Till umu.se

Expertområden

Klicka på personens namn för kontaktuppgifter.

Bilder på våra forskare finns i universietets bilddatabas.
Ämne Sakkunnig
A Arktisk säkerhetspolitik Niklas Eklund
C Civila samhället David Feltenius
Common-pool resources Anna Zachrisson
D Deliberativ demokrati Anna Zachrisson
Demokrati och socioekonomisk utveckling Johan Hellström
Demokratisering Abrak Saati
E EU - Europeiska unionen Torbjörn Bergman
Magnus Blomgren
Johan Hellström
Camilla Sandström
Daniel Walther
EU och medlemsstaterna Torbjörn Bergman
Magnus Blomgren
EU och Sverige Torbjörn Bergman
Magnus Blomgren
Johan Hellström
Daniel Walther
EU och utvidgningen Dzenan Sahovic
Europas historia Rolf Hugoson
European Capitals of Culture Rolf Hugoson
F Feminism Elisabeth Olivius
Federalism Niklas Eklund
FN - Förenta nationerna Patrik Johansson
Elisabeth Olivius
Folkrätt Patrik Johansson
Frankrike Rolf Hugoson
Fredsbyggande Patrik Johansson
Dzenan Sahovic
Fredsprocesser Malin Åkebo
Förvaltningspolitik Niklas Eklund
David Feltenius
Anders Lidström
G Globala ekonomiska institutioner Ann-Sofi Rönnbäck
Globalisering Ann-Sofi Rönnbäck
Gruv- och mineralpolitik Anna Zachrisson
H Handelspolitik Ann-Sofi Rönnbäck
Humanitärt bistånd Elisabeth Olivius
I Industripolitik Rolf Hugoson
Internationell flyktingpolitik Elisabeth Olivius
Internationell migration Patrik Johansson
Elisabeth Olivius
Internationell politik Elisabeth Olivius
Intresseorganisationer David Feltenius
Italien Rolf Hugoson
J Jämförande förvaltning Niklas Eklund
Anders Lidström
Jämställdhetspolitik Elisabeth Olivius
K Kampen om regeringsmakten Torbjörn Bergman
Kandidatnominering Magnus Blomgren
Jessika Wide
Klimatpolitik Katarina Eckerberg
Kommunal demokrati Jessika Wide
Kommunalpolitiker Magnus Blomgren
Jessika Wide
Konstitutionell återuppyggnad Abrak Saati
Krig och fred Patrik Johansson
Krisberedskap Dzenan Sahovic
Krishantering Veronica Strandh
Kulturhuvudstäder Rolf Hugoson
Kulturpolitik Rolf Hugoson
Kvinnorepresentation Jessika Wide
Kön och internationell politik Elisabeth Olivius
Kön och politik Jessika Wide
Könskvotering Jessika Wide
L Landsbygdsutveckling Therese Bjärstig
Katarina Eckerberg
Camilla Sandström
Ledarskap Olof Johansson
Lokal demokrati Magnus Blomgren
Jessika Wide
Lokal och regional politik Magnus Blomgren
Anders Lidström
M Mellanöstern Patrik Johansson
Metod Johan Hellström
Daniel Walther
Miljöpolitik Katarina Eckerberg
Camilla Sandström
N Naturresurspolitik och förvaltning Therese Bjärstig
Katarina Eckerberg
Camilla Sandström
Anna Zachrisson
Naturvård Katarina Eckerberg
Elsa Reimerson
Camilla Sandström
Anna Zachrisson
New public management (NPM) David Feltenius
Nordisk politik Torbjörn Bergman
Magnus Blomgren
O Offentligt ledarskap Olof Johansson
Organisation Olof Johansson
Niklas Eklund
P Partisystem Torbjörn Bergman
Magnus Blomgren
Johan Hellström
Pedagogiskt ledarskap Helene Ärlestig
Policyanalys Olof Johansson
Polisen Niklas Eklund
Politisk ekonomi Torbjörn Bergman
Johan Hellström
Politisk idéhistoria Torbjörn Bergman
Politisk kultur Dzenan Sahovic
Politisk representation och ansvarstagande Torbjörn Bergman
Johan Hellström
Politisk teori Torbjörn Bergman
Magnus Blomgren
Christine Hudson
Politiska ideologier Torbjörn Bergman
Politiska institutioner och system Torbjörn Bergman
Magnus Blomgren
Johan Hellström
Politiska partier Torbjörn Bergman
Magnus Blomgren
Johan Hellström
Camilla Sandström
Jessika Wide
Post-konflikt statsbyggande Abrak Saati
Dzenan Sahovic
Professionella normer i skolan Ulf Leo
R Regeringar Torbjörn Bergman
Johan Hellström
Daniel Walther
Regeringsbildning Torbjörn Bergman
Johan Hellström
Daniel Walther
Regeringsstabilitet Johan Hellström
Daniel Walther
Regional politik Anders Lidström
Retorik Rolf Hugoson
Rysk och postsovjetisk politik Niklas Eklund
S Skogspolitik Therese Bjärstig
Katarina Eckerberg
Camilla Sandström
Skolors kvalitetsarbete Helene Ärlestig
Skolledarskap Helene Ärlestig
Ulf Leo
Skolutveckling Ulf Leo
Social representativitet Jessika Wide
Stadspolitik Rolf Hugoson
Säkerhetspolitik Niklas Eklund
T Terrorism Veronica Strandh
U Umeå 2014 Rolf Hugoson
Umeå stads historia Rolf Hugoson
Urban politik Niklas Eklund
Anders Lidström
Urban networks Rolf Hugoson
Urfolk Elsa Reimerson
Utbildningspolitik Olof Johansson
V Val och valsystem Torbjörn Bergman
Magnus Blomgren
Johan Hellström
Valdeltagande Jessika Wide
Vapenstilleståndsavtal Malin Åkebo
Välfärdsstaten David Feltenius
Ä Äldreomsorg David Feltenius
Äldrepolitik David Feltenius
Äldrerepresentaton Jessika Wide


Dammen, Norrskenet och Förvaltningshuset

Bild: Michael Nordvall