Till umu.se

Malin Åkebo

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Forskare

personbild

Verksam vid:

Statsvetenskap

Adress:

Umeå universitet , SE-901 87 Umeå , Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 57 50

E-postadress:

malin.akebo@umu.seE-post 1

malin.akebo@pol.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.pol.umu.se/om-institutionen/personal/malin-akebo Webbsida
http://www.pol.umu.se/svenska/about-the-department/staff/malin-akebo/ Webbsida

Presentation

Mina forskningsintressen rör olika aspekter av övergången från krig till fred med fokus på fredsprocesser och fredsavtal. Jag arbetar för närvarande med forskningsprojektet ”Förvärrar konflikter eller banar väg för fred? Vapenvilors roll och betydelse i relation till fredsprocesser och fredsavtal”. Den centrala frågan som ställs i projektet är varför vissa vapenstilleståndsavtal leder till ett mer omfattande fredsavtal medan andra inte gör det? Projektet kommer att pågå 2015-2019 och finansieras med stöd från Vetenskapsrådet. Delar av projekttiden kommer jag att tillbringa vid Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame i USA.

Jag disputerade 2013 med en avhandling om vapenstilleståndsavtal och fredsprocesser i de inomstatliga väpnade konflikterna i Aceh (Indonesien) och Sri Lanka. Mitt pågående projekt är en vidareutveckling och fördjupning av avhandlingsforskningen.

Jag undervisar i huvudsak olika kurser i freds- och konfliktstudier.

I fokus

Förvärrar konflikter eller banar väg för fred?

Projektet undersöker betydelsen av vapenstilleståndsavtal i relation till fredsprocesser och mer omfattande fredsavtal. Studien syftar mer specifikt till att (1) analysera varför vissa vapenstilleståndsavtal leder till omfattande fredsavtal medan andra inte gör det, och (2) vidareutveckla ett teoretiskt ramverk om vapenstilleståndsavtal och dess förhållande till fredsprocesser som jag utformat i min avhandlingsforskning. Läs artikeln

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Jarstad, Anna

Varianter av fred

2017-01-11

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Jarstad, Anna
Åkebo, Malin
Johansson, Patrik; et al.

Varieties of peace: presentation of a research program

2017

Hämta

Åkebo, Malin

Ceasefire agreements and peace processes: a comparative study

2016

-

Åkebo, Malin

Disaster Governance in War-Torn Societies: Tsunami Recovery in Urbanising Aceh and Sri Lanka

2016

-

Jarstad, Anna
Olivius, Elisabeth
Åkebo, Malin; et al.

Peace agreements in the 1990s – what are the outcomes 20 years later?

2015

Hämta

Åkebo, Malin

The Role of the Media in Times of War-Making and Peace-Making in Aceh
Asian Politics & Policy, 7(2): 327-332

2015

-