Till umu.se

Irina Mancheva

Företrädare för lika villkor

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Eckerberg, Katarina
Bjärstig, Therese
Miljand, Matilda; et al.

Tio års erfarenheter med LONA — lokala naturvårdssatsningen: Intresse, deltagande och lärande inom naturvård och friluftsliv

2017

-


Sidansvarig: Marie Olsson

Utskriftsversion

Institutionsledning

Prefekt: Magnus Blomgren

Biträdande prefekt: Camilla Sandström

Biträdande prefekt: Helene Ärlestig

Studierektor: Patrik Johansson