Till umu.se

Abrak Saati

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Forskare

personbild

Verksam vid:

Statsvetenskap

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, A5 58 11

Tel:

+46 90 786 61 74

E-postadress:

abrak.saati@umu.seE-post 1

abrak.saati@pol.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.pol.umu.se/om-institutionen/personal/abrak-saati Webbsida
http://www.pol.umu.se/svenska/about-the-department/staff/abrak-saati Webbsida

Presentation

Forskning
Mitt forskningsintresse berör framförallt statsbyggande efter väpnade konflikter och mer specifikt konstitutionell återuppbyggnad och demokratisering. I min avhandling The Participation Myth: Outcomes of participatory constitution building processes on democracy (2015) fokuserade jag på medborgardeltagande i utformandet av konstitutioner i post-konflikt och transitionsstater och intresserade mig för att förstå huruvida detta har bidragit till demokratiutvecklingen. Länder som ingick i studien var: Albanien, Afghanistan, Bolivia, Brasilien, Colombia, Öst Timor, Eritrea, Etiopien, Fiji, Guatemala, Irak, Kenya, Kosovo, Nicaragua, Nigeria, Rwanda, Sydafrika, Thailand, Uganda, Zimbabwe, Angola, Azerbaijan, Bosnien-Herzegovina, Burkina Faso, Kamerun, Kambodja, Comoros, Kroatien, Demokratiska Republiken Kongo, Georgien, Ghana, Guinea, Ungern, Laos, Libanon, Makedonien, Moldavien, Mozambique, Namibia, Niger, Panama, Paraguay, Rumänien, Serbien, Suriname, Togo, Trinidad & Tobago och Venezuela.

Under perioden juli 2015 – december 2016 arbetade jag i ett projekt som var ett samarbete mellan forskare från statsvetenskapliga institutionen och juridiska institutionen vid Umeå universitet. Projektet Mänskliga rättigheter hemma och borta – om svensk polis i utlandstjänst fokuserade på att studera svenska polisers erfarenheter av att arbeta med fredsbyggandeuppdrag i utlandsmissioner.

Sedan januari 2017 arbetar jag ett treårigt projekt som är finansierat av Vetenskapsrådet. Projektet som är en internationell post-doc heter How can constitution-building processes in post-conflict states and in states transitioning from authoritarian rule contribute to enhancing democracy? Projektet kommer att genomföras på the American Bar Foundation i Chicago, på the Bingham Centre for the Rule of Law i London samt vid statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet. Projektet innefattar även fältresor till Kenya och Tunisien. 

Undervisning
Under perioden 2010-2016 har jag undervisat dels på Freds-och konfliktstudier A-nivå (kursen Modernitet i fred och konflikt), dels på Freds-och konfliktstudier B-nivå (kursen Ideologi, identitet och religion i fred och konflikt).

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Saati, Abrak

Participatory constitution-building in Nepal: a comparison of the 2008-2012 and the 2013-2015 process
Journal of Politics and Law, 10(4): 29-39

2017

Hämta

Jarstad, Anna
Åkebo, Malin
Johansson, Patrik; et al.

Varieties of peace: presentation of a research program

2017

Hämta

Saati, Abrak

Participation - to unveil a myth

2017

-

Saati, Abrak
Eklund Wimelius, Malin

Building peace abroad and coming back home: experiences of Swedish police officers
Policing & society

2017

-

Saati, Abrak

Constitution-building  bodies and the sequencing of public participation: a comparison of seven empirical cases
Journal of Politics and Law, 10(3): 13-25

2017

Hämta