Till umu.se

Statsvetenskap - Höstterminen 2017

Statsvetenskap A

Kursplan för terminen Litteratur för terminen
Politisk filosofi och politiska ideologier 2017-08-28-
2017-09-27
Schema2 Rasmus Karlsson
Politik och förvaltning
i Sverige och EU
2017-09-28-
2017-10-30
Schema1 David Feltenius
Jämförande politik 2017-10-31-
2017-11-30
Schema1 Johan Hellström
Internationella relationer 2017-12-01-
2018-01-14
Anna-Karin Eriksson

Statsvetenskap B

Kursplan för terminen Litteratur för terminen
Politisk organisation och rörelse 2017-08-28-
2017-09-27
Schema Rolf Hugoson
Politik från idé till verklighet 2017-09-28-
2017-10-30
Schema1 Camilla Sandström
Environmental Governance 2017-10-31-
2017-11-30
Schema2 Anna Zachrisson
The EU, power and democracy 2017-12-01-
2018-01-14
Schema1 Péteris Timofejevs Henriksson

Statsvetenskap C

Kursplan för terminen Litteratur för terminen
Teoretiska tillämpningar 2017-08-28-
2017-09-27
Schema Elsa Reimerson
Metod 2017-09-28-
2017-10-30
Schema Matilda Miljand
Självständigt arbete 2017-10-31-
2018-01-14
Rasmus Karlsson

Avancerad nivå

För kurser på avancerad nivå se:

Master's Programme in Political ScienceFristående kurser finns på engelsk kurswebb

Statsvetenskap - Vårterminen 2017

Grundnivå A Kursplan Litteratur
Politisk fiolosofi och
politiska ideologier
2017-01-16-
2017-02-15
Schema2 Rasmus Karlsson
Politik och förvaltning
i Sverige och EU
2017-02-16-
2017-03-21
Schema2 David Feltenius
Jämförande politik 2017-03-22-
2017-04-27
Schema1 Johan Hellström
Internationella relationer 2017-04-28
2017-06-04
Schema1 Anna-Karin Eriksson
Grundnivå B Kursplan Litteratur
Politisk organisation
och rörelse
2017-01-16-
2017-02-15
Schema1 Rolf Hugoson
Politik från idé till verklighet 2017-02-16-
2017-03-21
Schema2 Péteris
Timofejevs Henriksson
Environmental Governance 2017-03-22-
2017-04-27
Kursplan
Litteratur
Schema
Elsa Reimerson
The EU, power and democracy 2017-04-28
2017-06-04
Kursplan
Litteratur
Schema1
Péteris
Timofejevs Henriksson
Grundnivå C Kursplan Litteratur
Teoretiska tillämpningar 2017-01-16-
2017-02-15
Schema1 Elsa Reimerson
Metod 2017-02-16-
2017-03-21
Schema1 Chris Hudson
Matilda Miljand
Självständigt arbete 2017-03-22-
2017-06-04
Rasmus Karlsson


Kurswebb