Till umu.se

Freds- och konfliktstudier - Hösttermin 2017

Freds- och konfliktstudier B

Kursplan för terminen Litteratur för terminen
Konflikters politiska ekonomi 2017-08-28-
2017-09-27
Schema1 Ann-Sofi Rönnbäck
Internationell intervention och folkrätt 2017-09-28-
2017-10-30
Schema1 Undervisas av juridik
Karin Åström
Ideologi, identiteter och religion
i fred och konflikt
2017-10-31-
2017-11-30
Schema1 Malin E Wimelius
Försoning och rättvisa
efter väpnade konflikter
2017-12-01-
2018-01-14
Elisabeth Olivius

Avancerad nivå

För kurser på avancerad nivå se:

Master's Programme in Crisis Management and PeacebuildingFristående kurser finns på engelsk kurswebb

Freds- och konfliktstudier - Vårtermin 2017

A-kursen Kursplan Litteratur
Freds- och konfliktstudier:
teorier och begrepp
2017-01-16-
2017-02-15
Schema2 Patrik Johansson
Konflikter i världen 2017-02-16-
2017-03-21
Schema1 Ann-Sofi Rönnbäck
Fattigdom och utveckling 2017-03-22-
2017-04-27
Schema1 Ingvar Rönnbäck
Modernitet i fred och konflikt 2017-04-28
2017-06-04
Ulrika Widman
C-kursen Kursplan Litteratur
Teoretiska tillämpningar 2017-01-16-
2017-02-15
Schema1 Dzenan Sahovic
Metod 2017-02-16-
2017-03-21
Schema1 Chris Hudson
Matilda Miljand
Självständigt arbete 2017-03-22-
2017-06-04
Schema1 Anna Jarstad

Kurswebb