Statsvetenskap - Höstterminen 2018

All information rörande kursen finner du på den nya studentwebben. Se länkar nedan.

Statsvetenskap A

Välkomstbrev för hösten 2018 med aktuellt schema

Mer om kursen på studentwebben

Politisk filosofi och politiska ideologier 2018-09-03-
2018-10-03
Rasmus Karlsson

Politik och förvaltning
i Sverige och EU

Schema

2018-10-04-
2018-11-05
David Feltenius
Jämförande politik 2018-11-06-
2018-12-06
Péteris Timofejevs Henriksson
Internationella relationer 2018-12-07-
2019-01-20
Ann-Sofi Rönnbäck

Statsvetenskap B

Välkomstbrev för hösten 2018 med aktuellt schema

Mer om kursen på studentwebben

Politisk organisation och rörelse 2018-09-03-
2018-10-03
Rolf Hugoson
Politik från idé till verklighet 2018-10-04-
2018-11-05
Camilla Sandström
Environmental Governance 2018-11-06-
2018-12-06

Katarina Hansson-Forman

Elsa Reimerson
 

The EU, power and democracy 2018-12-07-
2019-01-20
Péteris Timofejevs Henriksson

Statsvetenskap C

Välkomstbrev för hösten 2018 med aktuellt schema

Mer om kursen på studentwebben

Teoretiska tillämpningar 2018-09-03-
2018-10-03
Elsa Reimerson
Jennie Brandén
Metod 2018-10-04-
2018-11-05
Rolf Hugoson
Johan Hellström
Självständigt arbete 2018-11-06-
2019-01-20
Rolf Hugoson
Anna Zachrisson

Avancerad nivå

För kurser på avancerad nivå se:
Master's Programme in Political ScienceFristående kurser finns på engelsk kurswebb

Statsvetenskap - Vårterminen 2018

Statsvetenskap A

Välkomstinformation

Kursplan för terminen
Litteraturlista för terminen
Politisk fiolosofi och
politiska ideologier
2018-01-15-
2018-02-14
Schema Rasmus Karlsson
Politik och förvaltning
i Sverige och EU
2018-02-15-
2018-03-20
Schema1 David Feltenius
Katarina Hansson
Jämförande politik 2018-03-21-
2018-04-26
Schema Péteris Timofejevs Henriksson
Internationella relationer 2018-04-27
2018-06-03
Schema2 Ann-Sofi Rönnbäck

Statsvetenskap B

Välkomstinformation

Kursplan för terminen
Litteraturlista för terminen
Politisk organisation
och rörelse
2018-01-15-
2018-02-14
Schema Rolf Hugoson
Politik från idé till verklighet 2018-02-15-
2018-03-20
Schema Anna Zachrisson
Environmental Governance 2018-03-21-
2018-04-26
Schema
 
Elsa Reimerson
The EU, power and democracy 2018-04-27
2018-06-03
Schema
 
Péteris
Timofejevs Henriksson

Statsvetenskap C

Välkomstinformation

Kursplan för terminen
Litteraturlista för terminen
Teoretiska tillämpningar 2018-01-15-
2018-02-14
Schema Elsa Reimerson
Metod 2018-02-15-
2018-03-20
Schema Rolf Hugoson
Johan Hellström
Anna Zachrisson
Självständigt arbete 2018-03-21-
2018-06-03
Schema Rasmus Karlsson
Rolf Hugoson
Anna Zachrisson

Avancerad nivå

För kurser på avancerad nivå se:
Master's Programme in Political ScienceFristående kurser finns på engelsk kurswebb

Kurswebb