Till umu.se

Veronica Strandh

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Postdoktor

personbild

Verksam vid:

Statsvetenskap

Adress:

Umeå universitet , SE-901 87 Umeå , Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, A5 58 15

Tel:

+46 90 786 50 72

E-postadress:

veronica.strandh@umu.seE-post 3

veronica.strandberg@pol.umu.seE-post 1

veronica.strandh@pol.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Presentation

Mina forskningsintressen rör frågor om krishantering, terrorism, säkerhet, våldsbejakande extremism och civilsamhällets roll vid kriser och katastrofer.

Jag disputerade 2015 och mitt avhandlingsarbete handlade om beredskap inför stora terroristattentat som riktar sig mot tåg och tunnelbanor. Särskilt fokus var svensk krisberedskap inför storskaliga terroristdåd.

För närvarande arbetar jag inom ramen för ett postdokprojekt med titeln: Civilsamhällets respons på olyckor och kriser – bistånd eller motstånd? Forskningsprojektet analyserar vilka trender och drivkrafter som finns bakom civilsamhällets respons på olika typer av kriser. Jag undersöker internationella erfarenheter av frivilligt engagemang vid kriser och studerar även frivilligas roll i den svenska krisberedskapen. Projektet är finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Jag deltar även i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt med titeln: Lokal resiliens mot radikalisering och våldsbejakande extremism – från ett krisberedskapsperspektiv. Syftet med forskningen är att utifrån ett krisberedskapsperspektiv förstå lokal motståndskraft (resiliens) för att motverka radikalisering och våldsbejakande extremism. Fokus är radikaliserade miljöer, civilsamhälle och lokala offentliga aktörer. Projektet involverar forskare från olika discipliner vid Umeå universitet; statsvetenskap, polisvetenskap, socialt arbete och folkhälsa. Projektet är finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Jag undervisar både på Polisutbildningen och i freds- och konfliktstudier vid Statsvetenskapliga institutionen.

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Strandh, Veronica

Frivilliga – en viktig men omdiskuterad resurs i kris- och katastrofhantering
Mänsklig Säkerhet

2017

-

Strandh, Veronica
Eklund Wimelius, Malin
Ghazinour, Mehdi; et al.

Lokal resiliens mot våldsbejakande islamistisk extremism i norra Sverige

2017

-

Eklund Wimelius, Malin
Eriksson, Malin
Ghazinour, Mehdi; et al.

Den lokala nivåns betydelse i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande islamistisk extremism

2017

-

Jarstad, Anna
Åkebo, Malin
Johansson, Patrik; et al.

Varieties of peace: presentation of a research program

2017

Hämta

Strandh, Veronica
Eklund, Niklas

Emergent groups in disaster research: varieties of scientific observation over time and across studies of nine natural disasters
Journal of Contingencies and Crisis Management

2017

-