Till umu.se

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Lidström, Anders

Stadsregioner och landsbygdsregioner - en asymmetrisk regionaliseringslogik

2017

-

Lidström, Anders

Public Authorities and Intermunicipal Cooperation in a European Context
Urban Affairs Review, 52(2): 403-409

2017

-

Lidström, Anders
Pierre, Jon

Forskning om lokalt och urbant i Sverige
Statsvetenskaplig Tidskrift, 119(3): 361-366

2017

-

Lidström, Anders
Eklund, Niklas
Westin, Kerstin

Stadsregioner som demos i Sverige?
Statsvetenskaplig Tidskrift, 119(3): 367-387

2017

-

Lidström, Anders

The equal metropolis?: Can Social Policies Counteract Diversity in Swedish Metropolitan Settings?

2017

-


Sidansvarig: Marie Olsson

Utskriftsversion

Institutionsledning

Prefekt: Magnus Blomgren

Biträdande prefekt: Camilla Sandström

Biträdande prefekt: Helene Ärlestig

Studierektor: Patrik Johansson