Högre seminariet

Seminariet vänder sig främst till forskarstuderande och disputerade i statsvetenskap och ingår som en del i utbildningen på forskarnivå.

Seminarieledare: Professor Torbjörn Bergman (om inget annat anges)
Lokal: Samvetet, plan 5, Samhällsvetarhuset (om inget annat anges)
Tid: kl. 13.15-15.00

Seminarierna fylls på med ämnen allt eftersom.

Vårterminen 2018

Friday 4 May, 13-16, note the day and time, room Samvetet
Seminar in Swedish.

Also note - only for colleagues that already signed up in advance!
Vem vinner och vem försvinner?
STATSVETARE MÖTER JOURNALISTER INFÖR VALET 2018
Preliminärt program:
Välkommen
7 korta föredrag
Frågestund
Seminariet hålls på svenska!
Obs! Seminariet är endast för de som tidigare föranmälde ett intresse!

17 maj
Rasmus Karlsson presents an academic paper on teaching and education. Chair: Patrik Johansson. Introductory comments Malin E Wimelius.

Höstterminen 2018

6 september
Magda Cardenas presents her dissertation plan. Comments by Niklas Eklund and Philippa Barnes.

20 september
Katarina Hansson presents her dissertation plan.

4 oktober
Regeringar i demokratin - statsvetare och journalister granskar. Johan Hellström. m.fl.

Tisdag 9 oktober kl 10.15, lokal S311
Democracy and trust in education (preliminary). Professor Megan Tschannen-Moran, The College of William and Mary, Virginia, USA. Helene Ärlestig m.fl.

18 oktober
Mittseminarium Jennie Brandén. Comments by Elsa Reimerson and Anders Lidström. (Efterföljs av handledarkollegium)

16-23 november - Demokratitema
Samhällsvetenskapliga fakulteten fyller 50 år och firar med en jubileumsvecka 16-23 november. Lördag 17 november hålls arrangemang öppna för allmänheten. Måndag till onsdag bjuds på lunchföreläsningar. Torsdag 22 november genomförs en lärardag med tema utbildning och demokrati. Jubileumsveckan avslutas fredag 23 november med jubileumsföreläsningar.

29 november

13 december


Sidansvarig: Torbjörn Bergman

Utskriftsversion

Campusbäcken

Bild: Michael Nordvall

Kontaktinformation

Torbjörn Bergman
forskarutbildningsansvarig

Besöksadress
Samhällsvetarhuset, plan 5

Tel:  090-786 76 17

Kontaktformulär