Till umu.se

Johan Hellström

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Statsvetenskap

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, A5 58 23

Tel:

+46 90 786 78 91

E-postadress:

johan.hellstrom@umu.seE-post 2

johan.hellstrom@pol.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.pol.umu.se/svenska/about-the-department/staff/johan-hellstrom/ Webbsida
http://www.pol.umu.se/om-institutionen/personal/johan-hellstrom Webbsida

Presentation

In English

Forskning

Mina forskningsintressen är jämförande politik, politisk metodologi, politiska partier och partisystem i Europa, politisk representation och ansvarstagande, medborgaropinioner och Europapolitik.

Jag bedriver för närvarande forskning inom ramen för följande fyra projekt:

Undervisning

För närvarande undervisar jag främst inom jämförande politik (på A-kursen), samt handleder och examinerar på alla nivåer.

Blogg

Jag skriver om min forskning och om svenska politik ur ett jämförande perspektiv på den statsvetenskapliga bloggen Om makt och politik.

I fokus

Party Government in Europe Database

Party Government in Europe Database (PAGED) är ett infrastrukturprojekt som syftar till att uppdatera och expandera befintliga databaser vid Umeå universitet kring den representativa demokratins centrala aktörer inom EU:s medlemsländer: väljare, politiska partier, parlament och regeringar. Läs artikeln

I fokus

Representativ demokrati i Europa

Representativa demokratiska system har olika typer av kontrollmekanismer för att garantera ett fungerande folkstyre, där val till de nationella parlamenten är den mest grundläggande. Centralt är även kampen om regeringsmakten och vem som bildar regering. Lika viktigt är hur stabila och handlingskraftiga regeringarna är när de väl kommer till makten, makthavarnas lyhördhet inför väljarna och slutligen - vilken effekt allt detta får på den förda ekonomiska politiken? Läs artikeln

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Hellström, Johan
Walther, Daniel

How is government termination affected by the state of economy?: Payoff structures, type of government and economic changes
Government and Opposition

2017

-

Hellström, Johan
Blomgren, Magnus

Party debate over Europe in national election campaigns: electoral disunityand party cohesion
European Journal of Political Research, 55(2): 265-282

2016

Hämta

Hellström, Johan
Dolezal, Martin

The radical right as drivning force in the electoral arena?

2016

-

Hellström, Johan
Bäck, Hanna

Efter valet 2014: Regeringsbildningen och det inställda extra valet
Statsvetenskaplig Tidskrift, 117(2): 261-278

2015

-

Hellström, Johan

Blaming Europe?: Responsibility Without Accountability in the European Union
West European Politics, 38(3): 741-742

2015

-