Vad är freds- och konfliktstudier?

Inom ämnet freds- och konfliktstudier studeras och analyseras orsaker till krig och konflikter samt förutsättningar för fred. Varför uppstår krig och konflikter? Hur skapas och bevaras fred? Vilka är hoten mot människors och samhällens säkerhet och stabilitet? Vilken betydelse har fattigdom och människors livsvillkor för uppkomsten av krig och konflikter?

Å ena sidan studeras väpnade konflikter och de villkor som gäller för världens mest utsatta människor. Å andra sidan utgår vi i ämnet ifrån att fred måste och kan skapas. Det innebär att stor vikt läggs vid frågor som rör fredsförhandlingar, konfliktlösning, fredsbyggande arbete, respekt för mänskliga rättigheter, fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Vi studerar problem och möjligheter inom FN, ekonomiska förhållandens betydelse för konflikter och fredsprocesser samt betydelsen av identiteter och religioner. Vi behandlar också hur olika problem på global nivå kan ha betydelse för människors vardag.

Freds- och konfliktstudier är ett ämne som berör utvecklingen i hela världen. I dagens sammanflätande värld påverkas vi på olika sätt av vad som händer på andra håll vilket gör det viktigt att ha fördjupade kunskaper om vad som sker, både i länder nära oss men också längre bort. Det är också av betydelse att kunna förstå varför en viss utveckling sker. Freds- och konfliktstudier ger dig större förmåga att kunna analysera och dra slutsatser om vad som händer i omvärlden.

_______________________________________________________________


Sidansvarig: Anders Lidström

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Om du har frågor om våra utbildningar kontakta vår studievägledare
Anna Palmgren Vahlroos

Besöksadress
Samhällsvetarhuset, plan 5

Tel:  090-786 51 77

Kontaktformulär