Till umu.se

Högre seminariet

Seminariet vänder sig främst till forskarstuderande och disputerade i statsvetenskap och ingår som en del i utbildningen på forskarnivå.

Seminarieledare: Professor Torbjörn Bergman (om inget annat anges)
Lokal: Samvetet, plan 5, Samhällsvetarhuset (om inget annat anges)
Tid: kl. 13.15-15.00

Seminarierna fylls på med ämnen allt eftersom.

Vårterminen 2017

18 maj
Philippa Barnes och Matilda Miljand presenterar metodansatsen för sina avhandlingar. Inledande kommentarer: Chris Hudson, Anna Zachrisson.

15 juni - S506
Docentföreläsning av Johan Hellström.

Höstterminen 2017

7 september
Docentföreläsningar Therese Bjärstig och Anna Zachrisson.

21 september
Hur mäts din prestation? Norska listan och författarfraktioner.
Cristian Coliander, UB, inleder.

5 oktober
SWEPSA i Karlstad.

19 oktober
Mittseminarium Irina Mancheva. Särskilda läsare: Therese Bjärstig och Magnus Blomgren. (Efterföljs av handledarkollegium)

2 november

16 november - S506

30 november - S506

7 december (udda vecka)
Mittseminarium för Matilda Miljand. Särskilda läsare: Anna Zachrisson och David Feltenius. (Efterföljs av handledarkollegium.

11 januari 2018

25 januari 2018


Sidansvarig: Torbjörn Bergman

Utskriftsversion

Campusbäcken

Bild: Michael Nordvall

Kontaktinformation

Torbjörn Bergman
forskarutbildningsansvarig

Besöksadress
Samhällsvetarhuset, plan 5

Tel:  090-786 76 17

Kontaktformulär