Viktigt att veta

Förutom de centrala reglerna, som finns länkade i menyn till höger, har statsvetenskapliga institutionen egna regler och instruktioner som du som student måste känna till. En av dessa är hur du anmäler dig till tentamen och omtentamen. För att undvika att du missar ditt tentamentillfälle läs igenom informationen, se länk nedan.

Mer information om salstentamen

Hit vänder du dig:

Studentexpedition

Statsvetenskap, Freds- och konfliktstudier, Ämneslärarprogrammet och Samhällskunskap

Studieadministratör Lena Forsberg
Mottagning: Måndag till torsdag kl. 08.15-13.15 (även under lunchtid).
Tel. 090-786 51 93
E-post lena.forsberg@umu.se

Mottagning: Måndag till torsdag kl 09.00-12.00 (10.00 fika)
Studieadministratör Anna Palmgren Vahlroos
Tel. 090-786 51 77
E-post anna.palmgren.vahlroos@umu.se

Studievägledning

Anna Palmgren Vahlroos
Tel. 090-786 51 77
E-post: anna.palmgren.vahlroos@umu.se

Studierektor

Mottagning efter överenskommelse
Patrik Johansson
Tel. 090-786 99 77
E-post patrik.j.johansson@umu.se

Utbytesstudier

Mottagning efter överenskommelse
Internationell koordinator Ann-Sofi Rönnbäck
Tel. 090-786 57 01
E-post ann-sofi.ronnback@umu.se

Programansvariga

Programmet för internationell kris- och konflikthantering

Ann-Sofi Rönnbäck
Tel. 090-786 57 01
E-post ann-sofi.ronnback@umu.se

Masterprogrammet Krishantering och fredsbyggande

Dzenan Sahovic
Tel. 090-786 60 14, 090-786 57 74
E-post dzenan.sahovic@umu.se

Politices kandidatprogrammet

David Feltenius
Tel 090-786 50 28
E-post david.feltenius@umu.se