Statsvetenskap - Vårterminen 2018

Statsvetenskap A

Välkomstinformation

Kursplan för terminen
Litteraturlista för terminen
Politisk fiolosofi och
politiska ideologier
2018-01-15-
2018-02-14
Schema Rasmus Karlsson
Politik och förvaltning
i Sverige och EU
2018-02-15-
2018-03-20
Schema1 David Feltenius
Katarina Hansson
Jämförande politik 2018-03-21-
2018-04-26
Schema Péteris Timofejevs Henriksson
Internationella relationer 2018-04-27
2018-06-03
Schema2 Ann-Sofi Rönnbäck

Statsvetenskap B

Välkomstinformation

Kursplan för terminen
Litteraturlista för terminen
Politisk organisation
och rörelse
2018-01-15-
2018-02-14
Schema Rolf Hugoson
Politik från idé till verklighet 2018-02-15-
2018-03-20
Schema Anna Zachrisson
Environmental Governance 2018-03-21-
2018-04-26
Schema
 
Elsa Reimerson
The EU, power and democracy 2018-04-27
2018-06-03
Schema
 
Péteris
Timofejevs Henriksson

Statsvetenskap C

Välkomstinformation

Kursplan för terminen
Litteraturlista för terminen
Teoretiska tillämpningar 2018-01-15-
2018-02-14
Schema Elsa Reimerson
Metod 2018-02-15-
2018-03-20
Schema Rolf Hugoson
Johan Hellström
Anna Zachrisson
Självständigt arbete 2018-03-21-
2018-06-03
Schema Rasmus Karlsson
Rolf Hugoson
Anna Zachrisson

Avancerad nivå

För kurser på avancerad nivå se:
Master's Programme in Political ScienceFristående kurser finns på engelsk kurswebb

Statsvetenskap - Höstterminen 2017

Statsvetenskap A

Kursplan för terminen Litteratur för terminen
Politisk filosofi och politiska ideologier 2017-08-28-
2017-09-27
Schema2 Rasmus Karlsson
Politik och förvaltning
i Sverige och EU
2017-09-28-
2017-10-30
Schema1 David Feltenius
Jämförande politik 2017-10-31-
2017-11-30
Schema1 Johan Hellström
Internationella relationer 2017-12-01-
2018-01-14
Schema2 Anna-Karin Eriksson

Statsvetenskap B

Kursplan för terminen Litteratur för terminen
Politisk organisation och rörelse 2017-08-28-
2017-09-27
Schema Rolf Hugoson
Politik från idé till verklighet 2017-09-28-
2017-10-30
Schema1 Camilla Sandström
Environmental Governance 2017-10-31-
2017-11-30
Schema2 Anna Zachrisson
The EU, power and democracy 2017-12-01-
2018-01-14
Schema1 Péteris Timofejevs Henriksson

Statsvetenskap C

Kursplan för terminen Litteratur för terminen
Teoretiska tillämpningar 2017-08-28-
2017-09-27
Schema Elsa Reimerson
Metod 2017-09-28-
2017-10-30
Schema Matilda Miljand
Självständigt arbete 2017-10-31-
2018-01-14
Rasmus Karlsson

Avancerad nivå

För kurser på avancerad nivå se:
Master's Programme in Political ScienceFristående kurser finns på engelsk kurswebb

Kurswebb