Till umu.se

Christine Hudson

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Professor, senior

personbild

Verksam vid:

Statsvetenskap

Adress:

Umeå universitet , SE-901 87 Umeå , Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 55 01

Tel:

+46 90 786 61 73

E-postadress:

christine.hudson@umu.seE-post 3

chris.hudson@pol.umu.seE-post 1

chris.hudson@umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.pol.umu.se/om-institutionen/personal/christine-hudson Webbsida

Presentation

Forskning

Min forskning är främst inriktad på olika aspekter på lokal och regional politik och governance särskilt utifrån ett genusperspektiv. Detta infattar bl.a. granskning av förändringarna i regionalpolitikens organisering och institutionalisering samt städernas form och funktion utifrån ett kritiskt genusperspektiv. De demokratiska konsekvenserna och de samhällsekonomiska kostnaderna av kvinnors rädsla för våldsbrott i svenska städer undersöks samt de bekönade konsekvenserna av utvecklingen mot svenska stadsregioner undersöks.

Forskningsprojekt

  • The unfinished urban democracy? The social costs and democratic consequences of women’s insecurity in the urban environment
  • Demokrati i svenska stadsregioner
  • Den kvinnogjorda staden

Undervisning läsåret 2009-2010

Grundutbildning ht 09

Modern politisk teori
Welfare State

Mastersnivå

Genus och social hållbarhet (medv.) (UCGS)

Forskarutbildning

Re-making the Governance of Education, University of Trondheim, Norway
Statsvetenskapliga analysinriktningar (medv.)

Grundutbildning vt 10

Modern politisk teori
Swedish Politics

Mastersnivå

Genus, välfärd och makt (medv.) (UCGS)
Uppsatshandledning
Uppsatsexamination

Forskarutbildning

Metodkurs (Medv.)

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Nordlund, Annika

Umeå som testbädd för hållbar stadsutveckling

2014-12-19

Rönnblom, Malin

Rädsla och trygghet i ord och handling - att överkomma paradoxer i planering

2014-06-18

Sullivan, Kirk

Literacitet i Sápmi: flerspråkighet, revitalisering och literacitetsutveckling i ett globaliserat Norden

2012-12-10

Wiberg, Ulf

Nya modeller för regional mobilisering - jämförelse och lärande i Kvarkenregionen

2009-11-23

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Hudson, Christine
Sandberg, Linda
Schmauch, Ulrika

The co-creation (of) culture?: The case of Umeå, European Capital of Culture 2014
European Planning Studies, 25(9): 1538-1555

2017

-

Hudson, Christine
Rönnblom, Malin
Teghtsoonian, Katherine

Gender, governance and feminist post-structuralist analysis: missing in action?

2017

-

Hudson, Christine

Situating agency in the context of the post-political city?

2017

-

Sandberg, Linda
Hudson, Christine
Schmauch, Ulrika

Den progressiva, jämställda staden och den "manliga" kulturens företräde
Gränser, mobilitet och mobilisering: 144-145

2016

-

Hudson, Christine

Sharing fairly?: mobility, citizenship, and gender relations in two Swedish city-regions
Journal of Urban Affairs

2015

-