Till umu.se

Niklas Eklund

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Statsvetenskap

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, A5 61 37

Tel:

+46 90 786 61 72

E-postadress:

niklas.eklund@umu.seE-post 1

niklas.eklund@pol.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.pol.umu.se/om-institutionen/personal/niklas-eklund Webbsida
http://www.pol.umu.se/svenska/about-the-department/staff/niklas-eklund/ Webbsida

Presentation

Niklas Eklund är docent i statsvetenskap.

In English

Min aktuella forskning berör tre olika kunskapsområden. Inom ramen för forskningsprojektet Polisen—mellan effektivitet och rättsstatlighet, som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond 2015-2018, odlar jag framförallt mitt intresse för offentlig förvaltning, förvaltningspolitisk förändring samt reform av den civila säkerhetssektorn. Jag studerar geopolitiska aspekter på utvecklingen i Arktis i projektet Mistra Arctic Sustainable Development, som finansieras av Mistra 2014-2018. I det nyligen startade forskningsprogrammet Varieties of Peace, som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond 2017-2024, leder jag ett delprojekt som fokuserar olika aspekter av fred och stabilitet i de ryska och postsovjetiska sfärerna.

På undervisningssidan ägnar jag mig framförallt åt kursen Det offentliga ledarskapet på masternivå, olika former av uppdragsutbildning åt Polisen och handledning av uppsatsarbeten. Jag är affilierad forskare vid Arcum samt sköter för universitetsledningens räkning samverkan och arrangemang av det årliga, säkerhetspolitiska symposiet Pax Nordica vid Umeå universitet.

Pax Nordica 2017

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Jarstad, Anna

Varianter av fred

2017-01-11

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Jarstad, Anna
Åkebo, Malin
Johansson, Patrik; et al.

Varieties of peace: presentation of a research program

2017

Hämta

Eklund, Niklas
Elfving, Jörgen

Russian private military companies: Redwater?
Eurasian Daily Monitor, 14(39)

2017

-

Eklund, Niklas
Elfving, Jörgen

Ryska privata säkerhetsföretag – "Redwater"?
Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift

2017

-

Eklund, Niklas
van der Watt, Lize-Marié

Refracting (geo)political choices in the Arctic
The Polar Journal, 7(1): 86-103

2017

-

Strandh, Veronica
Eklund, Niklas

Emergent groups in disaster research: varieties of scientific observation over time and across studies of nine natural disasters
Journal of Contingencies and Crisis Management

2017

-