Högre seminariet

Seminariet vänder sig främst till forskarstuderande och disputerade i statsvetenskap och ingår som en del i utbildningen på forskarnivå.

Seminarieledare: Professor Torbjörn Bergman (om inget annat anges)
Lokal: Samvetet, plan 5, Samhällsvetarhuset (om inget annat anges)
Tid: kl. 13.15-15.00 (om inget annat anges)

Seminarierna fylls på med ämnen allt eftersom.

Höstterminen 2018

16-23 november - Demokratitema
Samhällsvetenskapliga fakulteten fyller 50 år och firar med en jubileumsvecka 16-23 november. Lördag 17 november hålls arrangemang öppna för allmänheten. Måndag till onsdag bjuds på lunchföreläsningar. Torsdag 22 november genomförs en lärardag med tema utbildning och demokrati. Jubileumsveckan avslutas fredag 23 november med jubileumsföreläsningar.

Onsdag 28 november (obs dag!), 13-15
Provdisputation (Trial defense) Malin Benerdal. Discussants: Professor Anders Lidström and Anna Zachrisson. (Efterföljs av handledarkollegium)

13 december
"Representative democracy in crisis. Illiberal democray on the move". Introduction by Abrak Saati and Péteris Timofejevs Henriksson.

Vårterminen 2019

10 januari kl 13-17
Forskardag. Team day for research profiles.

24 januari

7 februari

21 februari

4 april

2 maj

16 maj

13 juni


Sidansvarig: Torbjörn Bergman

Utskriftsversion

Campusbäcken

Bild: Michael Nordvall

Kontaktinformation

Torbjörn Bergman
forskarutbildningsansvarig

Besöksadress
Samhällsvetarhuset, plan 5

Tel:  090-786 76 17

Kontaktformulär