Expertområden

Bläddra neråt eller använd bokstäverna nedan för att kolla direkt till den bokstaven.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Ä  Ö

Klicka på personens namn för kontaktuppgifter.

Bilder på våra forskare finns i universietets bilddatabas.
Ämne Sakkunnig
A Arktisk säkerhetspolitik Niklas Eklund
B Balkan Dzenan Sahovic
Baltikum Péteris Timofejevs Henriksson
Biologisk mångfald Camilla Sandström
Biståndspolitik Péteris Timofejevs Henriksson
Brukarinflytande Jessika Wide
David Feltenius
C Civila samhället David Feltenius
Common-pool resources Anna Zachrisson
D Deliberativ demokrati Anna Zachrisson
Camilla Sandström
Deltagande processer Camilla Sandström
Demokratisering Abrak Saati
E EIP-Agri Therese Bjärstig
EU - Europeiska unionen Torbjörn Bergman
Magnus Blomgren
Johan Hellström
Péteris Timofejevs Henriksson
EU och medlemsstaterna Torbjörn Bergman
Magnus Blomgren
EU och Sverige Torbjörn Bergman
Magnus Blomgren
Johan Hellström
EU och utvidgningen Dzenan Sahovic
Europas historia Rolf Hugoson
European Capitals of Culture Rolf Hugoson
F Feminism Elisabeth Olivius
Federalism Niklas Eklund
FN - Förenta nationerna Patrik Johansson
Elisabeth Olivius
Folkrätt Patrik Johansson
Fransk politik Rolf Hugoson
Fredsbyggande Patrik Johansson
Dzenan Sahovic
Elisabeth Olivius
Fredsprocesser Malin Åkebo
Elisabeth Olivius
Fredsprocesser i Cypern, Sydafrika och Bosnien Anna Jarstad
Författningspolitik David Feltenius
Förvaltningspolitik Niklas Eklund
David Feltenius
Anders Lidström
G Globala ekonomiska institutioner Ann-Sofi Rönnbäck
Globalisering Ann-Sofi Rönnbäck
Gruv- och mineralpolitik Anna Zachrisson
H Handelspolitik Ann-Sofi Rönnbäck
Humanitärt bistånd Elisabeth Olivius
Hållbarhet Therese Bjärstig
Högerpopulistiska partier Péteris Timofejevs Henriksson
I Industripolitik Rolf Hugoson
Internationell flyktingpolitik Elisabeth Olivius
Internationell migration Patrik Johansson
Elisabeth Olivius
Internationell politik Elisabeth Olivius
Intresseorganisationer David Feltenius
Italiensk politik Rolf Hugoson
J Jämförande förvaltning Niklas Eklund
Anders Lidström
Jämställdhetspolitik Elisabeth Olivius
K Kampen om regeringsmakten Torbjörn Bergman
Johan Hellström
Kandidatnominering Magnus Blomgren
Jessika Wide
Klimatpolitik Katarina Eckerberg
Rasmus Karlsson
Camilla Sandström
Kommunal demokrati Jessika Wide
David Feltenius
Kommunalpolitiker Magnus Blomgren
Jessika Wide
Kommunal översiktsplanering Therese Bjärstig
Konstitutionell återuppyggnad Abrak Saati
Krig och fred Patrik Johansson
Dzenan Sahovic
Krisberedskap Dzenan Sahovic
Krishantering Veronica Strandh
Kulturarv i konflikter Dzenan Sahovic
Kulturhuvudstäder Rolf Hugoson
Kulturpolitik Rolf Hugoson
Kvinnorepresentation Jessika Wide
Kön och internationell politik Elisabeth Olivius
Kön och politik Jessika Wide
Könskvotering Jessika Wide
L Landsbygdsutveckling Therese Bjärstig
Katarina Eckerberg
Camilla Sandström
Landskapsplanering Therese Bjärstig
Ledarskap Olof Johansson
Lokal demokrati Magnus Blomgren
Jessika Wide
Lokal och regional politik Magnus Blomgren
Anders Lidström
M Mellanöstern Patrik Johansson
Miljöpolitik Katarina Eckerberg
Camilla Sandström
Elsa Reimerson
Myanmar/Burma Elisabeth Olivius
Mångkulturella skolor Katarina Norberg
N Naturresurspolitik och förvaltning Therese Bjärstig
Katarina Eckerberg
Camilla Sandström
Anna Zachrisson
Elsa Reimerson
Naturvård Katarina Eckerberg
Elsa Reimerson
Camilla Sandström
Anna Zachrisson
Therese Bjärstig
New public management (NPM) David Feltenius
Nordisk politik Torbjörn Bergman
Magnus Blomgren
Nyval Johan Hellström
O Offentligt ledarskap Olof Johansson
Organisation Olof Johansson
Niklas Eklund
P Palestinafrågan Patrik Johansson
Partisystem Torbjörn Bergman
Magnus Blomgren
Johan Hellström
Pedagogiskt ledarskap Helene Ärlestig
Policyanalys Olof Johansson
Polisen Niklas Eklund
Politisk ekonomi Torbjörn Bergman
Johan Hellström
Politisk idéhistoria Torbjörn Bergman
Politisk kultur Dzenan Sahovic
Politisk representation och ansvarstagande Torbjörn Bergman
Johan Hellström
Politisk teori Torbjörn Bergman
Magnus Blomgren
Christine Hudson
Politiska ideologier Torbjörn Bergman
Politiska institutioner och system Torbjörn Bergman
Magnus Blomgren
Johan Hellström
Politiska partier Torbjörn Bergman
Magnus Blomgren
Johan Hellström
Jessika Wide
Post-konflikt statsbyggande Abrak Saati
Dzenan Sahovic
Privata utförare inom äldreomsorg David Feltenius
Professionella normer i skolan Ulf Leo
R Regeringar Torbjörn Bergman
Johan Hellström
Regeringsbildning Torbjörn Bergman
Johan Hellström
Regeringsstabilitet Johan Hellström
Regional politik Anders Lidström
Regional utveckling Rolf Hugoson
Representativ demokrati Johan Hellström
Retorik Rolf Hugoson
Rysk och postsovjetisk politik Niklas Eklund
S Skogens sociala värden Therese Bjärstig
Skogspolitik Therese Bjärstig
Katarina Eckerberg
Camilla Sandström
Skolors kvalitetsarbete Helene Ärlestig
Skolledarskap Helene Ärlestig
Ulf Leo
Katarina Norberg
Skolutveckling Ulf Leo
Social representativitet Jessika Wide
Stadspolitik Rolf Hugoson
Säkerhetspolitik Niklas Eklund
T Terrorism Veronica Strandh
U Umeå 2014 Rolf Hugoson
Umeå stads historia Rolf Hugoson
Urban politik Niklas Eklund
Anders Lidström
Urban networks Rolf Hugoson
Urfolk Elsa Reimerson
Utbildningspolitik Olof Johansson
Utvärdering Therese Bjärstig
V Val och valsystem Torbjörn Bergman
Magnus Blomgren
Johan Hellström
Valdeltagande Jessika Wide
Vapenstilleståndsavtal Malin Åkebo
Vilt och vildförvaltning Camilla Sandström
Välfärdsstaten David Feltenius
Ä Äldreomsorg David Feltenius
Äldrepolitik David Feltenius
Äldrerepresentaton Jessika Wide
Ö Östeuropa Péteris Timofejevs Henriksson


Dammen, Norrskenet och Förvaltningshuset

Bild: Michael Nordvall