen: Öppet seminarium om skolledarens betydelse för en positiv skolutveckling

2017-05-18
Riksdagens utbildningsutskott höll ett öppet seminarium den 17 maj. Vid seminariet talade Helene Ärlestig, föreståndare för Centrum för skolutveckling, Umeå universitet, om forskningen kring svenskt skolledarskap och rektors påverkan på skolans utveckling.

Svag regering i korrumperad stat sitter löst

2017-05-04
Korruption och svag statsförvaltning får regeringar att avgå i förtid. Detsamma gäller regeringar med svag parlamentarisk bas, många konkurrenter om makten och där ekonomin går trögt. Det visar Daniel Walther i en ny avhandling vid Umeå universitet.

SVT: Väljarna i Åsele känner sig övergivna

2017-05-02
Väljarna i Åsele känner sig övergivna av de stora partierna. Det är därför missnöjet gror i inlandskommunerna och små lokala partier bildas. Det menar Anders Lidström, professor i statsvetenskap vid Umeå Universitet.

SR: Hur förberett är samhället på spårbunden terrorism?

2017-04-13
Efter fredagens attentat på Drottninggatan i Stockholm har mycket fokus legat på hur samhället kan skyddas från framtida lastbilsattacker. Frågan är hur relevant det är när man tittar på tidigare dåd. Veronica Strandh, vid statsvetenskapliga institutionen i Umeå, har tittat på attentat över hela väl...

Folkbladet: Terrordåd i länet går inte utesluta

2017-04-11
Terroristattentatet i Stockholm väcker många frågor. Hur ska vi i framtiden klara oss undan liknande attacker? - Det här är en fråga för hela Sverige, även för Västerbotten, konstaterar terrorexpert Veronica Strand, statsvetare vid Umeå universitet. Hon arbetar i ett projekt om islamistisk extremism...

SvT: Allt fler folkvalda politiker hoppar av

2017-04-04
Allt fler folkvalda politiker lämnar sina uppdrag i landets kommuner. Sedan senaste valet fram till januari i år har 88 av länets kommunpolitiker slutat. Det är 16 fler än motsvarande tid förra mandatperioden. – Effekten är att det blir en åldersmässigt och könsmässigt skev representation i många fö...

Finland 100 år
– är Finlands sak ännu vår?

2017-04-03
I år fyller vårt grannland Finland 100 år som självständig nation. Genom historien har Sveriges och Finlands säkerhet varit tätt sammanlänkade. Gäller det fortfarande? Det är temat för Pax Nordica 2017 som hålls på Umeå universitet torsdag 6 april.

Direktsändning från panelsamtalet om Demokrati, EU, Brexit och Populism

2017-03-24
Måndagen den 27 mars kl 16.00-18.00 hålls ett panelsamtal med Åsa Romson, ordförande EU-nämnden, Annika Ström Melin, Dagens nyheter, Christofer Fjellner, EU-parlamentariker, Magnus Blomgren, statsvetare, Umeå universitet. Ola Nordebo, VK, är moderator.

Nätverket för Europaforskning:
Vart är EU på väg?

2017-03-23
Måndag–tisdag 27–28 mars träffas Svenska nätverket för Europaforskning i statsvetenskap (SNES) i Umeå för sin årliga konferens. En akademisk konferens – som på måndag också bjuder in till en öppen paneldiskussion under rubriken "Demokrati, EU, Brexit och populism". Panelsamtalet direktsänds via Bamb...

Lokalt engagemang i naturvård och friluftsliv har utvärderats

2017-03-20
Lokala naturvårdssatsningen (LONA) har nu funnits i över tio år, där staten ger bidrag till lokala initiativ inom naturvård och friluftsliv och lokala aktörer medfinansierar. Katarina Eckerberg tillsammans med Therese Bjärstig, Matilda Miljand och Irina Mancheva vid statsvetenskapliga institutionen ...

Gruvplaner skapar svårlösta konflikter

2017-03-17
Lokalsamhällen i fjällregionen är djupt splittrade och det lokala inflytandet litet när tillstånd söks för nya gruvetableringar i Sverige. Det visar ny forskning om tre planerade gruvor i Storuman, Jokkmokk och Kiruna som alla ledde till starka protester och stor mediebevakning.

Forskningsprojekt: Varianter av fred

2017-03-09
Det nya forskningsprogrammet om ”Varianter av fred” har fått en hemsida. Programmet omfattar tio projekt som undersöker vilken sorts fred som uppnås efter olika fredsprocesser och hur vi kan förklara uppkomst av olika varianter av fred. Det åttaåriga forskningsprogrammet finansieras av Riksbankens ...

Räkmacka Deluxe bjuder in IT-branschen 22 mars

2017-02-28
Vårens första Räkmacka blir en Deluxe-variant där alla som läser IT-relaterade utbildningar på Umeå universitet är välkomna.

Pax Nordica 2017: Finlands sak är vår – gäller det fortfarande

2017-02-22
Under 2017 firar vårt grannland Finland 100 år av historia som självständig nationalstat. Det har varit ett dramatiskt århundrade inte bara för Finland utan även för Sverige, som i kraft av gemensam historia och geopolitiskt läge på olika sätt knutit sin säkerhetspolitik till den finska. Årets Pax N...

Sociala värdet av skogar i glesbygd kartlagt

2017-02-15
Glesbygdens skogar ger inte bara virke. De erbjuder också upplevelser, inte minst i form av enskildhet och tystnad. Men skogsägarna efterlyser mer stöttning om de kvaliteterna ska kunna bli affärsmöjligheter. Det visar ett forskningsprojekt vid Umeå universitet.

Västerbottens-Kuriren: Gruvbolagen gynnas av politiken

2017-02-08
PÅ onsdagen presenterades rapporten ”Konflikter om gruvetablering, lokalsamhällets aktörer och vägar till hållbarhet". Rapporten som tagits fram av forskare visar bland annat att gruvbolagen gynnas av den mineralpolitik som förs i Sverige. – Vi kan inte hoppas på att dialog ska lösa grundläggande i...

Lokal samverkan i fjällens miljö- och naturresursförvaltning

2017-02-08
Samarbeten mellan offentliga och privata aktörer används i allt större utsträckning för att främja hållbar utveckling i fjällområdet. Störst antal samverkansprojekt finns i Jämtland medan Dalarna har minst antal. Tema för samverkan skiljer sig också mellan länen, men generellt är samverkan kring spå...

Vargens återkomst har ökat klyftan mellan stad och land

2017-01-11
I takt med att den svenska vargstammen har vuxit och fler har kommit i kontakt med varg, har också motståndet mot varg ökat. Vargpolitiken har även skärpt motsättningen mellan stad och landsbygd. Det visar Max Eriksson i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Boklansering: Umeå stadshistoria 1950-2010

2016-11-30
Umeå stads historia 1950-2010 är en ny bok om Umeå kommuns historia, beställd och finansierad av Umeå kommun, utförd som ett forskningsprojekt vid CERUM av statsvetaren Rolf Hugoson. Torsdag 8 december kl 15.30 presenteras delar av boken och inbjuds till diskussion.

VK: Nära att Umeå fick en Kumlaanstalt

2016-11-29
Det är svårt att föreställa sig hur staden hade varit om inte Umeå fått universitetet. Det menar statsvetaren Rolf Hugoson som skrivit en ny bok om Umeås historia, de senaste sex decennierna. En händelse som Rolf Hugosson tar upp är bland annat att Umeå på 1960-talet var aktuell för ett högt säkerhe...

Nyhetsarkiv