Till umu.se

Anna Zachrisson

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Statsvetenskap

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 51 31

Tel:

+46 90 786 61 85

E-postadress:

anna.zachrisson@umu.seE-post 2

anna.zachrisson@pol.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.pol.umu.se/om-institutionen/personal/anna-zachrisson Webbsida
http://www.pol.umu.se/svenska/about-the-department/staff/anna-zachrisson/ Webbsida

Presentation

In English

Docent.

Zachrissons forskning är inriktad på främst naturresurs- och miljöförvaltning, mycket kopplat till gles/landsbygdsfrågor. Hon har bland annat studerat gruvetableringar, inrättandet av skyddade områden, ekologisk restaurering samt vilt/fiskförvaltning. Teoretiskt kretsar detta kring flernivåstyrning och governance, deltagande och samförvaltning.

I fokus

Ekologisk restaurering i policy och praktik (RESTORE)

Projektet Ecosystem Restoration in Policy and Practice: Restore, Develop, Adapt är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Umeå universitet (landskapsekologi och statsvetenskap) och Sveriges Lantbruksuniversitet (ekologi). I projektet analyseras hur ekologiska och politiska motiv samverkar i utformningen av ekosystemrestaurering, dvs. när naturområden (såsom skog och vattendrag) avsiktligt förbättras ifråga om olika värdeskapande aspekter. Läs artikeln

I fokus

Grön översiktsplan: Vilhelmina som exempel

Syftet med projektet är att använda Vilhelmina kommun som pilotstudie för en kunskapsbaserad och inkluderande planeringsprocess utifrån ett landskapsperspektiv. Arbetet med den gröna översiktsplanen ska resultera i ett plandokument för Vilhelmina kommun samt identifiera vilka hinder och möjligheter en process av detta slag möter. Förhoppningsvis ska detta kunna ligga till grund för liknande processer även i andra fjällkommuner och/eller landsbygdskommuner med stora naturtillgångar. Projektet är ett samarbete som pågår 2016-2017 mellan Vilhelmina kommun, Umeå universitet och SLU, som finansieras av Naturvårdsverket. Läs artikeln

I fokus

Samverkan i fjällen

Utvärderingar av det nationella miljömålet En storslagen fjällmiljö visar att vi har långt kvar till långsiktigt och hållbart nyttjande av fjällens ekosystem, och lägger ansvaret på en lång rad olika samhällsaktörer att samverka bättre, inte minst på lokal nivå. Mot bakgrund av detta ska vi studera var, när, hur och varför behovet av lokal samverkan uppstår, samt vilka effekter ett ökat lokalt deltagande får. Syftet med forskningsprojektet är att undersöka om lokalt deltagande bidrar till hållbar utveckling i fjällen, och i så fall hur? Projektet finansieras av Naturvårdsverket och pågår 2013-2015. Läs artikeln

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Bjärstig, Therese

Grön översiktsplan: Vilhelmina som exempel

2016-01-12

Eckerberg, Katarina

Samverkan i fjällen

2014-08-22

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Bjärstig, Therese
Thellbro, Camilla
Stjernström, Olof; et al.

Between protocol and reality: Swedish municipal comprehensive planning
European Planning Studies, 26(1): 35-54

2018

-

Holmgren, Lina
Sandström, Camilla
Zachrisson, Anna

Protected area governance in Sweden: new modes of governance or business as usual?
Local Environment, 22(1): 22-37

2017

-

Lindahl, Karin Beland
Baker, Susan
Rist, Lucy; et al.

Theorising pathways to sustainability
International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 23(5): 399-411

2016

Hämta

Bjärstig, Therese
Eckerberg, Katarina
Zachrisson, Anna

Lokal samverkan i fjällens miljö- och naturresursförvaltning: var, när och hur behovet av lokal samverkan uppstår – samt om lokalt deltagande bidrar till hållbar utveckling i fjällen?

2016

Hämta

Borgström, Sara
Zachrisson, Anna
Eckerberg, Katarina

Funding ecological restoration policy in practice: patterns of short-termism and regional biases
Land use policy, 52: 439-453

2016

-