Till umu.se

Elsa Reimerson

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Statsvetenskap

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, A5 53 31

Tel:

+46 90 786 61 78

E-postadress:

elsa.reimerson@umu.seE-post 2

elsa.reimerson@pol.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.pol.umu.se/om-institutionen/personal/elsa-reimerson Webbsida
http://www.pol.umu.se/svenska/about-the-department/staff/elsa-reimerson/ Webbsida

Presentation

Mina forskningsintressen rör styrning och förvaltning av naturresurser på urfolks traditionella marker, med ett särskilt fokus på naturvård och skyddade områden. Min doktorsavhandling (Nature, Culture, Rights: Exploring Space for Indigenous Agency in Protected Area Discourses, 2015) utforskar hur de diskurser som styr områdesskydd formar urfolks möjligheter till inflytande och deltagande i styrningen och förvaltningen av skyddade områden på deras marker. Avhandlingen omfattar både studier på internationell nivå, där jag har analyserat bland annat FN:s Konvention om biologisk mångfald och FN:s Världsarvskonvention, och studier av nationella och lokala nivåer i de svenska och norska delarna av Sápmi.

Sedan januari 2016 arbetar jag i ett forskningsprojekt om kollaborativa styrningsmodeller och demokratiskt deltagande i rovdjursförvaltning med titeln Demokratiskt deltagande i rovdjursförvaltning: En jämförande studie av policy och institution, ledarskap och lokalsamhälle i fyra länder. Projektet jämför kollaborativa lösningar för rovdjursförvaltning i Norge, Sverige, Finland och Michigan, USA.

Undervisning
Under våren 2016 handleder jag uppsatser och examensarbeten på grund- och avancerad nivå vid statsvetenskapliga institutionen. Jag undervisar också på avancerad nivå på kursen Samverkan inom miljö- och naturresursförvaltning i Arktis (statsvetenskapliga institutionen) och på en doktorandkurs om dekolonisering (institutionen för språkstudier och Vaartoe – Centrum för samisk forskning).

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Reimerson, Elsa

International arenas, local space for agency and national discourse as mediator: protected areas in Swedish and Norwegian Sápmi

2016

-

Reimerson, Elsa

Sami space for agency in the management of the Laponia World Heritage site
Local Environment, 21(7): 808-826

2016

-

Allard, Christina
Reimerson, Elsa
Sandström, Camilla

Contrasting nature, contrasting rights - concluding remarks

2016

-

Reimerson, Elsa

Nature, culture, rights: exploring space for indigenous agency in protected area discourses

2015

Hämta

Reimerson, Elsa

Between nature and culture: exploring space for indigenous agency in the Convention on Biological Diversity
Environmental Politics, 22(6): 992-1009

2013

-