Programmet för internationell kris- och konflikthantering

Inget intag för Programmet för internationell kris-
och konflikthantering hösten 2017

Programmet för internationell kris- och konflikthantering (IKK) kommer att revideras under läsåret 2017/2018. Vi gör därför inget intag till programmet för ht 2017, men ser fram emot att välkomna nya studenter till ett reviderat program, helt förlagt till Umeå, ht 2018.

Översikt

Termin 1 - se blå ruta ovan
Freds- och konfliktstudier A1, moment 1: Teorier och begrepp
Freds- och konfliktstudier A1, moment 2: Konflikter i världen
Ekonomier under osäkra villkor
Projektkurs underhållsbas
Termin 2 - se blå ruta ovan
Freds- och konflikstudier A2, moment 3: Fattigdom och utveckling
Freds- och konflikstudier A2, moment 4: Modernitet i fred och konflikt
Geovetenskap med inriktning mot naturkatastrofer
Projektkurs geografiska informationssystem (GIS)
Termin 3 - ht 2017
Samhällsplanering under osäkra villkor: Moment 1 2017-08-28-
2017-09-27
Kursplan
Schema
 
Undervisas av Geografi och ekonomisk historia
Olof Stjernström
Samhällsplanering under osäkra villkor: Moment 2 2017-09-28-
2017-10-30
Kursplan

 
Undervisas av Geografi och ekonomisk historia
Olof Stjernström
Demokrati, demokratisering och valövervakning 2017-10-31-
2017-11-30
Kursplan
Litteratur
Schema1
Undervisas av Statsvetenskap
Rolf Hugoson
Organisation, ledarskap och förhandling under osäkra villkor 2017-12-01-
2018-01-14
Kursplan
Litteratur
 
Undervisas av Statsvetenskap
Jessika Wide
Termin 4 - vt 2018
Katastrofmedicin A, moment 1: Psykotraumatologi 2018-01-15-
2018-02-14
Schema Undervisas av Klinisk vetenskap
Olof Semb
Katastrofmedicin A, moment 2: Masskadehändelser/ traumatologi 2018-02-15-
2018-03-20
Undervisas av Klinisk vetenskap
Lina Gyllencreutz
Katastrofmedicin A, moment 3: Infektionssjukdomar/ Epidemibekämpning 2018-03-21-
2018-04-26
Undervisas av Klinisk vetenskap
Urban Johansson Kostenniemi 
Katastrofmedicin A, moment 4: Fördjupningsarbete teoretiskt och praktiskt plus praktiska övningar/ fältvecka 2018-04-27 - 2018-06-03 Undervisas av Klinisk vetenskap
Lotta Strömsten 
Termin 5 - ht 2017
Freds- och konfliktstudier B, moment 1: Konflikters politiska ekonomi 2017-08-28-
2017-09-27
För information om
Freds- och konfliktstudier B:

Se Freds- och konfliktstudier
Freds- och konfliktstudier B, moment 2: Internationell
intervention och folkrätt
2017-09-28-
2017-10-30
Freds- och konfliktstudier B, moment 3: Ideologi, identiteter och religion i fred och konflikt 2017-10-31-
2017-11-30
Freds- och konfliktstudier B, moment 4: Försoning och rättvisa efter väpnade konflikter 2017-12-01-
2018-01-14
Termin 6 - vt 2018
Freds- och konfliktstudier C, moment 1: Teoretiska tillämpningar i Freds- och konfliktforskning 2018-01-15-
2018-02-14
För information om
Freds- och konfliktstudier C:

Se Freds- och konflikstudier
Freds- och konflikstudier C, moment 2: Metod 2018-02-15-
2018-03-20
Freds- och konflikstudier C, moment 3: Självständigt arbete 2018-03-21-
2018-06-03


Kurswebb