Till umu.se

Ann-Sofi Rönnbäck

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetsadjunkt

personbild

Verksam vid:

Statsvetenskap

Roller:

Programansvarig
Internationell kontaktperson

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 12 31

Tel:

+46 90 786 57 01

E-postadress:

ann-sofi.ronnback@umu.seE-post 1

ann-sofi.ronnback@pol.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.pol.umu.se/om-institutionen/personal/ann-sofi-ronnback Webbsida

Presentation

Jag arbetar med undervisning, forskning samt är institutionens internationella koordinator.

Undervisning

Jag undervisar på olika kurser i Freds- och konfliktstudier (A-, B- och C-nivå).

Forskning

Mina forsknings- och intresseområden finns främst inom inriktningen internationell politisk ekonomi som behandlar den samhälleliga betydelsen av ekonomisk utveckling samt ekonomiska strukturer och aktörer. Samspelet mellan den ekonomiska sfären och övriga samhället kan ge upphov både till en "god" utveckling i länder men också till en mer problematisk utveckling i form av exempelvis resursrelaterade konflikter av olika typer. Jag är också intresserad av hur relationerna mellan länder påverkas av olika ekonomiska relationer samt den s k globala ekonomiska styrningen (global economic governamce). Betydelsen av civila samhället i olika ekonomiska sammanhang är ett annat intresseområde.

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Rönnbäck, Ann-Sofi

Den globala ekonomins institutioner

2012

-

Rönnbäck, Ann-Sofi

ECOWAS and West Africa's Future: Problems or Possibilities?

2007

-

Rönnbäck, Ann-Sofi

Regional co-operation in North Africa: Success or Failure?

2007

-

Rönnbäck, Ann-Sofi

EU Trade Policy in the Future: Contributing to peace or to war? A Study on EU-African Relations

2007

-

Kolam, Kerstin
Rönnbäck, Ann-Sofi

ECTS-betyg: Två försök vid statsvetenskapliga institutionen

2005

-