Till umu.se

Högre seminariet

Seminariet vänder sig främst till forskarstuderande och disputerade i statsvetenskap och ingår som en del i utbildningen på forskarnivå.

Seminarieledare: Professor Torbjörn Bergman (om inget annat anges)
Lokal: Samvetet, plan 5, Samhällsvetarhuset (om inget annat anges)
Tid: kl. 13.15-15.00

Seminarierna fylls på med ämnen allt eftersom.

Höstterminen 2017

19 oktober
Mittseminarium för Irina Mancheva. Särskilda läsare: Therese Bjärstig och Magnus Blomgren. (Efterföljs av handledarkollegium)

2 november

16 november - S506
Clarissa Barreto presents parts of her research - "Social representations of eucalyptus plantations in Paraíba Valley, Brazil". Discussants: Katarina Eckerberg and Irina Mancheva.

30 november - S506
Främst för doktorander och huvudhandledare: Genomgång av Web-ISP inför årets uppföljning av de individuella studieplanerna.
Demonstration av Åsa Hammarberg, Studentcentrum/Ladokgruppen.
Mainly for the PhD students and the main supervisors: Short introduction of Web-ISP for this year's follow-up of the individual study plans.

7 december (udda vecka)
Mittseminarium för Matilda Miljand. Särskilda läsare: Anna Zachrisson och David Feltenius. (Efterföljs av handledarkollegium).

11 januari 2018

Vårterminen 2018

25 januari
Forskardag.

8 februari

22 februari
Anders Lidström presenterar sin forskning.

8 mars
Elisabeth Olivius presenterar forskning
 

15 mars
Mittseminarium för Philippa Barnes. Kommentator: Isabell Schienrenbeck, institutionen för globala studier. Göteborgs universitet.

22 mars

5 april

19 april

3 maj
Mittseminarium för Jennie Brandén.

17 maj

14 juni


Sidansvarig: Torbjörn Bergman

Utskriftsversion

Campusbäcken

Bild: Michael Nordvall

Kontaktinformation

Johan Hellström
t.f. forskarutbildningsansvarig

Besöksadress
Samhällsvetarhuset, plan 5

Tel:  090-786 78 91

Kontaktformulär