Till umu.se

Patrik Johansson

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Statsvetenskap

Roller:

Studierektor

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 58 19

Tel:

+46 90 786 99 77

E-postadress:

patrik.j.johansson@umu.seE-post

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.pol.umu.se/svenska/about-the-department/staff/patrik-johansson/ Webbsida
http://www.pol.umu.se/om-institutionen/personal/patrik-johansson Webbsida

Presentation

In English

Mitt främsta forskningsintresse gäller fredsbyggande, dels olika faktorer som påverkar framgången i olika insatser men också vad som avses med framgångsrikt fredsbyggande. I min doktorsavhandling undersökte jag specifikt betydelsen av flyktingåtervändande för fred efter väpnad konflikt. Vid sidan av detta har jag ägnat en del tid åt FN:s säkerhetsråd med särskilt fokus på användningen av kapitel VII i FN-stadgan.

Sommaren 2013 påbörjade jag en treårig postdoc, ”Motståndskraftig fred: en system-ansats i studiet av fredsbyggande.” Jag kommer att tillbringa första året i Umeå, och de följande två vid National Centre for Peace and Conflict Studies, University of Otago, Nya Zeeland.

Innan jag kom till Umeå 2004 arbetade jag ett år i Makedonien som politisk analytiker och sambandsofficer för European Union Monitoring Mission (EUMM), och ett år på Västbanken vid Temporary International Presence in Hebron (TIPH), först som observatör och sen på PR-avdelningen.

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Jarstad, Anna

Varianter av fred

2017-01-11

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Jarstad, Anna
Åkebo, Malin
Johansson, Patrik; et al.

Varieties of peace: presentation of a research program

2017

Hämta

Johansson, Patrik

Flyktingar och återvändande

2017

-

Johansson, Patrik

Magstarkt att misstänkliggöra hela fredsrörelsen

2017

-

Johansson, Patrik

Hit, men inte länge: Den internationella flyktingregimen och andra sätt att hantera ofrivillig migration

2016

-

Wallensteen, Peter
Johansson, Patrik

The UN Security Council: Decisions and Actions

2016

-