Till umu.se

Uppsamlingsseminarium ht 2017

För information om uppsamlingstentamen och omtentamen se längre ner på sidan.

Uppsamlingsseminarium C-uppsatser
i Statsvetenskap och Freds- och konfliktstudier

Följande gäller för Dig som vill presentera din uppsats på uppsamlingsseminarium i augusti 2017.

 1. Om du ska lämna in din uppsats så ska du senast 10 augusti anmäla dig till:
  - Statsvetenskap: Rasmus Karlsson (rasmus.karlsson@umu.se)
  - Freds- och konfliktstudier: Patrik Johansson (j.patrik.johansson@umu.se)
  Om du inte har tillgång till Cambro-sidan för kursen måste du i meddelandet ange ditt UmU-id.
   
 2. Deadline för att sedan lämna in uppsatsen är den 18 augusti kl 09.00, vilket kommer att ske på den Cambrosida som används. För sent inlämnade uppsatser kommer inte att beaktas.
   
 3. Schemat kommer därefter skyndsamt att konstrueras och seminariet äger rum den 24 augusti kl 08.00-16.00.

____________________________________________________

Uppsamlingsseminarium uppsatser på avancerad nivå (Magister och Master) i Statsvetenskap och Freds- och konfliktstudier

Följande gäller för Dig som vill presentera din uppsats på uppsamlingsseminarium i augusti 2017:

 1. Om du ska lämna in din uppsats så ska du senast den 14 augusti kl 09.00 anmäla dig till anders.lidstrom@umu.se (obs gäller både stats och foks). Om du inte redan är inne på Cambrosidan för vårterminen måste du ange ditt UmU-id så bjuds du in på denna sida.
   
 2. Deadline för att sedan lämna in uppsatsen är den 15 augusti kl 12.00 vilket du gör på den Cambrosida som används. För sent inlämnade uppsatser kommer inte att beaktas. Närmare instruktioner kommer i samband med anmälan.
   
 3. Efter detta görs ett schema för seminariet med uppgifter om opponentuppgifter. Seminariet äger rum den 22 augusti, preliminärt kl. 08.00-17.00, i S108b.

__________________________________________________________

Uppsamlings- och omtentamen ht 2017

Nya regler vid salstentamina från hösten 2017

 • Obligatorisk anmälan i Portalen senast 10 arbetsdagar innan tentamen. Du som inte har anmält dig till tentamen ges inte tillträde att skriva den. Det kommer alltså inte längre att vara möjligt att invänta ledig plats på tentamensdagen som tidigare.
 • Kom i tid! Sen ankomst är inte tillåtet. Du måste vara på plats i tentamenssalen det klockslag tentamen börjar, t.ex. kl. 09.00. Tillträde till salen efter den utsatta starttiden kommer inte att ges.
 • Har du ett beslut eller rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd vid examinationer? Tänk på att du själv måste kontakta institutionens eller programmets kontaktperson för att få tillgång till detta stöd innan examinationen. Ta kontakt redan vid kursstart för att bokning av hjälpmedel ska kunna göras i god tid!

Uppsamlingstentamen
Tisdag 22 aug kl 9-13 Östra paviljongen

 • Statsvetenskap A, moment 2: Politik o förvaltning i Sverige och EU (David Feltenius)
 • Samhällskunskap 1, delmoment 2: Politik och förvaltning i Sverige och EU (David Feltenius)
 • Offentlig förvaltning och planering: Politik och förvaltning i Sverige (David Feltenius)
 • Organisation, ledarskap och förhandling under osäkra villkor (Jessika Wide)
 • SYV: Politik och samhälle (Magnus Blomgren)

Sista anmälningsdag i Portalen är den 8 augusti.

___________________________________________________________

Uppsamlingstentamen
Onsdag 23 aug kl 9-13 Östra paviljongen

 • Statsvetenskap A, moment 3: Jämförande politik (Johan Hellström)
 • Samhällskunskap 2: Jämförande politik (Johan Hellström)
 • Statsvetenskap B, moment 4; EU, makt och demokrati (Péteris Timofejevs Henriksson)
 • The EU, Power and Democracy (Péteris Timofejevs Henriksson)
 • Demokrati, demokratisering och valövervakning (Rolf Hugoson)

Sista anmälningsdag i Portalen är den 9 augusti

___________________________________________________________

Uppsamlingstentamen
Torsdag 24 aug kl 9-13 Östra paviljongen

 • Freds- och konfliktstudier A, moment 2: Konflikter i världen (Ann-Sofi Rönnbäck)
 • Freds- och konfliktstudier A1-A2, moment 2: Konflikter i världen (Ann-Sofi Rönnbäck)

Sista anmälningsdag i Portalen är den 10 augusti

___________________________________________________________       

Uppsamlingstentamen
Lördag 26 aug kl 9-13 Östra paviljongen

Freds- och konflikstudier A, moment 1: Teorier och begrepp (Patrik Johansson)

Sista anmälningsdag i Portalen 14 augusti

___________________________________________________________       

Omtentamen
Lördag 26 aug kl 9-15 Östra paviljongen

Samhällskunskap 1: Samhällsekonomins grunder (Göran Bostedt)

Sista anmälningsdag i Portalen 14 augusti

___________________________________________________________       

OBS! Övriga kompletteringar

Har du övriga resterande kompletteringar av andra typer än salstentamina, t ex seminarium eller hemtentamina kontakta respektive lärare på  kursen/momentet.