Till umu.se

Högre seminariet

Seminariet vänder sig främst till forskarstuderande och disputerade i statsvetenskap och ingår som en del i utbildningen på forskarnivå.

Seminarieledare: Professor Torbjörn Bergman (om inget annat anges)
Lokal: Samvetet, plan 5, Samhällsvetarhuset (om inget annat anges)
Tid: kl. 13.15-15.00

Seminarierna fylls på med ämnen allt eftersom.

Höstterminen 2017

16 november - S506
Clarissa Barreto presents parts of her research - "Social representations of eucalyptus plantations in Paraíba Valley, Brazil". Discussants: Katarina Eckerberg and Irina Mancheva.

30 november - S506
Främst för doktorander och huvudhandledare: Genomgång av Web-ISP inför årets uppföljning av de individuella studieplanerna.
Demonstration av Åsa Hammarberg, Studentcentrum/Ladokgruppen.
Mainly for the PhD students and the main supervisors: Short introduction of Web-ISP for this year's follow-up of the individual study plans.

7 december (udda vecka)
Mittseminarium för Matilda Miljand. Särskilda läsare: Anna Zachrisson och David Feltenius. (Efterföljs av handledarkollegium)

Onsdag 20 december (udda vecka)
Forskningsansökningsseminarium. Hur ser en framgångsrik forskningssansökan ut? Finns det några mönster? Vad ska vara med i en forskningsansökning för att kunna erhålla finansiering? Anders, Chris och Torbjörn inleder diskussionen med en presentation av vilka statsvetenskapliga projekt som beviljades medel från VR 2017. Ordförande Johan Hellström.

Research application seminar. How does a successful research application look like? Are there any patterns? What should be included in a research application in order to receive funding? Anders, Chris and Torbjörn start the discussion with a presentation of the Political Science projects that were granted funding from VR in 2017. Chair Johan Hellström.

Vårterminen 2018

25 januari kl 13-17
Democracy 2018: Presentations by all five Research Profiles.

8 februari
Nina Liljeqvist: How much do Swedish legislators actually legislate in environmental and agricultural policy? (Preliminary)

21 februari - S306
Anders Lidström presents research on Regional Political Cultures, alternately a discussion on draft application to research funds. Note: New date (a Wednesday).

8 mars
Elisabeth Olivius presents Research in progress

15 mars - S506
Mittseminarium för Philippa Barnes. Kommentator: Isabell Schienrenbeck, institutionen för globala studier, Göteborgs universitet. (Efterföljs av handledarkollegium)

12 april kl 13-17
Pax Nordica ”Skymningsläge eller gryningstid?”. Room to be announced.

19 april
Anna Zachrisson and Camilla Sandström present their newly funded FORMAS research projects: ”Pathways to Sustainability in Mining: Coping with Conflicts” and ” Bring down the Sky to the Earth: How to use forests to open up for constructive climate change pathways in local contexts”. Chair: Johan Hellström.

3 maj
Mittseminarium för Jennie Brandén. (Efterföljs av handledarkollegium)

17 maj
Rasmus Karlsson presents An academic paper on teaching and education. Chair: Patrik Johansson


Sidansvarig: Torbjörn Bergman

Utskriftsversion

Campusbäcken

Bild: Michael Nordvall

Kontaktinformation

Johan Hellström
t.f. forskarutbildningsansvarig

Besöksadress
Samhällsvetarhuset, plan 5

Tel:  090-786 78 91

Kontaktformulär