Freds- och konfliktstudier - Hösttermin 2018

All information rörande kursen finner du på den nya studentwebben. Se länkar nedan.

Freds- och konfliktstudier B

Välkomstbrev för hösten 2018 med aktuellt schema

Mer om kursen på studentwebben

Konflikters politiska ekonomi 2018-09-03-
2018-10-03
Ann-Sofi Rönnbäck
Internationell intervention och folkrätt 2018-10-04-
2017-11-05
Undervisas av juridik
Karin Åström
Ideologi, identiteter och religion
i fred och konflikt
2018-11-06-
2018-12-06
Malin E Wimelius
Våld och icke-våld 2018-12-07-
2019-01-20
Elisabeth Olivius

Avancerad nivå

För kurser på avancerad nivå se:
Master's Programme in Crisis Management and PeacebuildingFristående kurser finns på engelsk kurswebb

Freds- och konfliktstudier - Vårtermin 2018

Freds- och konfliktstudier A

Välkomstinformation

Kursplan för terminen
Litteraturlista för terminen
Freds- och konfliktstudier:
teorier och begrepp
2018-01-15-
2018-02-14
Schema Patrik Johansson
Konfliktlösning, medling
och förhandling
2018-02-15-
2018-03-20
Schema Malin Åkebo
Fredsbyggande och
demokratisering
2018-03-21-
2018-04-26
Schema Ann-Sofi Rönnbäck
Försoning och rättvisa 2018-04-27
2018-06-03
Schema Elisabeth Olivius

Freds- och konfliktstudier C

Välkomstinformation

Kursplan för terminen
Litteraturlista för terminen
Teoretiska tillämpningar 2018-01-15-
2018-02-14
Schema Dzenan Sahovic
Metod 2018-02-15-
2018-03-20
Schema Rolf Hugoson
Johan Hellström
Anna Zachrisson
Självständigt arbete 2018-03-21-
2018-06-03
Schema Elisabeth Olivius
Ann-Sofi Rönnbäck
Malin Åkebo

Avancerad nivå

För kurser på avancerad nivå se:
Master's Programme in Crisis Management and PeacebuildingFristående kurser finns på engelsk kurswebb

Kurswebb