Till umu.se

Ämneslärarprogrammet

Hösten 2017

Grundnivå
Samhällskunskap 2

Sociala strukturer, social kategorisering och socialt handlande 2017-08-28-
2017-10-30
Schema1
med litteratur
Undervisas av Sociologi och Pedagogik
- Daniel Larsson
- Åsa Gustafson
- Torbjörn Lindmark
Jämförande politik 2017-10-31-
2017-11-30
Litteratur

 
Undervisas av Statsvetenskap och Pedagogik
- Johan Hellström
- Torbjörn Lindmark
Internationella relationer 2017-12-01-
2018-01-14
Litteratur
 
Undervisas av Statsvetenskap och Pedagogik
- Anna-Karin Eriksson
- Torbjörn Lindmark

Avancerad nivå

Examensarbete, med inriktning mot 7-9, 30 hp (forts från vt 2017) 2017-08-28-
2017-11-30
Kursplan
Litteratur
Kursansvarig
- Katarina Roos
Profession och vetenskap,
med inriktning mot 7-9, 7,5 hp
2017-12-01-
2018-01-14
Kursplan
Litteratur
Undervisas av Statsvetenskap
och Juridik
- Helene Ärlestig
- Katarina Roos
- Nina Nilsson Rådeström
- Lina Sidenhag
Examensarbete, med inriktning mot GY, 30 hp (forts vt 2018) 2017-12-01-
2018-04-26
Kursplan
Litteratur
Undervisas av Statsvetenskap

Ämneslärarprogrammet

Vårterminen 2017


Grundnivå
 

Samhällskunskap 1 Kursplan Litteratur
Demokrati och samhälle,
15 hp

- Delmoment 1: Politisk filosofi och politiska ideologier

- Delmoment 2: Politik och förvaltning i Sverige och EU
2017-01-16-
2017-03-21Delmom1
Schema1


Delmom2
Schema2
 
Statsvetenskap och Pedagogik

Lärare delmoment 1
Rasmus Karlsson
Torbjörn Lindmark

Lärare delmoment 2
David Feltenius
Torbjörn Lindmark
Samhällsekonomins grunder, 15 hp 2017-03-22-
2017-06-04
Schema2 Nationalekonomi, Ekonomisk historia och Pedagogik
Göran Bostedt
Ann-Kristin Bergquist
Jonathan Svanlund
Torbjörn Lindmark
Samhällskunskap 3 Kursplan Litteratur
Internationell ekonomi, 7,5 hp 2017-01-16-
2017-02-15
Schema1 Nationalekonomi,  Ekonomisk historia och Pedagogik
Göran Bostedt
Lars-Fredrik Andersson
Torbjörn Lindmark
Samhällvetenskapliga metoder, 7,5 hp 2017-02-16-
2017-03-21
Schema1 Nationalekonomi och Ekonomisk historia
Magnus Bohman
Lars-Fredrik Andersson
Göran Bostedt
Självständigt arbete, 15 hp 2017-03-22-
2017-06-04
Schema1 Statsvetenskap
Elsa Reimersson

Avancerad nivå
Examensarbete, med inriktning mot GY, 30 hp (forts från ht 2017) 2017-01-16-
2017-04-27
Kursplan
Litteratur
Kursansvarig
Katarina Roos
Profession och vetenskap, med inriktning mot GY, 7,5 hp 2017-04-28-
2017-06-04
Kursplan
Litteratur
Schema2
 
Undervisas av Statsvetenskap och Juridik
- Katarina Roos
- Pär Isling
- Anderz Andersson
- Lina Sidenhag
Examensarbete, med inriktning mot 7-9, 30 hp (forts ht 2017) 2017-04-28-
2017-06-04
Kursplan
Litteratur
Undervisas av Statsvetenskap

Om lärplattformen Cambro

Information och meddelanden från lärarna kommer att läggas ut på kurssidan  i Cambro. För att kunna logga in krävs ett användarkonto med ett centralt användarnamn, ett s.k. UmU-ID. Om du inte har studerat vid Umeå universitet tidigare kan du använda din användare på studera.nu för att aktivera ditt användarkonto. Om du behöver hjälp med att aktivera ditt användarkonto kontakta Umeå universitets Stödcentrum. När du blivit registrerad på kursen får du tillgång till kurssidan.

Läs mer på: http://www.student.umu.se/cas-och-anvandarkonto/aktivering

Ansvaret för kursen
Det är Statsvetenskapliga institutionen som är ansvarig för ovanstående kurser. Institutionen är belägen på femte våningen i Samhällsvetarhuset.

Registreringar samt inrapportering av betyg görs av Lena Forsberg på Studentexpeditionen för Statsvetenskap. Det är också hos Lena som bedömda tentor kan hämtas. Utanför expeditionen finns en anslagstavla med aktuell information (scheman, kursplaner och annat) om kurserna i Samhällskunskap.

Om du har frågor och funderingar om kurserna kan du både vända dig till de lärare som ansvarar för de olika momenten eller (om frågorna är av mer övergripande karaktär) till Elsa Reimerson vid Statsvetenskapliga institutionen.


Kurswebb

Studieadministration

Information om studieadministation hittas under "För våra studenter"

För våra studenter