Högre seminariet

Seminariet vänder sig främst till forskarstuderande och disputerade i statsvetenskap och ingår som en del i utbildningen på forskarnivå.

Seminarieledare: Professor Torbjörn Bergman (om inget annat anges)
Lokal: Samvetet, plan 5, Samhällsvetarhuset (om inget annat anges)
Tid: kl. 13.15-15.00 (om inget annat anges)

Seminarierna fylls på med ämnen allt eftersom.

Höstterminen 2018

6 september
Magda Cardenas presents her dissertation plan. Comments by Niklas Eklund and Philippa Barnes. Chair Johan Hellström.

20 september kl 14-16
Katarina Hansson-Forman presents her dissertation plan. Comments by Anna Zachrisson and Sabrina Dressel, SLU.

Onsdag 26 september kl 10.00
Statsvetare och journalister om höstens val. Inledningar av Anders Lidström, Johan Hellström och Jessika Wide.

Tisdag 9 oktober kl 10.00-12.00, lokal Samvetet
Fostering a Culture of Trust in Schools. Professor Megan Tschannen-Moran, The College of William and Mary, Virginia, USA. Helene Ärlestig m.fl.

18 oktober
Mittseminarium Jennie Brandén. Comments by Elsa Reimerson and Anders Lidström. (Efterföljs av handledarkollegium)

16-23 november - Demokratitema
Samhällsvetenskapliga fakulteten fyller 50 år och firar med en jubileumsvecka 16-23 november. Lördag 17 november hålls arrangemang öppna för allmänheten. Måndag till onsdag bjuds på lunchföreläsningar. Torsdag 22 november genomförs en lärardag med tema utbildning och demokrati. Jubileumsveckan avslutas fredag 23 november med jubileumsföreläsningar.

Onsdag 28 november (obs dag!), 13-15
Provdisputation (Trial defense) Malin Bernerdal. Discussants: Professor Anders Lidström and Anna Zachrisson. (Efterföljs av handledarkollegium)

13 december
"Representative democracy in crisis. Illiberal democray on the move". Introduction by Abrak Saati and Péteris Timofejevs Henriksson.

Vårterminen 2019

10 januari kl 13-17
Forskardag. Team day for research profiles.

24 januari

7 februari

21 februari

4 april

2 maj

16 maj

13 juni


Sidansvarig: Torbjörn Bergman

Utskriftsversion

Campusbäcken

Bild: Michael Nordvall

Kontaktinformation

Torbjörn Bergman
forskarutbildningsansvarig

Besöksadress
Samhällsvetarhuset, plan 5

Tel:  090-786 76 17

Kontaktformulär