Ämneslärarprogrammet

All information rörande kursen finner du på den nya studentwebben. Se länkar nedan.

Hösten 2018

Obs, inloggning till studentwebben krävs för att få tillgång till schema m.m. för dina programkurser.

Välkomstbrev för hösten 2018 med aktuellt schema

Mer om kursen på studentwebben

Grundnivå
Samhällskunskap 2

Sociala strukturer,
social kategorisering och socialt handlande

2018-09-03 - 2018-11-05

Undervisas av
Sociologi och Pedagogik

Jämförande politik 2018-11-06 - 2018-12-06 Undervisas av Statsvetenskap och Pedagogik
Internationella relationer 2018-12-07-
2019-01-20

Undervisas av Statsvetenskap och Pedagogik

Avancerad nivå

Examensarbete, med inriktning
mot 7-9, 30 hp
(forts från vt 2017)
2018-09-03-
2018-12-06
Kursplan Kursansvarig
- Katarina Roos
Profession och vetenskap,
med inriktning mot 7-9, 7,5 hp
2018-12-07 - 2019-01-20 Kursplan
 
Undervisas av Statsvetenskap
och Juridik
- Katarina Roos (kursansvarig)
- Pär Isling
- Anderz Andersson
- Sara Lyrenäs
Examensarbete, med inriktning mot GY, 30 hp (forts vt 2018) 2018-12-07-
2019-05-02
Kursplan
 
Undervisas av Statsvetenskap
- Anders Lidström (kursansvarig)

Ämneslärarprogrammet

Vårterminen 2018

Grundnivå
Samhällskunskap 1

Välkomstinformation

Kursplan för terminen
Litteraturlista för terminen
Demokrati och samhälle,
15 hp

- Delmoment 1: Politisk filosofi och politiska ideologier

- Delmoment 2: Politik och förvaltning i Sverige och EU
2018-01-15 - 2018-03-20


Delmom1
Schema


Delmom2
Schema
 
Statsvetenskap och Pedagogik

Lärare delmoment 1
Rasmus Karlsson
Torbjörn Lindmark

Lärare delmoment 2
David Feltenius
Torbjörn Lindmark
Samhällsekonomins grunder, 15 hp 2018-03-21-
2018-06-03
Schema

Nationalekonomi, Ekonomisk historia och Pedagogik


Göran Bostedt
Jonathan Svanlund
Torbjörn Lindmark

Samhällskunskap 3

Välkomstinformation

Kursplan för terminen

Litteraturlista för terminen

Internationell ekonomi, 7,5 hp 2018-01-15-
2018-02-15
Schema ver2 Nationalekonomi,  Ekonomisk historia och Pedagogik
Göran Bostedt
Magnus Bohman
Torbjörn Lindmark
Samhällvetenskapliga metoder, 7,5 hp 2018-02-15-
2018-03-20
Schema Nationalekonomi och Ekonomisk historia
Magnus Bohman
Göran Bostedt
Självständigt arbete, 15 hp 2018-03-21-
2018-06-03
Schema Statsvetenskap
Elsa Reimersson
Kompletterande pedagogisk utbildning
Utbildningens villkor och
samhälleliga funktion
2018-01-15-
2018-02-14
Kursplan Rolf Hugoson
Avancerad nivå
Examensarbete, med inriktning mot GY, 30 hp (forts från ht 2017) 2018-01-15-
2018-04-26
Kursplan
Litteratur
Kursansvarig
Anders Lidström
Profession och vetenskap, med inriktning mot GY, 7,5 hp 2018-04-27-
2018-06-03

Kursplan
Litteratur

Schema
 

Undervisas av Statsvetenskap och Juridik
- Katarina Roos
- Pär Isling
- Anderz Andersson
- Lina Sidenhag
Examensarbete, med inriktning mot 7-9, 30 hp (forts ht 2018) 2018-04-27-
2018-06-03
Kursplan
Litteratur
Undervisas av Statsvetenskap

Om lärplattformen Cambro

Information och meddelanden från lärarna kommer att läggas ut på kurssidan  i Cambro. För att kunna logga in krävs ett användarkonto med ett centralt användarnamn, ett s.k. UmU-ID. Om du inte har studerat vid Umeå universitet tidigare kan du använda din användare på studera.nu för att aktivera ditt användarkonto. Om du behöver hjälp med att aktivera ditt användarkonto kontakta Umeå universitets Stödcentrum. När du blivit registrerad på kursen får du tillgång till kurssidan.

Läs mer på: http://www.student.umu.se/cas-och-anvandarkonto/aktivering

Ansvaret för kursen
Det är Statsvetenskapliga institutionen som är ansvarig för ovanstående kurser. Institutionen är belägen på femte våningen i Samhällsvetarhuset.

Registreringar samt inrapportering av betyg görs av Lena Forsberg på Studentexpeditionen för Statsvetenskap. Det är också hos Lena som bedömda tentor kan hämtas. Utanför expeditionen finns en anslagstavla med aktuell information (scheman, kursplaner och annat) om kurserna i Samhällskunskap.

Om du har frågor och funderingar om kurserna kan du både vända dig till de lärare som ansvarar för de olika momenten eller (om frågorna är av mer övergripande karaktär) till Elsa Reimerson vid Statsvetenskapliga institutionen.


Kurswebb

Studieadministration

Information om studieadministation hittas under "För våra studenter"

För våra studenter