Programmet för internationell kris- och konflikthantering

Översikt av programmet.

Termin 1 - ht 2018
Kriser och krishantering som empiriskt fenomen 2018-09-03- 2018-10-03 Undervisas av Statsvetenskap
Analytiska perspektiv på kriser och krishantering 2018-10-04- 2018-11-05
Krishantering och offentlig förvaltning 2018-11-06- 2018-12-06
Projektkurs krishantering i praktiken 2018-12-07- 2019-01-21
Termin 2 - vt 2019
Freds- och konflikstudier A 2019-01-21- 2019-06-09 Undervisas av Statsvetenskap
Termin 3 - ht 2019
Geovetenskap med inriktning mot naturkatastrofer Undervisas av Ekologi, miljö och geovetenskap
Kriskommunikation Undervisas av Kultur- och medievetenskaper
Ekonomiska kriser i historisk belysning Undervisas av Geografi och ekonomisk historia
Samhällsplanering under osäkra villkor Undervisas av Geografi och ekonomisk historia
Termin 4 - vt 2020
Katastrofmedicin A Undervisas av Klinisk vetenskap
Termin 5 - ht 2018
Freds- och konfliktstudier B Undervisas av Statsvetenskap
Termin 6 - vt 2019
Freds- och konfliktstudier C Undervisas av Statsvetenskap

Studentförening: Nordpol

Schema för mottagning ht 18


Kurswebb