Uppsamlings- och omtentamina 2018

Här finner du datum och tider för uppsamlings- och omtentamina 2018.

Anmälan sker i Portalen och är öppen från måndagen den 18 juni. Sista anmälningsdag är 10 arbetsdagar innan tentamen, exakt datum anges nedan.

Se längre ned på sidan för information om uppsamlingsseminarier för uppsatser.

Uppsamlingstentamen
Tisdag 28 aug kl 9-13, Östra paviljongen

 • Statsvetenskap A, moment 2: Politik o förvaltning i Sverige och EU (David Feltenius)
 • Samhällskunskap 1, delmoment 2: Politik och förvaltning i Sverige och EU (David Feltenius)
 • Offentlig förvaltning och planering: Politik och förvaltning i Sverige (David Feltenius)
 • Freds- och konfliktstudier A, moment 2: Konfliktlösning, medling och förhandling (Malin Åkebo)

Sista anmälningsdag i Portalen är den 14 augusti.

___________________________________________________________

Uppsamlingstentamen
Onsdag 29 aug kl 9-13, Östra paviljongen

 • Statsvetenskap A, moment 3: Jämförande politik (Péteris Timofejevs Henriksson)
 • Samhällskunskap 2: Jämförande politik (Péteris Timofejevs Henriksson)
 • Freds- och konfliktstudier A, moment 1: Teorier och begrepp (Patrik Johansson)
 • IKK: Demokrati, demokratisering och valövervakning (Rolf Hugoson)

Sista anmälningsdag i Portalen är den 15 augusti.

___________________________________________________________

Uppsamlingstentamen
Onsdag 29 aug kl 14-18, Östra paviljongen

 • SYV: Politik och samhälle (Magnus Blomgren)

Sista anmälningsdag i Portalen är den 15 augusti.

___________________________________________________________

Uppsamlingstentamen
Torsdag 30 aug kl 9-13, Östra paviljongen

 • Statsvetenskap A, moment 4: Internationella relationer (Ann-Sofi Rönnbäck)
 • Samhällskunskap 2, moment 3: Internationella relationer (Ann-Sofi Rönnbäck)
 • Freds- och konfliktstudier A, moment 4: Försoning och rättvisa (Elisabeth Olivius)
 • IKK: Organisation, ledarskap och förhandling under osäkra villkor (Jessika Wide)

Sista anmälningsdag i Portalen är den 16 augusti.

___________________________________________________________ 

Uppsamlingstentamen
Fredag 31 aug kl 9-13, Östra paviljongen

 • Statsvetenskap B, moment 4: The EU, Power and Democracy (Péteris Timofejevs Henriksson)
 • The EU, Power and Democracy (Péteris Timofejevs Henriksson)
 • Freds- och konflikstudier A, moment 3: Fredsbyggande och demokratisering (Ann-Sofi Rönnbäck)

Sista anmälningsdag i Portalen 17 augusti.

___________________________________________________________ 

Omtentamen
Fredag 31 aug kl 9-15, Östra paviljongen

 • Samhällskunskap 1: Samhällsekonomins grunder (Göran Bostedt)

Sista anmälningsdag i Portalen 17 augusti.

___________________________________________________________

Uppsamling Freds- och konflikstudier B, moment 4: Försoning och rättvisa efter väpnade konflikter

Anmälan och inlämning av paper görs till Elisabeth Olivius, senast fredag 24 augusti kl. 10.00.

Uppsamlingsseminarium fredag 31 augusti kl. 13-16 i sal S505.

___________________________________________________________

OBS! Hemtentamina och övriga kompletteringar i andra kurser

Har du hemtentamina eller övriga kompletteringar i andra kurser än ovanstående, t.ex. seminarier, kontakta respektive lärare på kursen/momentet.

Uppsamlingsseminarium för uppsatser 2018

Följande gäller för dig som vill presentera din uppsats på uppsamlingsseminarium i augusti 2018.

Uppsamlingsseminarium C-uppsatser i Statsvetenskap

Deadline för inlämning av uppsatsen är den 17 augusti kl 09.00 på Cambro. För sent inlämnade uppsatser kommer inte att beaktas.

Om du inte har tillgång till Cambro-sidan för vårens kurs måste du först kontakta ansvariga lärare/handledare eller studievägledare och ange ditt Umu-id. 

Uppsamlingsseminariet äger rum den 24 augusti.

____________________________________________________

Uppsamlingsseminarium C-uppsatser i Freds- och konfliktstudier

Deadline för inlämning av uppsatsen är den 24 augusti kl 09.00 på Cambro. För sent inlämnade uppsatser kommer inte att beaktas.

Om du inte har tillgång till Cambro-sidan för vårens kurs måste du först kontakta ansvariga lärare/handledare eller studievägledare och ange ditt Umu-id. 

Uppsamlingsseminariet äger rum den 30 augusti.

____________________________________________________

Uppsamlingsseminarium uppsatser på avancerad nivå (Magister och Master) i Statsvetenskap och Freds- och konfliktstudier

Deadline för inlämning av uppsatsen är den 23 augusti kl 12.00 på Cambro. För sent inlämnade uppsatser kommer inte att beaktas.

Om du inte har tillgång till Cambro-sidan för vårens kurs måste du först kontakta ansvariga lärare/handledare eller studievägledare och ange ditt Umu-id. 

Uppsamlingsseminariet äger rum den 30 augusti.

__________________________________________________________


Uppsamling IKK & Freds- och konflikt

Behöver du komplettera kurser inom IKK-programmet eller freds- och konfliktstudier?

Flera kurser och moment har utgått till följd av revidering.

Se särskild information om uppsamling och kompletteringar

Frågor?

Se kurswebbarna för information om aktuell kursplan, kurslitteratur samt lärare.

Kurswebb för statsvetenskap

Kurswebb för freds- och konfliktstudier

Kurswebb för övriga ämnen

Om du inte hittar svaret på din fråga kan du kontakta studievägledaren.