Till umu.se

Anna Jarstad

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Professor

personbild

Verksam vid:

Statsvetenskap

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 63 42

E-postadress:

anna.jarstad@umu.seE-post

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.pol.umu.se/om-institutionen/personal/anna-jarstad Webbsida
http://www.pol.umu.se/svenska/about-the-department/staff/anna-jarstad/ Webbsida

Presentation

Anna Jarstad är professor i freds-och konfliktstudier vid statsvetenskapliga institutionen. Hennes forskning handlar om hur demokratisering och fredsbyggande påverkar varandra. Hon har bland annat utvecklat ett ramverk för analys av fyra typer av dilemman som uppstår då demokratisering har negativa effekter på fredsbyggande och vice versa. I sin tidigare forskning intresserade hon sig för dilemman i nationsbyggandesprocessen, med fokus på Cypern. I ett annat tidigt projekt om Balkan, utvecklade hon en teoretisk förståelse av de svåra valsituationer som kan uppstå då biståndsorganisationer söker främja både demokratisering och försoning efter inomstatlig konflikt. Jarstad har successivt utökad sin expertis om fredsbyggande till att omfatta Cypern, Nya Zeeland, Kosovo, Bosnien-Herzegovina, Makedonien, Sydafrika och Afghanistan. Dessutom har hon lett globala datainsamlingar och statistiska analyser av fredsavtal. Flera studier behandlar samlingsregeringar med parter som tidigare varit i strid med varandra. Anna Jarstad forskar även om valprocesser i krigshärjade länder och hur våld påverkar politiskt deltagande.

Publikationer i urval (2001-2015)

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Jarstad, Anna
Åkebo, Malin
Johansson, Patrik; et al.

Varieties of peace: presentation of a research program

2017

Hämta

Jarstad, Anna

Kommer världens äldsta fredsmission att avslutas?
Västerbottens-Kuriren, 16 juli

2017

-

Jarstad, Anna

Democratization after Civil War: Timing and Sequencing of Peacebuilding Reforms

2016

-

Jarstad, Anna K.
Höglund, Kristine

Local violence and politics in KwaZulu-Natal: perceptions of agency in a post-conflict society
Third World Quarterly, 36(5): 967-984

2015

-

Jarstad, Anna
Olivius, Elisabeth
Åkebo, Malin; et al.

Peace agreements in the 1990s – what are the outcomes 20 years later?

2015

Hämta