Till umu.se

Rasmus Karlsson

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Statsvetenskap

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 02 17

Tel:

+46 90 786 60 01

E-postadress:

rasmus.karlsson@umu.seE-post

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.pol.umu.se/om-institutionen/personal/rasmus-karlsson Webbsida
http://www.pol.umu.se/svenska/about-the-department/staff/rasmus-karlsson/ Webbsida

Presentation

Sedan 2014 har jag varit anställd som lärare och forskare vid Umeå universitet. Som docent vid statsvetenskapliga institutionen undervisar jag på ett antal olika kurser, bland annat grundkursen i politisk teori. Varje termin handleder jag också ett antal uppsatser på kandidatnivån. I min forskning arbetar jag med frågor om långsiktig ekologisk hållbarhet utifrån ett ekomodernistiskt perspektiv. Mina artiklar har publicerats i ledande internationella tidskrifter som Environmental Politics, Climate Policy och Globalizations. För närvarande arbetar jag med en samförfattad monografi om ekomodernt medborgarskap.

Innan jag började arbeta vid institutionen i Umeå var jag verksam vid Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) i Seoul, Sydkorea. Där var jag bland annat ansvarig för ett masterprogram om hållbar utveckling som anordnas tillsammans med University for Peace i Costa Rica. Tidigare har jag även haft en post-doc tjänst i Hong Kong samt varit Marie Curie Research Fellow vid Tsinghua University i Peking.

Sedan jag disputerade i Lund 2010 har jag också på olika sätt deltagit i samhällsdebatten, bland annat genom SVT-dokumentären ”Politiker utan mål” vilken till stor del baserades på min forskning.

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Karlsson, Rasmus

The environmental risks of incomplete globalization
Globalizations, 14(4): 550-562

2017

-

Karlsson, Rasmus

Expanding Opportunity in the Anthropocene
Ethics, Policy & Environment, 20(3): 240-242

2017

-

Karlsson, Rasmus

Three metaphors for sustainability in the Anthropocene
The Anthropocene Review, 3(1): 23-32

2016

-

Karlsson, Rasmus

Après Paris: Breakthrough innovation as the primary moral obligation of rich countries
Environmental Science and Policy, 63: 170-176

2016

-

Brook, Barry
Edney, Kingsley
Hillerbrand, Rafaela; et al.

Energy research within the UNFCCC: a proposal to guard against ongoing climate-deadlock
Climate Policy, 16(6): 803-813

2016

-