Hit vänder du dig:

Studentexpedition

Statsvetenskap, Freds- och konfliktstudier, Ämneslärarprogrammet och Samhällskunskap

Studieadministratör Johanna Frank
Tel. 090-786 93 45
E-post: johanna.frank@umu.se

Studievägledning

Anna Palmgren Vahlroos
Tel. 090-786 51 77
E-post: anna.palmgren.vahlroos@umu.se

Studierektor

Mottagning efter överenskommelse
Patrik Johansson
Tel. 090-786 99 77
E-post patrik.j.johansson@umu.se

Utbytesstudier

Mottagning efter överenskommelse
Internationell koordinator Ann-Sofi Rönnbäck
Tel. 090-786 57 01
E-post ann-sofi.ronnback@umu.se

Programansvariga

Programmet för internationell kris- och konflikthantering

Ann-Sofi Rönnbäck
Tel. 090-786 57 01
E-post ann-sofi.ronnback@umu.se

Masterprogrammet i krishantering och fredsbyggande

Dzenan Sahovic
Tel. 090-786 60 14, 090-786 57 74
E-post dzenan.sahovic@umu.se

Politices kandidatprogrammet

David Feltenius
Tel 090-786 50 28
E-post david.feltenius@umu.se

Masterprogrammet i statsvetenskap

Péteris Timofejevs Henriksson
Tel 090-786 70 13
E-post peteris.timofejevs-henriksson@umu.se