Till umu.se

Högre seminariet

Seminariet vänder sig främst till forskarstuderande och disputerade i statsvetenskap och ingår som en del i utbildningen på forskarnivå.

Seminarieledare: Professor Torbjörn Bergman (om inget annat anges)
Lokal: Samvetet, plan 5, Samhällsvetarhuset (om inget annat anges)
Tid: kl. 13.15-15.00

Seminarierna fylls på med ämnen allt eftersom.

Vårterminen 2018

25 januari kl 13-17
Democracy 2018: Presentations by all five Research Profiles.

8 februari
Nina Liljeqvist: How much do Swedish legislators actually legislate in environmental and agricultural policy?

21 februari - S306
Anders Lidström presents research on Regional Political Cultures, and a draft application for a research fund. Note: New date (a Wednesday).

8 mars
Elisabeth Olivius presents Research in progress. Comments by Elsa Reimerson and Katarina Hansson.

15 mars - S506
Mittseminarium för Philippa Barnes. Kommentator: Isabell Schienrenbeck, institutionen för globala studier, Göteborgs universitet. (Efterföljs av handledarkollegium)

12 april kl 13-17
Pax Nordica ”Skymningsläge eller gryningstid?”. Room to be announced.

19 april
Anna Zachrisson and Camilla Sandström present their newly funded FORMAS research projects: ”Pathways to Sustainability in Mining: Coping with Conflicts” and ” Bring down the Sky to the Earth: How to use forests to open up for constructive climate change pathways in local contexts”. Chair: Johan Hellström.

3 maj
What is Demos? Seminar led by the KROW-profile. (preliminary). (Handledarkollegium efter seminariet)

17 maj
Rasmus Karlsson presents an academic paper on teaching and education. Chair: Patrik Johansson

Höstterminen 2018

6 september
Magda Cardenas presents her dissertation plan.

20 september
Katarina Hansson presents her dissertation plan.

4 oktober

18 oktober
Mittseminarium Jennie Brandén. (Efterföljs av handledarkollegium)

15 november

29 november

13 december


Sidansvarig: Torbjörn Bergman

Utskriftsversion

Campusbäcken

Bild: Michael Nordvall

Kontaktinformation

Torbjörn Bergman
forskarutbildningsansvarig

Besöksadress
Samhällsvetarhuset, plan 5

Tel:  090-786 76 17

Kontaktformulär