Politices kandidatprogrammet

Översikt av programmets olika delar.

Statsvetenskapliga institutionen är värdinstitution för programmet. Här hittar du programledningen: Programansvarig David Feltenius och programvägledare Anna Palmgren Vahlroos.

För detaljer om varje kurs hänvisas till respektive institutions hemsida.


Terminstider
Hösttermin: 2018-09-03--2019-01-20
Vårtermin: 2019-01-21--2019-06-09

Termin 1 - ht 2018
Statsvetenskap A
- Kurswebb på statsvetenskaps hemsida
Termin 2 - vt 2019
Nationalekonomi A100
- För våra studenter på nationalekonomis hemsida
Termin 3 - ht 2018
Statistik A1
- För våra studenter på statistiks hemsida
Juridisk översiktskurs
för Politices kandidatprogrammet
- Kursinformation på juridiks hemsida

Val av inriktning - ett av spåren väljs

Nationalekonomi: Statsvetenskap: Freds- och konflikstudier: Statistik:
Termin 4 - vt 2019
Nationalekonomi B100
- Hemsida
Statsvetenskap B
- Hemsida
Freds- och konflikstudier A
- Hemsida
Valfria kurser/ Praktik
Statistik A
- Hemsida
Termin 5 - ht 2018
Valfria kurser/ Praktik Valfria kurser/ Praktik Freds- och konfliktstudier B
- Hemsida
Statistik B
- Hemsida
Termin 6 - vt 2019
Nationalekonomi C100
(inkl examensarbete)
- Hemsida
Statsvetenskap C (inkl examensarbete)
- Hemsida
Freds- och konfliktstudier C (inkl examensarbete)
- Hemsida
Statistik C (inkl examensarbete)
- Hemsida


Kurswebb

Relaterad information

Åtkomst Cambro:
Har du inte åtkomst till programmets Cambro-sajt? Kontakta programvägledaren!

Facebook:
Gilla och följ sidan för att få information och uppdateringar.

Polkand Umeå på Facebook

Studentförening Nordpol

Nordpol är studentförening för Pol kand-studenter.

Nordpol

Studentföreningen anordnar ett välkomstarrangemang för nya studenter inför kursstarten.

Mottagningsschema för nya studenter