Till umu.se

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Wide, Jessika
Feltenius, David

En ren affärsangelägenhet?: Pensionärsorganisationerna i den marknadiserade äldreomsorgen

2016

Hämta

Feltenius, David

Subnational Government in a Multi-Level Perspective

2016

-

Feltenius, David

Divided Interests: Multi-level Parties and the Politics of Territorial Reform in Sweden
Scandinavian Political Studies, 39(1): 95-114

2016

-

Feltenius, David
Wide, Jessika

Deltagardemokrati eller affärsangelägenhet?: Om kollektivt deltagande i en marknadiserad äldreomsorg
Statsvetenskaplig Tidskrift, 117(4): 95-123

2015

Hämta

Feltenius, David

Multi-level governance as 'post-constitutional' politics: subnational actors and the Swedish constitution
Local Government Studies, 41(2): 301-319

2015

-

Feltenius, David

Vinna eller försvinna?: Organisationerna och marknadsstyret

2013

-

Feltenius, David

Bokanmälan: Kommunala folkhemmet: Uppbyggnad, de gyllene åren, nedmontering
Offentlig Förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration, 17(2): 147-150

2013

Hämta

Feltenius, David

Regionfrågan på central nivå

2011

-


Sidansvarig: Marie Olsson

Utskriftsversion

Institutionsledning

Prefekt: Magnus Blomgren

Biträdande prefekt: Camilla Sandström

Biträdande prefekt: Helene Ärlestig

Studierektor: Patrik Johansson